Om klinikken

Nationalt Center for Autoimmune Sygdomme (NCAS) er en klinik, der er tværfagligt organiseret i det enkelte patientforløb.

Hos os er specialisterne samlet, og der er mulighed for at vurdere om din medicinske behandling kan optimeres samt at støtte og hjælpe dig i livet med kronisk sygdom.

Du involveres i drøftelserne under selve konsultationen, hvor din sygdomsbelastning, diagnoser og tidligere behandlinger er styrende for behandlingsforløbet.

Sygdomme vi behandler

Vi undersøger og behandler dig, hvis du er over 18 år og har mindst en af følgende sygdomme: 

 • Psoriasis
 • Hidrosadenitis Suppurativa
 • Rygsøjlegigt
 • Psoriasisgigt
 • Colitis ulcerosa
 • Morbus Crohn

Om autoimmune sygdomme

Personale du møder

Når du kommer i klinikken kan du møde forskelligt personale.

Du kan f.eks. møde:

 • Læger
 • Sygeplejersker
 • Psykologer
 • Diætister
 • Socialrådgivere
 • Lægesekretærer

Du kan også forvente at møde personale, som er under uddannelse.

Du kan blive spurgt, om du vil deltage i forskningsprojekter. Det er altid frivilligt, om du vil være med.

Dit forløb

Før du kommer

Du bliver henvist til os fra en af de 3 involverede specialespecifikke afdelinger på Aarhus Universitetshospital:

 • Lever-, Mave- og Tarmsygdomme
 • Led- og Bindevævssygdomme
 • Hud- og Kønssygdomme

Derudover kan du blive henvist fra:

 • Dermatologiske (hud), gastroenterologiske (lever-mave-tarm) og reumatologiske (gigt) afdelinger i hele landet.
 • Din egen læge.

Du kan kun blive henvist, hvis din diagnose og sværhedsgraden af din sygdom opfylder kriterierne.

Når du er blevet henvist, indkalder vi dig. Du modtager indkaldelsesbrevet som Digital Post eller som almindeligt brev, hvis du er fritaget for Digital Post.

I brevet kan du finde information om:

 • Hvor og hvornår du skal møde op
 • Hvad du skal gøre, hvis du bliver forhindret i at møde op til din aftalte tid
 • Hvad du evt. skal gøre hjemmefra

Det er vigtigt, at du har forberedt dig, og læst den information du har fået i dit indkaldelsesbrev. Husk at læse alle bilag.

Når du ankommer

Scan dit sundhedskort på ankomststanderen, når du ankommer. Ankomststanderen er placeret ved indgangen til klinikken.

Du får et ventenummer og kan på ankomstavlen i venteområdet se, hvornår det er din tur.

Du kan opleve ventetid. Vi prøver så vidt muligt at overholde din aftalte tid, men der kan komme akutte patienter, som giver forsinkelser. Du kan henvende dig til personalet i klinikken, hvis du har spørgsmål til din ventetid.

Konsultation

Du bliver indkaldt til en konsultation med de speciallæger, der repræsenterer dine sygdomme og en sygeplejerske.

Det vil sammen med dig vurdere, om din medicinske behandling kan optimeres.

I konsultationen vil vi spørge ind til dine symptomerne, og hvordan de påvirker dig i din hverdag. Vi vil kigge på dine tidligere behandlinger, og lægerne vil undersøge dig for vurdering af din sygdomsgrad.

Efter individuel vurdering vil du blive tilbudt én eller flere konsultationer, hvor den medicinske plan besluttes tværfagligt af lægerne. Din behandlingsplan vil blive anvendt i de stamklinikker, som allerede nu følger dig.

Du afsluttes medicinsk i centret herefter, men kan blive henvist igen, hvis behandlingsplanen skal genvurderes.

Patientvejledninger

I vores patientvejledninger kan du læse om vores undersøgelser og behandlinger og forberede dig på, hvad der skal ske

Oversigt over afdelingens patientvejledninger

Samtale med sygeplejerske

Du vil blive tilbudt en helhedssamtale med en sygeplejerske. Under samtalen vil vi tale om hvordan det er for dig at leve med en kronisk sygdom, hvad du selv kan gøre samt hvem der kan hjælpe dig.

Sygeplejersken vil i samarbejde med dig kunne henvise til vores diætist, psykolog og socialfaglig rådgiver.

Forløb ved diætist, psykolog og socialfaglig rådgiver

Hvis du har behov for hjælp, vejledning og støtte til at håndtere livet med kronisk sygdom, kan du få forløb ved vores diætist, psykolog og/eller socialfaglig rådgiver.

Tværfaglige konferencer

Deit behandlerteam vil drøfte dig og dit forløb på tværfaglige konferencer, hvor alle involverede specialister deltager. Det giver os mulighed for at blive klogere på, hvordan vi bedst hjælper dig i dit forløb.

Patientskole

At leve med autoimmun sygdom

Her kan du finde information og få råd og vejledning om følgesygdomme, sygdom og arbejdsliv, kost og ernæring m.m. 

At leve med autoimmun sygdom - Patientskole

Kommunernes sundhedstilbud

Læs mere om tilbuddene på de enkelte kommunernes hjemmesider

Netværk og støtte

Du kan også finde råd og vejledning i forskellige foreninger og netværk:

Generelt

Hudsygdomme

Led- og Bindevævssygdomme

Tarmsygdomme

Find vej

Adresse og kort

Adresse 

Nationalt Center for Autoimmune Sygdomme

Aarhus Universitetshospital

Palle Juul-Jensens Boulevard 69

Indgang F, Plan 2, F202

8200 Aarhus N

Kort

Nationalt Center for Autoimmune Sygdomme ligger ved Indgang F.

Oversigtskort over klinikkens placering

Kontakt

Telefon og mail

Telefon

23 88 24 79

Telefontid 

Mandag-onsdag kl. 08.00-10.00, torsdag kl. 08.00-15.00.

Fredag er telefonen lukket. 

Mail

Hvis du har brug for at melde afbud, kan du skrive en mail til os vi via borger.dk:

Skriv en sikker mail (kræver MitID)

Postkassen tjekkes alle hverdage.

Adresse

Nationalt Center for Autoimmune Sygdomme

Aarhus Universitetshospital

Palle Juul-Jensens Boulevard 69

Indgang F, Plan 2, F202

8200 Aarhus N