Om os

Samsø Jordemodercenter og Fødestueordning er et tilbud til familier, som ønsker nærhed, kendthed og kontinuitet kombineret med en høj faglig kvalitet i jordemoderarbejdet.

På Samsø er der mulighed for at føde hjemme eller på fødestuen i Samsø Sundheds- og Akuthus. Derudover kan du vælge at føde på et hospital på fastlandet. Det kan f.eks. være på Aarhus Universitetshospital.

Vi kan planlægge din fødsel på Samsø, hvis:

  • du er sund og rask, har en normal graviditet og kan forvente en normal fødsel.
  • fødslen finder sted fra 3 uger før termin til 2 uger efter. Dvs. fra uge 37+0 til 42+0. Herefter laver jordemoder og læge en individuel vurdering.

Jordemødrene arbejder ud fra princippet kendthed og kontinuitet. Det betyder, at du og din partner og jordemødrene kommer til at kende hinanden godt i løbet af graviditeten. Det er vigtigt for begge parter, da det skaber tillid og tryghed, samt giver jordemødrene optimale muligheder for at opspore evt. problemer i god tid. Det betyder også, at du/I kender den jordemoder, som vil være der under selve fødslen, når fødslen foregår på Samsø.

Dit besøg

Før du kommer

Når du er blevet henvist til os af egen læge, indkalder vi dig til den første jordemoderkonsultation.

Du modtager indkaldelsesbrevet som Digital Post eller som almindeligt brev, hvis du er fritaget for Digital Post.

I brevet kan du finde information om, hvor og hvornår du skal møde op.

Er du forhindret i at komme så kontakt jordemoder: 24 777 850

Husk at medbringe vandrejournal.

Når du ankommer

Du skal tage plads i stolene ved konsultationsrummet og afvente, at vi kalder dig ind.

Hver gang du kommer til jordemoder efter dit første jordemoderbesøg, må du gerne teste din urin på toilettet, inden du skal ind til jordemoderen. Der hænger en vejledning på toilettet.

Dit graviditetsforløb

Gravide har i gennemsnit mellem 7 og 9 jordemoderkonsultationer.

I jordemoderkonsultationen følger vi dit helbred og vurderer barnets vækst og trivsel. Vi taler om de emner, som du/I har brug for, så I bliver godt forberedt på familieforøgelsen.

På Samsø er vi 2 jordemødre, og du og evt. din partner kommer til at møde os begge. Vi har fast konsultationsdag om tirsdagen. Du/I er velkommen til at have en eller flere pårørende med til konsultationerne.

Vi tilbyder også fødsels- og familieforberedelse i samarbejde med sundhedsplejersken. Til fødsels- og familieforberedelse bliver der skabt et netværk, som efter fødslen fortsætter i en mødregruppe. Vi anbefaler, at partner eller anden fødselshjælper også deltager.

Dit fødselsforløb

Alle fødsler på Samsø bliver betragtet som hjemmefødsler, uanset om fødslen foregår på Samsø fødestue eller i hjemmet. For alle hjemmefødsler gælder, at jordemoderen i tilfælde af problemer tager kontakt til vagthavende fødsleslæge på Aarhus Universitetshospital.

Vi tilbyder kendt jordemoder og kontinuitet under graviditet-, fødsels- og barselsperioden. Det betyder, at du kommer til at føde med en jordmoder, som kender dig/jer, og som du kender fra graviditeten.

Vi kan ikke tilbyde epiduralblokade, men til gengæld kan vi tilbyde alle andre former for smertelindring inklusiv akupunktur og fødsel i vand.

Det er ikke muligt at foretage kejsersnit på Samsø.

I tilfælde af akut behov for lægelig bistand vil du blive overflyttet med helikoptor til Aarhus Universitetshospital.

Dit barselsforløb

Ophold efter fødslen på Samsø

Samsø fødestue er indrettet med en sovesofa, hvor du kan slappe af efter fødslen med dit nyfødte barn. De fleste tager hjem efter 3-6 timer ved en ukompliceret fødsel.

Vi ringer til dig inden for det første døgn.

Du/I kan kontakte jordemoderen døgnet rundt.

Ophold efter fødslen på Aarhus Universitetshospital

Hvis du føder på Aarhus Universitetshospital, har du som førstegangsfødende mulighed for at opholde dig på Familieafsnittet eller Barselsafsnittet i 2 dage.

Vær obs. på, at partner eller pårørende selv skal betale for sit ophold.

Er du flergangsfødende tager du hjem 3-6 timer efter fødslen. Vi tager naturligvis hensyn til mulige færegetider.

PKU, Hørescreening og udvidet barselsbesøg

Jordemødrene tager PKU hælblodprøve mellem 2. og 3. døgn ved et hjemmebesøg.

Hørescreening bliver taget i Efterfødselsklinikken på Aarhus Universitetshospital inden for den første måned efter fødslen. Sammen med jer finder vi en tid, der passer.

På 5. dagen bliver dit barn tilset og vejet af jordemoderen. Det foregår i jordemoderkonsultationen på Samsø.

Der er ammehjælp på Samsø døgnet rundt, og så længe I har behov for det.

På Samsø er det jordemoderen, der kommer på hjemmebesøg i ugerne efter fødslen, og indtil barnet er 2 måneder gammelt. Herefter overtager sundhedsplejersken, og det vil være hende, der fremover følger dit barn og families trivsel.

Vi arbejder tæt sammen med sundhedsplejersken. Hende møder du/I i forbindelse med fødsels- og familieforberedelse og ved opstart af mødregrupper. Hvis dit barn er født for tidligt, du har født tvillinger, eller det bliver nødvendigt, vil sundhedsplejersken deltage tidligere i forløbet.

Til partner/pårørende

Du er velkommen til at deltage i besøgene hos os, hvis du/I ønsker det.

Du kan som partner/pårørende:

  • være med i dialogen
  • høre hvad der bliver sagt under samtalen
  • stille spørgsmål
  • skabe tryghed hos den gravide

Netværk og støtte

Her kan du finde viden og information om graviditet, fødsel og barsel:

Find vej

Kontakt jordemoder på Samsø

Telefon

Hele døgnet: 24 777 850