Om kapellet

Kapellets cerimonisal

Kapellet modtager afdøde fra Aarhus Universitetshospital og afdøde der er fundet døde i eget hjem og lignende, hvor det ikke skønnes, en forbrydelse har fundet sted.

Den afdøde ligger på en båre i et stort kølerum, indtil vedkommende afhentes af bedemanden eller pårørende. 3-5 hverdage er normalt. 

Vi har kølerumskapacitet til 60 afdøde. Kølerummene er ADK sikret - således har kun personale med personligt ADgangsKort adgang.

Kapellets ceremonisal har plads til at pårørende kan samles og mindes den afdøde. 

Der er desuden indrettet et mindre område - specielt beregnet til børn og unge. Her kan man bl.a. tegne en tegning eller skrive et brev til den afdøde.

Til pårørende

Venteområde i kapellet

Åbningstider

Hverdage

Kapellet er åbent mandag - fredag: Kl. 08.00 - 17.00

Seneste tidspunkt for fremvisning i kapellet er kl. 16.00

Der kan afholdes mindre højtider i kapellet indenfor kapellets normale åbningstider på hverdage - der er plads til 38 siddende personer.

Weekend og helligdage

Fremvisning kan kun ske i tidsrummet kl. 11.00 - 16.00 og kun efter henvendelse til kapelpersonalet via Omstillingen på telefon 78 45 00 00.

Seneste tidspunkt for fremvisning er kl. 15.00.

Kontakt til kapelpersonalet og fremvisning af afdøde kan kun ske i dette tidsrum.

Personale, du møder

Kapelpersonalet er certificeret indenfor kapel og obduktionsfunktion og fast tilknyttet kapellerne. Kapelpersonalet er desuden uddannet i at hjælpe familier med børn og unge i sorg.

Pårørende vil så vidt muligt have samme kontaktperson den tid, afdøde befinder sig i kapellet.

Kapelpersonalet er ansvarlig for at alt omkring afdøde foregår etisk korrekt. 

Vi sørger for fremvisning af afdøde til pårørende og yder praktisk assistance til bedemand og pårørende.

Vi hjælper fx. med at fremskaffe attester og anden dokumentation til brug ved begravelse eller bisættelse, arrangere transport af afdøde til udlandet og lignende.

Kapelpersonalet kan svare på stort set alle spørgsmål, dog ikke lægefaglige spørgsmål.

I forhold til obduktion må kapelpersonalet kun informere om praktiske forhold, herunder om obduktionen er udført, eller hvornår den vil blive foretaget.

Pårørende, som ønsker yderligere information om obduktionen, skal henvende sig til afdødes egen læge eller behandlende læge på hospitalet.

Regler for besøg

Der findes ingen regler for, hvor ofte man må besøge den afdøde. Men af hensyn til kapelpersonalets planlægning, foretrækkes det, at så mange pårørende som muligt samles og mødes samtidigt i kapellet for at se den afdøde.

Hver fremvisning må højest være af 30 min. varighed. Dette skyldes hensynet til andre pårørende og øgede hygiejniske foranstaltninger fra myndighedernes side.

Efter 30 minutter er det hensigtsmæssigt, at den afdøde igen overføres til kølerummet, da der kan ske forandringer med afdødes krop.

Kapellerne kan benyttes af alle trosretninger 

Personalet er uddannet i almen viden om de fleste trosretninger, lovgivninger om afdøde samt alle etiske aspekter ift. arbejdet med afdøde og pårørende.

Musik under besøg i kapellet

Du må gerne have din egen musik med, og der er ingen regler for hvilken slags musik, der må afspilles.

Og du må gerne spille på det elektriske klaver, der er i ceremonirummet. 

Der er ikke musikanlæg i ceremonisalen eller fremvisningsstuerne.

Afhentning af dødsattest

Benyttes en bedemand, skal man ikke selv afhente dødsattesten, da den afhentes af bedemanden.

Ønsker man ikke en bedemand, afhentes dødsattesten i kapellet senest 2 hverdage efter dødsfaldet og afleveres til sognekontoret i det sogn, hvor den afdøde har haft bopæl.

Samme procedure følges, hvis den afdøde ikke har været medlem af Folkekirken. Kordegnen udfylder en dødserklæring, som de pårørende skal bruge ifm. bisættelse/begravelse.

Obduktioner

Udførelse af obduktioner

Hvis man som pårørende har givet tilladelse til en hospitalsobduktion, vil denne blive udført på Patologisk afdeling, Aarhus Universitetshospital - og i hovedreglen hurtigst muligt efter dødsfaldet.

Obduktioner udføres kun tirsdag og torsdag (undtagelsesvist på helligdage).

I sjældne tilfælde kan der dog opstå problemer, som gør, at obduktionen alligevel ikke udføres. Et eksempel kan være, at dokumenterne ikke er udfyldt juridisk korrekt.

Spørgsmål til obduktioner

Kapelpersonalet må generelt ikke udtale sig om obduktioner, med undtagelse af praktisk information f.eks. om hvornår obduktionen eller om den er blevet udført. 

Pårørende, som ønsker yderligere information om annullering af planlagte obduktioner eller om fund under obduktioner, skal kontakte den afdødes praktiserende læge eller hospitalsafdelingen, hvor den afdøde var i behandling.

Ligsyn

Formålet med ligsyn

Ligsyn er en undersøgelse af en afdød, hvor døden er indtruffet "pludseligt og uventet", og hvor Politi og Embedslægen (Styrelsen for patientsikkerhed) i fællesskab har besluttet sig for en sådan undersøgelse.

Ligsynet udføres for at sikre, om den afdøde er afgået ved en naturlig død eller ej. Ligsynet kan dog ikke altid give et sikkert svar på dødsårsagen.

Retslægeligt ligsyn og medicolegalt ligsyn er to betegnelser for samme undersøgelse.

Udførelse af ligsyn

Ligsyn udføres kun mandag og torsdag (undtagelsesvist på helligdage).

I hovedreglen er pårørende blevet underrettet om, at der skal foretages et Retslægeligt Ligsyn af politiet i forvejen, og man kan blive spurgt om, den afdøde må blive obduceret.

Er der givet tilladelse til en obduktion, skal det understreges, at dette - på baggrund af ligsynet - ikke altid skønnes nødvendigt, og den afdøde bliver således ikke obduceret. Det er helt og holdent Politiet, som tager beslutning om en obduktion, og hvis en sådan skønnes nødvendig, overføres den afdøde til Retsmedicinsk Institut på Skejby Sygehus. Efter endt obduktion overføres den afdøde til kapellet igen.

Selve ligsynet foretages af Politiet, Embedslægen samt en kapelansat. Afdøde undersøges for sikre dødstegn og andre ting, som kan have med dødsfaldet at gøre. Såfremt afdøde er i klædt tøj bliver dette altid klippet op efter politiets foranledning.

Værdigenstande såsom penge og lign. overdrages af kapelpersonalet til regnskabsafdelingen på Aarhus Universitetshospital. Smykker, ure og lign. kan i hovedreglen udleveres til pårørende via en bedemand - som efter udlevering skal underskrive for modtagelsen af disse. Bedemand er herefter ansvarlig for at denne type værdier overdrages til pårørende.

Hornhindetransplantation

Transplantation af en hornhinde er den eneste behandlingsmulighed ved en række alvorlige øjensygdomme. Ved en hornhindetransplantation kan nogle svagtseende opnå et bedre syn, og i andre tilfælde kan en transplantation være altafgørende for behandlingen af svære øjensmerter.

Næsten alle afdøde kan være hornhindevævsdonorer, og donation af hornhindevæv kræver ikke, at der foretages en obduktion.

I forbindelse med et dødsfald vil en læge spørge de nærmeste pårørende om tilladelse til, at der udtages hornhindevæv fra den afdøde mhp. behandling af en øjensygdom hos et andet menneske. Doneret hornhindevæv indsamles og fordeles af Den Danske Hornhindebank på Aarhus Universitetshospital.

Inden en eventuel udtagelse af væv kontrollerer Den Danske Hornhindebank altid i donorregistret, at afdøde ikke har modsat sig en donation. Udtagelse af hornhinden foretages af et specielt uddannet personale, som løsner øjet fri af sin plads i øjenhulen. Herefter fjernes hornhinden på en skånsom måde. Den resterende del af øjenvævet, der ikke skal bruges til transplantation, lægges tilbage til den afdøde.

Spørgsmål til ligsyn

Ønsker man som pårørende yderligere oplysninger om ligsynet, skal Embedslægen altid kontaktes.

Find vej

Indgangen til kapellet

Adresse og kort

Adresse 

Kapel

Aarhus Universitetshospital

Palle Juul-Jensens Boulevard 99

Indgang E, Plan 2

8200 Aarhus N

Kort

Kapellet ligger ved Indgang E3.

Oversigtskort over kapellets placering

Kontakt

Kapellet

Telefon

Mandag-fredag: 29 77 84 40 (direkte)

Weekender og helligdage: 78 45 00 00 (via omstillingen)

Fax

78 45 83 12

E-mail

Skriv en sikker mail til os (Hav dit MitID klar)