Om centeret

Specialiserede tandlægeforløb

Vi undersøger og behandler børn og voksne, der har medfødt tandmangel eller sjældne sygdomme, som medfører problemer i tænder og kæber. 

Vi arbejder i et tæt samarbejde med specialister fra både Tandlægeskolen og afdelingen Tand-, Mund- og Kæbekirurgi på AUH. Formålet er at bidrage til diagnoser og yde rådgivning om tandlægelig behandling.

Centeret tilbyder højtspecialiseret, tandlægelig behandling, der hvor behandlingen ikke kan varetages lokalt. Odontologisk Landels- og Videncenter optager patienter fra hele Jylland og Fyn.

Personale du møder

Når du kommer i centeret, kan du møde forskelligt personale.

Du kan f.eks. møde:

 • Kæbekirurger
 • Bøjletandlæger
 • Sygeplejersker
 • Tandplejere
 • Klinikassistenter
 • Sekretærer

Du kan også forvente at møde personale, som er under uddannelse.

Du kan blive spurgt, om du vil deltage i forskningsprojekter. Det er altid frivilligt, om du vil være med.

Patientvejledninger

I vores patientvejledninger kan du læse om vores undersøgelser og behandlinger og forberede dig på, hvad der skal ske.

Se oversigt over afdelingens patientvejledninger

Før du kommer

Henvisning

Du kan blive henvist til os, hvis du har en medfødt sjælden sygdom og har særlige tand- og kæbeproblemer eller tandmangel.

Læs mere om, hvornår du kan blive henvist til Odontologisk Landels- og Videncenter

Indkaldelsesbrev

Når du er blevet henvist, indkalder vi dig til et møde. Du modtager indkaldelsesbrevet som Digital Post eller som almindeligt brev, hvis du er fritaget for Digital Post.

I brevet kan du finde information om:

 • Hvor og hvornår du skal møde op
 • Hvad der skal ske under mødet
 • Hvad du skal gøre, hvis du bliver forhindret i at møde op til din aftalte tid
 • Hvad du evt. skal gøre hjemmefra

Det er vigtigt, at du har forberedt dig, og læst den information du har fået i dit indkaldelsesbrev. Husk at læse alle bilag.

Læs mere om henvisning og indkaldelse

Transport og betaling

Regler for voksne

Efter Sundhedslovens bestemmelser ydes der IKKE befordringsgodtgørelse (betaling af transport) til undersøgelser i Odontologisk Landsdels- og Videncenter.

Regler for børn (ikke fyldt 18 år)

Det kan foreslås, at der i egen kommune søges om befordringsgodtgørelse (at få betalt transporten). Dette sker enten via sagsbehandler eller den kommunale tandpleje.

Dokumentation for fremmøde kan udleveres i Odontologisk Landsdels- og Videncenter.

Når du ankommer

Scan dit sundhedskort på ankomststanderen, når du ankommer. Ankomststanderen er placeret ved indgangen til Tand-, Mund- og Kæbekirurgi.

Du får et ventenummer og kan på ankomstavlen i venteområdet se, når det er din tur.

Der er mulighed for at tage et glas vand, mens du venter.

Du kan henvende dig til personalet i receptionen, hvis du har spørgsmål.

Gå ind på adressen øverst på siden for at se videoen.

Dit forløb

Første undersøgelse

Den første gang du kommer til samtale i Odontologisk Landsdels- og Videncenter, får du foretaget en grundig tandlægeundersøgelse og eventuelt røntgenbilleder sammen med almindelige billeder af dine tænder og kæbe.

Det kan være, du vil blive undersøgt af flere forskellige, da en specialtandlæge fra Tandlægeskolen med speciale i netop det du kommer med, nogle gange også vil være til stede.

Du vil blive inddraget i de beslutninger, der skal træffes i forbindelse med dit forløb, og behandlingen går først i gang, når du har sagt ja til den plan, der er lagt.

Senere undersøgelser

Du vil være tilknyttet os i samarbejde med din egen tandlæge.

Mange gange vil rådgivning fra din egen tandlæge om, hvilken tandpleje du har brug for i hverdagen være nok.

Hvis dine tand- og kæbeproblemer er vanskeligere, kan du have brug for en længere og mere specialiseret hjælp fra flere forskellige tandlæger.

Du vil blive indkaldt til regelmæssig kontrol hos os typisk med 2 til 4-års interval, hvor vi følger din vækst og udvikling samt eventuel behandling. Din egen tandlæge vil blive holdt underrettet om forløbet.

Vi er hele tiden opmærksomme på, at alle vores patienter får den bedste effekt, af de behandlinger de gennemgår. Derfor vil du også blive indkaldt til Odontologisk Landsdels- og Videncenter efter afsluttet vækst og udført behandling.

Behandling

Selvom du har en sjælden sygdom, modtager du ligesom alle andre almindelig tandbehandling hos din egen tandlæge enten i den kommunale tandpleje eller privat praksis.

I perioder kan du have behov for højtspecialiseret tandlægebehandling hos os.

Den afsluttende behandling foregår, når du er omkring 17 til 18 år. Der skal du sandsynligvis have foretaget nye undersøgelser, så vi kan lægge en plan for den afsluttende behandling.

Typisk foretager vi først store dele af den afsluttende behandling, når du er 21 til 23 år, hvor din kæbevækst er afsluttet.

Vores behandlinger bliver udført på Tandlægeskolen, Aarhus Universitet eller i Tand-, Mund- og Kæbekirurgisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital. Ofte vil du være tilknyttet begge steder.

Betaling og tilskud

Almen tandpleje foregår på de normale vilkår. Det er en kommunal udgift for børn og unge, mens det er med almindeligt sygesikringstilskud for voksne.  

Hvis du har en medfødt sjælden sygdom, kan det give betydelige tandproblemer i voksenlivet.

I visse tilfælde kan voksne med sjældne medfødte sygdomme få et særligt tilskud til tandbehandling i privat praksis. Du har mulighed for at søge din bopælsregion om et særligt tilskud til din tandpleje hos din privatpraktiserende tandlæge.

For at du kan opnå det særlige tilskud til tandpleje skal:

 • du have en sjælden diagnose, som er stillet af en speciallæge.
 • der være en årsagssammenhæng mellem din sjældne sygdom og dine tandproblemer.
 • dine tandproblemer skal være markant større end det, man ville forvente hos andre på din alder med samme mundhygiejne og tandplejevaner.

Når dit forløb hos os slutter

Du er tilknyttet centeret, så længe vi vurderer, at det er nødvendigt i forhold til din behandling.

Vi aftaler din opfølgende behandling med dig, inden du bliver afsluttet. Du er altid velkommen til at spørge os om din videre plan, hvis du er i tvivl.

Til pårørende

Du er velkommen til at deltage i undersøgelser, behandlinger i lokal bedøvelse og kontroller, hvis du og patienten ønsker det.

Du kan ikke være tilstede på stuen ved operation i fuld bedøvelse.

Som pårørende kan du hjælpe med at:

 • høre, hvad der bliver sagt
 • stille spørgsmål
 • evt. hjælpe patienten med at forberede spørgsmål hjemmefra
 • skabe tryghed hos patienten

Netværk og støtte

Mens du er på hospitalet, kan du benytte dig af vores forskellige tilbud til patienter og pårørende.

Læs om vores tilbud til patienter og pårørende

Du kan også finde råd og vejledning i forskellige foreninger og netværk:

Mange kommuner har desuden en pårørendevejleder og andre støttemuligheder. Du kan henvende dig i din kommune og få mere information.

Find vej

Adresse og kort

Adresse 

Odontologisk Landsdels- og Videncenter

Aarhus Universitetshospital

Palle Juul-Jensens Boulevard 165

Indgang J, Plan 2, J206

8200 Aarhus N

Kort

Odontologisk Landsdels- og Videncenter ligger ved Indgang J.

Oversigtskort over centerets placering

Kontakt Odontologisk Videncenter

Telefon

7846 2885

Telefontid 

Mandag-fredag: Kl. 08.00-15.00

Mail

Sikker mail (Kræver MitID)

Fagpersoner

Gå til vores hjemmeside for fagpersoner