Om os

Skader og sygdomme vi behandler

På Aarhus Universitetshospital har vi et tæt samarbejde med Samsø Sundheds- og Akuthus.

I Samsø Sundheds- og Akuthus modtager vi dig, som er kommet akut til skade eller oplever pludseligt opstået sygdom.

Du skal visiteres til os af en læge. Det betyder, at du altid skal kontakte din egen læge eller lægevagten, før du kommer.

Personale du møder

Når du kommer i Samsø Sundheds- og Akuthus kan du møde forskelligt personale.

Du kan f.eks. møde:

 • Sygeplejersker

 • Anæstesisygeplejersker

 • Portører

 • Servicemedarbejdere

 • Læger

 • Social og sundhedsassistenter og hjælpere

 • Lægesekretærer

Dit besøg

Før du kommer

Du skal altid kontakte din egen praktiserende læge eller lægevagten, før du kommer. Lægen vurderer, om du skal visiteres til os.

Kontakt lægen eller lægevagten:

 • Kl. 08.00 - 16.00 på hverdage: Ring til din egen praktiserende læge

 • Kl. 16.00 - 08.00 på hverdage og døgnet rundt i weekender og på helligdage: Ring til lægevagten på tlf. 70 11 31 31 

Vær altid klar til at oplyse:

 • Navn

 • CPR-nummer

 • Hvad der er sket, og hvilke symptomer du har

Lægen vurderer i løbet af jeres samtale, hvad der skal ske. Du bliver vejledt i telefonen og får hjælp til evt. videre behandling, eller bliver visiteret til os. Det afhænger af, hvad der er sket med dig.

Få kontaktoplysninger til læger og lægevagten på Samsø

Når du ankommer

Du bliver modtaget af en sygeplejerske, som vil foretage de indledende undersøgelser og behandling efter lægens anvisninger.

Hvis du bliver henvist til vagtlægekonsultation og selv kan transportere dig ind til os, vil du blive bedt om at møde op på et bestemt tidspunkt. Du skal ikke melde din ankomst, da dit besøg er aftalt.

Der kan opstå kortere ventetid.

Ventearealet er ubemandet, men du kan kontakte personalet ved henvendelse i stueetagen.

Dit forløb

Undersøgelse og behandling

Du bliver undersøgt af en læge eller sygeplejerske, som vurderer, hvordan du skal behandles. Det afhænger af, hvad du fejler.

Vi har mulighed for at behandle medicinske sygdomme og mindre skader samt tage blodprøver og røntgenbilleder.

Nogle behandlinger tager ganske kort tid. Andre behandlinger kræver, at du opholder dig på en af vores akutpladser.

Akutpladser

Hvis der er behov for at observere og behandle dig over en længere periode, kan du være indlagt på en akutplads op til 2 døgn. Derefter kan du enten komme hjem eller blive overflyttet til videre behandling på Aarhus Universitetshospital.

Der er en akutstue, som er en enestue med fælles badeværelse. Derudover er der 3 observationspladser på en fælles sengestue med fælles badeværelse. Besøg af pårørende skal foregå efter aftale med personalet.

Kommunale korttidspladser

Har du brug for pleje, aflastning og genoptræning efter endt behandling på hospital, kan hospitalsafdelingen hjælpe dig med at kontakte Samsø Kommunes Visitationskontor. De vurderer, om du kan blive visiteret til en af vores 4 kommunale korttidspladser i Samsø Sundheds- og Akuthus. Her skal du selv medbringe medicin og betale for kosten.

Læs mere om korttidspladser

Når dit forløb hos os slutter

Når du er færdigbehandlet hos os, aftaler vi den videre plan sammen med dig og den behandlende læge.

Vi giver din egen praktiserende læge besked og eventuelt din kommune, hvis der skal ske videre opfølgning.

Til pårørende

Du er velkommen til at deltage i samtaler og undersøgelser, hvis du og patienten ønsker det.

Du kan som pårørende hjælpe med at:

 • høre, hvad der bliver sagt under samtalen
 • stille spørgsmål
 • skabe tryghed hos patienten

Hvis du gerne vil besøge en patient i Samsø Sundheds- og Akuthus, skal det foregå efter aftale med personalet.

Find vej

Kontakt Samsø Sundheds- og Akuthus

Telefon

Hvis du er pårørende til en patient på Samsø Sundheds- og Akuthus kan du ringe på telefon: 3046 3689 

Telefontid 

Hele døgnet

Mail

Sikker mail (Kræver MitID)