Om afsnittet

Sygdomme vi behandler

I Sengeafsnit 2 modtager vi dig, som skal undersøges eller opereres for sygdom i mave- og tarmregionen.

Det kan være sygdomme i:

 • Tyndtarm
 • Tyktarm
 • Endetarm
 • Bughulen

Vi behandler primært patienter i planlagte forløb, men vi modtager også akutte patienter.

En indlæggelse kan vare fra få dage til flere uger. Det afhænger af, hvilken lidelse du skal behandles for. Den gennemsnitlige indlæggelsestid er 1-2 uger.

Personale du møder

I afsnittet kan du bl.a. møde:

 • Læger
 • Sygeplejersker
 • Sosu-assistenter
 • Servicepersonale
 • Sekretærer
 • Fysioterapeuter
 • Diætist
 • Bioanalytikere

Du kan også forvente at møde personale, som er under uddannelse.

Du kan blive spurgt, om du vil deltage i forskningsprojekter. Det er altid frivilligt, om du vil være med.

Der er 19 sengepladser i afsnittet.

Information og vejledning

I Mave- og Tarmkirurgi har vi udarbejdet information og vejledning til dig, der er patient i afdelingen. Her finder du bl.a. patientvejledninger om specifikke undersøgelser, behandlinger, operationer og ernæring.

Se oversigt over vores patientvejledninger

Før du kommer

Læs dit indkaldelsesbrev

Du bliver indkaldt, når du skal opereres eller have behandling, der kræver indlæggelse. Du modtager indkaldelsesbrevet som Digital Post eller som almindeligt brev, hvis du er fritaget for Digital Post.

I dit indkaldelsesbrev kan du læse mere om: 

 • Hvor og hvornår du skal møde op
 • Hvad der skal ske
 • Hvad du skal gøre, hvis du bliver forhindret i at møde op til din aftalte tid
 • Hvad du evt. skal gøre hjemmefra

Der kan være flere ting, som du skal forberede.

Forberedelser kan f.eks. være, at du skal:

 • Faste
 • Arrangere hjemtransport
 • Købe smertestillende medicin

Læs derfor dit indkaldelsesbrev og alle bilag grundigt.

Husk at medbringe

Det skal du have med:

 • Dit sundhedskort (sygesikringsbevis)
 • Din faste medicin i original indpakning
 • Toiletsager, hvis du skal være her i flere dage
 • Evt. computer, læsestof eller anden underholdning

Vi opfordrer dig til at pakke i en mindre taske og til at lade smykker og værdigenstande blive derhjemme. 

Mens du er indlagt

Modtagelse

Du bliver indlagt hos os, hvis du skal modtage en behandling, som kræver indlæggelse.

Når du kommer, bliver du modtaget af en sygeplejerske eller en sosu-assistent, som viser dig tilrette og informerer om, hvad der skal ske.

Sengestue og faciliteter

Du får din egen stue med eget badeværelse. Din pårørende er velkommen til at overnatte på stuen.

Du er meget velkommen til at benytte vores opholdstue, hvor der også er god plads til besøgende. I opholdstuen er der køleskab til medbragt mad og spisebord, hvor du/I kan sidde og spise.

Der er ugeblade og aviser i afdelingen.

Der er gratis wifi på stuen. Det hedder RegionMIDT-Gaest, og du logger ind med dit cpr-nummer.

Mad og drikke

Oppegåede patienter skal selv hente mad og drikkevarer i køkkenet.

Før du henter mad og drikkevarer, er det særligt vigtigt at spritte hænder af hensyn til hygiejne og smitterisiko. På drikkevarevognen finder du spritservietter, og på alle sengestuer er ophængt spritdispenser.

Måltiderne serveres på følgende tidspunkter:

 • Morgenmad: Ca. kl. 08.15-08.45
 • Frokost: Ca. kl. 12.00-12.30
 • Eftermiddagskaffe: Ca. kl. 14.00-17.00
 • Aftensmad: Ca. kl. 18.00-18.30
 • Aftenkaffe: Ca. kl. 20.00-22.00 

Vi har meget fokus på den rette kost og ernæring i afdelingen, da det kan mindske komplikationer og medvirke til, at du kommer dig hurtigere efter sygdom.

Du får udleveret et menukort. Vi har mulighed for at tage hensyn til særlige behov som f.eks. allergier eller ønske om vegetarisk/vegansk kost. Spørg personalet når du kommer, så kan vi hjælpe med at bestille den rette kost.

Vi har også et køleskab, du kan benytte, hvis du ønsker at medbringe egen mad og drikkevarer.

Din kontakt med os

Der er stuegang i afsnittet hver dag i dagtimerne, dog ikke i weekenden. Der er ikke nødvendigvis stuegang hos dig hver dag.

Stuegang betyder, at en læge og plejepersonale kommer og snakker med dig. Du bliver evt. undersøgt, og lægen vurderer, om der er noget, der skal ændres i forhold til din behandling, eller om du er klar til at komme hjem. Din pårørende er velkommen til at deltage i stuegang, hvis du ønsker det. Hvis du følger din plan for forløbet, vil du ikke se en læge fysisk hver dag til stuegang. I så fald gennemgår lægen dine blodprøver og andre relevante informationer med plejepersonalet.

Vi forsøger at tilrettelægge hverdagen, så du møder de samme sygeplejersker og læger, så vidt det er muligt.

Du kan altid komme i kontakt med os, hvis du har brug for hjælp.

Når du skal hjem

Vejledning før udskrivelse

Inden du bliver udskrevet, fortæller vi dig om dit videre forløb.

Vi gennemgår:

 • Det forløb du har været igennem
 • Hvad du skal være opmærksom på efter udskrivelse
 • Din medicin
 • Hvilken opfølgning der evt. skal ske

Du er altid velkommen til at spørge os om din videre plan, hvis du er i tvivl.

Udskrivelse

Du er indlagt, så længe vi vurderer, at det er nødvendigt i forhold til din behandling. De sidste dage af indlæggelsen kan eventuelt være på dit hjemsygehus, hvis du er blevet henvist til os fra et andet sygehus. 

Ved indlæggelsen får du udleveret et kontaktkort med navn på det personale, der giver dig ID-armbånd på. På kontaktkortet står et telefonnummer til afdelingen, som du kan ringe til, hvis du op til 24 timer efter udskrivelsen har behov for at tale med en læge eller en sygeplejerske.

Herefter skal du kontakte egen læge eller vagtlæge, hvis du ikke har en speciel aftale om at kunne kontakte afdelingen direkte.

Vi laver et udskrivelsesbrev om din indlæggelse hos os, som både du og din egen læge har adgang til på sundhed.dk. Der kan du finde information om den behandling, du har fået. Du kan også se de eventuelle aftaler, vi har lavet med dig.

Læs mere om udskrivelse efter behandling

Til pårørende

Besøg

Der er fri besøgstid alle dage undtagen kl. 12.00-14.30, hvor der er middagshvil og efter kl. 21.00, hvor vi tilstræber ro på sengestuerne.

Hvis patienten er i stand til det, vil det være godt at gå tur på gangen under dit besøg.

Du må gerne hente friske drikkevarer til en patient, som er sengeliggende og ikke selv kan.

Der kan være individuelle hensyn, som betyder, at vi må begrænse besøgstiden samt antallet af besøgende på stuen.

Børn er velkomne til at komme med på besøg. 

Mad og drikke

Du må hente vand, saft, kaffe og the i køkkenet. Mad og andre drikkevarer skal du selv medbringe. Det er også muligt at købe mad fra en af caféerne eller kioskerne på hospitalet. Vær opmærksom på, at de ikke har døgnåbent.

Se caféernes og kioskernes åbningstider

Overnatning

Du er velkommen til at overnatte på stuen. Du får udleveret sengetøj af personalet. Du skal selv sørge for opredning.

Du skal være forberedt på, at vi i løbet af natten kan komme og se til patienten.

Der skal være nattero fra kl. 21.00.

Flere informationer til pårørende hænger på stuerne.

Din rolle som pårørende

Du er velkommen til at deltage i samtaler, stuegang og undersøgelser, hvis du og patienten ønsker det.

Du kan som pårørende hjælpe med at:

 • høre, hvad der bliver sagt
 • stille spørgsmål
 • evt. hjælpe patienten med at forberede spørgsmål

Pårørendes kontakt til personalet

Under indlæggelse ønsker vi, at patienten så vidt muligt selv har telefonkontakt med sine pårørende.

Skulle du som pårørende alligevel have behov for kontakt til personalet, henstiller vi til, at du kontakter os på telefon 78 45 32 33 i tidsrummet kl. 10.00-15.00.

Vi gør opmærksom på vores tavshedspligt, som betyder, at vi kun giver oplysninger til pårørende, såfremt patienten har givet sin tilladelse.

Netværk og støtte

Der kan være flere udfordringer ved at være syg eller være pårørende til en, som er syg.

Mens du er på hospitalet, kan du benytte dig af vores forskellige tilbud til patienter og pårørende.

Læs om vores tilbud til patienter og pårørende

Du kan også finde råd og vejledning i forskellige foreninger og netværk:

Mange kommuner har desuden forskellige støttemuligheder og en pårørendevejleder. Du kan henvende dig i din kommune for at få mere information.

Find vej

Adresse og kort

Adresse

Mave- og Tarmkirurgi

Sengeafsnit 2

Aarhus Universitetshospital

Palle Juul-Jensens Boulevard 35

Indgang C, Plan 7, C719

8200 Aarhus N

Kort

Sengeafsnit 2 ligger ved Indgang C.

Oversigtskort over sengeafsnittets placering

Kontakt Sengeafsnit 2

Telefon

78 45 32 33

Telefontid 

Telefonen er åben hele døgnet alle ugens dage

Mail

Sikker mail (Kræver MitID)