Om afdelingen

Sygdomme vi undersøger for og behandlinger vi foretager

Din egen læge eller afdeling henviser dig til os. Herefter tilbyder vi dig, den første ledige tid til den type undersøgelse, du skal have foretaget.

Eksempler på sygdomme vi undersøger for:

 • Kræftsygdomme
 • Sygdomme i hjernen
 • Hjertekarsygdomme

I afdelingen foretager vi undersøgelser, hvor vi skanner relevante områder af kroppen, efter du har fået et radioaktivt sporstof. Vi foretager også fysiologiske undersøgelser, hvor forskellige funktioner i kroppen bliver undersøgt uden anvendelse af radioaktive sporstoffer og skanner.

Vi behandler desuden forskellige sygdomme med radioaktive lægemidler.

Personale du møder

Når du kommer i afdelingen, kan du møde forskelligt personale.

Du kan f.eks. møde:

 • Lægesekretærer
 • Bioanalytikere
 • Radiografer
 • Læger
 • Fysikere

Du kan også forvente at møde personale, som er under uddannelse.

Du kan blive spurgt, om du vil deltage i forskningsprojekter. Det er altid frivilligt, om du vil være med.

Patientvejledninger

Hos Nuklearmedicin og PET har vi udarbejdet patientvejledninger til dig, der skal til undersøgelse eller behandling. I dit indkaldelsesbrev får du et link til den vejledning, der passer til den behandling eller undersøgelse, du skal til. 

Se oversigt over Nuklearmedicin og PET's patientvejledninger

Dit besøg

Før du kommer

Læs dit indkaldelsesbrev

Når du er blevet henvist, indkalder vi dig til undersøgelse. Du modtager indkaldelsesbrevet som Digital Post eller som almindeligt brev, hvis du er fritaget for Digital Post.

I brevet kan du finde information om:

 • Hvor og hvornår du skal møde op
 • Hvad der skal ske til undersøgelsen
 • Hvad du skal gøre, hvis du bliver forhindret i at møde op til din aftalte tid
 • Hvad du evt. skal gøre hjemmefra

Det er vigtigt, at du har forberedt dig, og læst den information du har fået i dit indkaldelsesbrev i god tid. Husk at læse alle bilag.

Hvis du er tilmeldt NEM-SMS, sender vi dig en SMS-reminder med din tid i afdelingen.

Læs mere om NemSMS på borger.dk

Forbered dig

Det er vigtigt, at du er opmærksom på, om der er nogen forberedelser, du skal gøre i dagene op til undersøgelsen.

Eksempler på forberedelser kan være:

 • Faste
 • Pause med bestemte typer medicin
 • Pause med koffein

I indkaldelsesbrevet finder du et link til den præcise patientvejledning, der passer til din undersøgelse:

Oversigt over Nuklearmedicin og PET's patientvejledninger

Vigtig info til dig som er gravid

Hvis du er gravid, beder vi dig kontakte os, når du modtager indkaldelsen.

Medbring kun din medicin, hvis vi beder om det

Hvis du skal tage medicin, mens du er til undersøgelse, beder vi dig medbringe denne. Ellers er det ikke nødvendigt, at du tager din medicin med.

Sådan melder du afbud

Du er velkommen til at ringe til Nuklearmedicin og PET, hvis du ønsker at aflyse eller ændre din tid til undersøgelse.

Du finder vores kontaktoplysninger nederst på denne side.

Når du ankommer

Skan dit sundhedskort på ankomststanderen, når du ankommer. Ankomststanderen er placeret ved indgangen til afdelingen.

Du får et ventenummer og kan på ankomstavlen i venteområdet se, hvornår det er din tur.

Ventetid

Du kan opleve ventetid. Vi prøver så vidt muligt at overholde din aftalte tid, men det er ikke altid muligt. Vi informerer, så godt vi kan om opståede forsinkelser. Du kan ikke forvente at blive kaldt ind i den rækkefølge, du er ankommet i, da der er forskel på undersøgelserne.

Undersøgelse

Forberedelse på undersøgelsesdagen

Du får indsprøjtet en lille mængde radioaktivt sporstof i en blodåre i armen. Det sker enten i et forberedelsesrum, eller mens du ligger i skanneren.

Der kan også være enkelte undersøgelser, hvor du bliver bedt om at spise eller indånde det radioaktive sporstof.

Ved de fleste undersøgelser er det nødvendigt at vente på, at sporstoffet er fordelt i kroppen, inden der bliver taget billeder. Denne tid kan variere fra minutter til timer og op til et døgn.

I ventetiden vil du enten få tildelt en seng, hvor du skal forholde dig i ro, eller blive bedt om at vente siddende i venteområdet eller få lov til at forlade afdelingen. Den bioanalytiker eller radiograf, der giver dig sporstoffet, fortæller, hvad der gælder for din undersøgelse.

Undersøgelse i skanner med radioaktivt sporstof

Vores undersøgelser er baseret på injektion/indtagelse af små mængder af radioaktivt sporstof, som vi efterfølgende kan måle ved hjælp af en skanner.

Der findes forskellige typer af sporstof afhængig af, hvad du skal undersøges for. Den radioaktive dosis du får er meget lille og er kontrolleret af Statens Institut for Strålebeskyttelse.

Når det radioaktive sporstof har fordelt sig, tager vi billeder ved hjælp af en skanner. Du skal ligge på et leje imens. Vi sørger for, at du ligger, som du skal. Lejet bliver enten kørt ind gennem en ring, hvor der tages billeder, eller en flad skanner bliver kørt henover det område, vi vil undersøge.

Det er vigtigt, at du ligger stille, mens billederne bliver taget, da bevægelse kan give forstyrrelse i billederne.

Hvor lang tid du skal undersøges afhænger af undersøgelsestypen og vil fremgå af den information, du får tilsendt.

Læs mere om nuklearmedicinske undersøgelser og risiko på sundhed.dk

CT-undersøgelse og kontrast

Til nogle undersøgelser laver vi, udover en skanning baseret på det radioaktive sporstof, også en CT-undersøgelse til bestemmelse af din krops anatomi. Undersøgelsen bruges til at se præcist, hvor i kroppen det radioaktive sporstof er optaget, og dermed hvor der kan være syge celler/organer.

CT-undersøgelser laves både med og uden CT-kontrast.

CT-kontrast bliver brugt så blodkar, organer og vævsforskelle bedre kan skelnes fra hinanden på billederne. Det anvendte kontrast kan i nogle tilfælde give dig bivirkninger. De mest almindelige er hudkløe, kvalme og varmefornemmelser. Disse bivirkninger vil normalt optræde hurtigt, men kan også vise sig efter flere dage. Hvis der opstår mistanke om bivirkninger, efter du har forladt afdelingen, skal du kontakte egen læge.

Læs mere om CT-kontrast på Sundhed.dk

Du får en lille mængde stråling både fra det radioaktive sporstof under skanning og ved en eventuel CT-undersøgelse. Fordelen ved at få stillet en korrekt diagnose og dermed få en rigtig behandling vil være større end risikoen ved undersøgelsen.

Læs mere om røngtenstråler og risici på Sundhed.dk

Svar på din undersøgelse

Du får svar på din undersøgelse af den læge eller afdeling, der har henvist dig til undersøgelsen.

Hvis du er i tvivl om, hvor du er henvist fra, er du velkommen til at kontakte os.

Til pårørende

Pårørende til en voksen

Du er velkommen til at have pårørende med på hospitalet. 

I det store venteområde udenfor afdelingen, er der god plads og mulighed for at dine pårørende kan vente, mens du er til undersøgelse.

Der er også mulighed for at dine pårørende venter i kantinen, Café Nord, Indgang J, plan 4A (J418).

Pårørende til et barn

Det er vigtigt, at du som forælder deltager i så meget af undersøgelsen som muligt. Særligt for dit barn, men det er også en god hjælp for personalet.

På selve undersøgelsesdagen er I meget velkomne til at aftale med personalet, hvilket behov I og jeres barn har for jeres deltagelse i undersøgelsen.

Netværk og støtte

Mens du er på hospitalet, kan du benytte dig af vores forskellige tilbud til patienter og pårørende.

Læs om vores tilbud til patienter og pårørende

Du kan også finde råd og vejledning i forskellige foreninger og netværk:

Se liste med patientforeninger på sundhed.dk

Mange kommuner har desuden en pårørendevejleder og andre støttemuligheder. Du kan henvende dig i din kommune og få mere information.

Find vej

Adresse og kort

Adresse 

Nuklearmedicin og PET

Aarhus Universitetshospital

Palle Juul-Jensens Boulevard 165

Indgang J, Plan 2, J220

8200 Aarhus N

Kort

Nuklearmedicin og PET ligger ved Indgang J.

Oversigtskort over afdelingens placering

Kontakt Nuklearmedicin og PET

Telefon

78 45 62 60 

Telefontid 

Mandag-torsdag: Kl. 08.00-15.00

Fredag: Kl. 08.30-14.30

Mail

Sikker mail (Kræver MitID)