Om klinikken

Sygdomme vi behandler

Vi undersøger og behandler børn og voksne, som lider af svimmelhed.

Eksempler på lidelser, vi behandler:

 • Øresten
 • Virus på balancenerven
 • Betændelse i det indre øre
 • Hul i det indre øre
 • Manglende knogledække af det indre øre
 • Følger efter kraniebrud
 • Tab af balancefunktion
 • Menières sygdom

Henvisning til Svimmelhedsklinikken skal ske via øre-næse-halslæge eller speciallæge. 

Personale du møder

Når du kommer i klinikken kan du møde forskelligt personale.

Du kan f.eks. møde:

 • Ørelæger
 • Audiologer
 • Audiologopæder
 • Pædagoger
 • Audiologiassistenter
 • Ingeniører
 • Ørepropteknikere
 • Sygeplejersker
 • Lægesekretærer

Du kan også forvente at møde personale, som er under uddannelse.

Du kan blive spurgt, om du vil deltage i forskningsprojekter. Det er altid frivilligt, om du vil være med.

Patientvejledninger

I vores patientvejledninger kan du læse om vores undersøgelser og behandlinger og forberede dig på, hvad der skal ske.

Link til oversigt over afdelingens patientvejledninger

Dit besøg

Før du kommer

Når du er blevet henvist, indkalder vi dig til en undersøgelse. Du modtager indkaldelsesbrevet som Digital Post eller som almindeligt brev, hvis du er fritaget for Digital Post.

I brevet kan du finde information om:

 • Hvor og hvornår du skal møde op
 • Hvad der skal ske under dit besøg
 • Hvad du skal gøre, hvis du bliver forhindret i at møde op til din aftalte tid
 • Hvad du evt. skal gøre hjemmefra

Det er vigtigt, at du har forberedt dig, og læst den information du har fået i dit indkaldelsesbrev. Husk at læse alle bilag.

Læs mere om henvisning og indkaldelse

Når du ankommer

Scan dit sundhedskort på ankomststanderen, når du ankommer. Ankomststanderen er placeret ved receptionen inde i klinikken.

Du kan opleve ventetid. Vi prøver så vidt muligt at overholde din aftalte tid, men der kan komme akutte patienter, som giver forsinkelser. Du kan henvende dig til personalet i klinikken, hvis du har spørgsmål til din ventetid.

Dit forløb

Undersøgelser og behandling

I Svimmelhedsklinikken undersøger vi din hørelse og din balance.

Vi foretager bl.a.:

 • Høreprøve
 • Undersøgelse for øresten
 • Undersøgelse af balanceapparat
 • Skylning af ører med koldt og varmt vand
 • Undersøgelse af øjnenes bevægelighed

Undersøgelserne er efterfulgt af en konsultation hos en ørelæge, som består af en samtale og en lægeundersøgelse.

Du får svar på resultaterne af undersøgelserne.

Vi tilrettelægger behandling ved behov og eventuel opfølgning. Behandlingen afhænger af den enkelte sygdom og det samme gælder for opfølgningen.

Det kan også være, at vi vælger at henvise dig til udredning hos egen læge eller på andre afdelinger på hospitalet på baggrund af de undersøgelser, vi har lavet.

Undersøgelser i andre afdelinger

Vi samarbejder tæt med den øvrige del af Øre-, Næse og Halskirurgi og andre afdelinger på Aarhus Universitetshospital. Derfor kan du opleve, at vi sender dig til en anden afdeling for at få lavet en undersøgelse.

Undersøgelser i andre afdelinger kan f.eks. være:

 • Blodprøver
 • CT- og MR scanning
 • Operation

Læs mere om undersøgelser i andre afdelinger

Når dit forløb hos os slutter

Du er tilknyttet Svimmelhedsklinikken, så længe vi vurderer, at det er nødvendigt i forhold til din behandling.

I nogle tilfælde fortsætter din behandling et andet sted, når dit forløb hos os slutter. Det kan f.eks. være genoptræning ved fysioterapeut.

Vi aftaler din opfølgende behandling med dig, inden du bliver afsluttet. Du er altid velkommen til at spørge os om din videre plan, hvis du er i tvivl.

Ved endt forløb hos os giver vi besked til den læge, som har henvist dig.

Til pårørende

Din rolle som pårørende til en voksen

Du er velkommen til at deltage i samtaler og undersøgelser, med undtagelse af høreprøver, hvis du og patienten ønsker det.

Du kan som pårørende hjælpe med at:

 • høre, hvad der bliver sagt under samtalen
 • stille spørgsmål
 • evt. hjælpe patienten med at forberede spørgsmål hjemmefra

Din rolle som pårørende til et barn 

Ved udredning og behandling af børn med svimmelhed skal en nær pårørende altid være tilstede.

Netværk og støtte

Under dit forløb hos os kan du benytte dig af vores forskellige tilbud til patienter og pårørende på Aarhus Universitetshospital.

Læs om vores tilbud til patienter og pårørende

Du kan også finde råd og vejledning i forskellige foreninger og netværk:

Mange kommuner har desuden en pårørendevejleder og andre støttemuligheder. Du kan henvende dig i din kommune og få mere information.

Find vej

Adresse og kort

Adresse 

Svimmelhedsklinikken

Peter Sabroes Gade 6, Bygning 14F, Stueetagen

8000 Aarhus C

Kort

Oversigtskort over klinikkens placering

Kontakt Svimmelhedsklinikken

Telefon

78 46 60 16

Telefontid 

Onsdag-torsdag: Kl. 10.00-12.00

Mail

Sikker mail (Kræver MitID)