Om klinikken

Sygdomme vi behandler

Vi undersøger og behandler dig for svær snorken eller pauser i vejrtrækningen under søvn (obstruktiv søvnapnø).

Personale du møder

Når du kommer i klinikken, kan du møde forskelligt personale.

Du kan f.eks. møde:

 • Sekretær
 • Specialuddannet sygeplejerske
 • Øre-næse-hals læge

Du kan også forvente at møde personale, som er under uddannelse.

Du kan blive spurgt, om du vil deltage i forskningsprojekter. Det er altid frivilligt, om du vil være med.

Patientvejledninger

I vores patientvejledninger kan du læse om vores undersøgelser og behandlinger og forberede dig på, hvad der skal ske.

Se oversigt over afdelingens patientvejledninger

Dit besøg

Før du kommer

Henvisning

Vi modtager patienter fra Region Midtjylland. Du kan blive henvist til klinikken af en praktiserende speciallæge eller andre sygehusafdelinger.

Senest 8 hverdage efter, at vi har modtaget din henvisning, udsender vi et indkaldelsesbrev til dig. Information om ventetid er angivet i indkaldelsesbrevet og kan altid findes findes på www.sundhed.dk.

Forbered dig

Når du er blevet henvist, indkalder vi dig til en undersøgelse. Du modtager indkaldelsesbrevet som Digital Post eller som almindeligt brev, hvis du er fritaget for Digital Post.

I brevet kan du finde information om:

 • Hvor og hvornår du skal møde op
 • Hvad der skal ske under dit besøg
 • Hvad du skal gøre, hvis du bliver forhindret i at møde op til din aftalte tid
 • Hvad du evt. skal gøre hjemmefra

Det er vigtigt, at du har forberedt dig, og læst den information du har fået i dit indkaldelsesbrev. Husk at læse alle bilag.

Husk at medbringe:

 • Dit gule sygesikringskort 
 • Dit indkaldelsesbrev eller kontaktkort

Læs mere om henvisning og indkaldelse

Når du ankommer

Søvnklinikken er fysisk placeret i forlængelse af Øre-, Næse- og Halskirurgisk Klinik. 

Når du ankommer til klinikken, skal du skanne dit gule sygesikringskort på ankomstskanneren ved venteområdet foran indgangen til Øre-, Næse- og Halskirurgisk Klinik. Du vil her modtage et nummer, så du kan følge forventet ventetid på de opsatte tavler.

Vi forsøger altid at undgå ventetid. Men du skal være indstillet på, at der kan opstå ventetid, da vi ikke altid kan forudsige varigheden af det enkelte besøg. Det er derfor en god idé at medbringe læsestof eller anden form for underholdning. 

Dit forløb

Et udredningsforløb i Søvnklinikken kræver typisk 3 besøg:

 • Sygeplejekonsultation: Instruktion og udlevering af søvnregistreringsudstyr (varighed ca. 30 minutter).
 • Aflevering af lånt udstyr (varighed få minutter).
 • Lægekonsultation er inklusiv øre-næse-halsundersøgelse, svar på søvnrapport samt evt. behandlingstilbud. Behandlingen kan bestå af kirurgi eller opstart af CPAP-behandling.

Når du er færdig med et udredningsforløb, vil du ved behov overgå til et kontrolforløb i Søvnklinikken.

Ved et ukompliceret forløb skal du udfylde et elektronisk spørgeskema hvert 2. år. 

Varebestilling

Hvis du efter dit udredningsforløb i Søvnklinikken, bliver visiteret til at modtage f.eks. slanger, filtre, reservedele og lignende til dit behandlingsapparatur, skal du selv bestille det hjem til dig.

Se hvordan du bestiller forbrugsvarer til din hjemmeadresse

Når dit forløb hos os slutter

Du er tilknyttet Søvnklinikken, så længe vi vurderer, at det er nødvendigt i forhold til din behandling.

Du er altid velkommen til at spørge os om din videre plan, hvis du er i tvivl.

Vi informerer din egen praktiserende læge om dit forløb hos os og eventuelle aftaler. Vi laver et udskrivningsbrev, som både du og din egen læge har adgang til på sundhed.dk. Der kan du finde information om den behandling, du har fået. Du kan også se de eventuelle aftaler, vi har lavet med dig.

Til pårørende

Din rolle som pårørende

Du er velkommen til at deltage i samtaler og undersøgelser, hvis du og patienten ønsker det.

Du kan som pårørende hjælpe med at:

 • høre, hvad der bliver sagt under samtalen
 • stille spørgsmål
 • evt. hjælpe patienten med at forberede spørgsmål hjemmefra

Netværk og støtte

Mens du er på hospitalet, kan du benytte dig af vores forskellige tilbud til patienter og pårørende.

Læs om vores tilbud til patienter og pårørende

Du kan også finde råd og vejledning i forskellige foreninger og netværk bl.a.:

Dansk Søvnapnø Forening

Mange kommuner har desuden en pårørendevejleder og andre støttemuligheder. Du kan henvende dig i din kommune og få mere information.

Find vej

Adresse og kort

Adresse 

Søvnklinikken

Aarhus Universitetshospital

Palle Juul-Jensens Boulevard 165

Indgang J, Plan 2, J219

8200 Aarhus N

Kort

Søvnklinikken ligger ved Indgang J.

Oversigtskort over klinikkens placering

Kontakt Søvnklinikken

Telefon

78 45 40 73

Telefontid

Mandag, onsdag og torsdag: Kl. 09.00-10.30

Mail

Sikker mail (kræver MitID)