Om klinikken

Sygdomme vi behandler

Vi undersøger og behandler dig, hvis du har sygdom i mave og tarm.

Det kan f.eks. være sygdomme i:

 • Tyndtarm/tyktarm
 • Lever
 • Bugspytkirtel
 • Spiserør og mavesæk

Vi er en kirurgisk afdeling. Det betyder, at vi udfører operationer. Tilbyder vi dig en operation, kan det være med eller uden indlæggelse.

Personale du møder

Når du kommer i klinikken, kan du møde forskelligt personale.

Du kan f.eks. møde:

 • Læger
 • Sygeplejersker
 • Sekretærer

Du kan også forvente at møde personale, som er under uddannelse f.eks. medicinstuderende.

Du kan blive spurgt, om du vil deltage i forskningsprojekter. Det er altid frivilligt, om du vil være med.

Information og vejledning

I Mave- og Tarmkirurgi har vi udarbejdet information og vejledning til dig, der er patient i afdelingen. Her finder du bl.a. patientvejledninger om specifikke undersøgelser, behandlinger, operationer og ernæring.

Se oversigt over vores patientvejledninger

Dit besøg

Før du kommer

Når du er blevet henvist, indkalder vi dig. Du modtager indkaldelsesbrevet som Digital Post eller som almindeligt brev, hvis du er fritaget for Digital Post.

I brevet kan du finde information om:

 • Hvor og hvornår du skal møde op
 • Hvad der skal ske til mødet
 • Hvad du skal gøre, hvis du bliver forhindret i at møde op til din aftalte tid
 • Hvad du evt. skal gøre hjemmefra

Det er vigtigt, at du har forberedt dig og læst den information, du har fået i dit indkaldelsesbrev. Husk at læse alle bilag.

Der kan også være andre ting, som du skal gøre, inden du kommer i klinikken.

Læs mere om henvisning og indkaldelse

Når du ankommer

Scan dit sundhedskort på ankomststanderen, når du ankommer. Ankomststanderen er placeret ved indgangen til klinikken. Ved indtjekning får du et ventenummer.

Gå til det store venteområde, som er placeret til venstre.

Vær opmærksom på, at der er ankomsttavler i begge ender af venteområdet. Mave og Tarmkirurgis ankomsttavler er placeret i højre side af rummet. På ankomsttavlerne kan du se, hvornår det er din tur.

Der er mulighed for at tage et glas vand, mens du venter.

Du kan opleve ventetid. Vi prøver så vidt muligt at overholde din aftalte tid, men der kan komme akutte patienter, som giver forsinkelser. Du kan henvende dig til personalet i klinikken, hvis du har spørgsmål til din ventetid.

Dit forløb

Du kommer i Klinik for Mave- og Tarmkirurgi, hvis du enten skal til:

 • Samtale
 • Undersøgelse
 • Behandling
 • Opfølgning

Du bliver inddraget i de beslutninger, der skal træffes i forbindelse med dit forløb. Behandlingen går først i gang, når du har sagt ja til den plan, der er lagt.

Hvad der skal ske under dit besøg, og hvor længe det varer, står i dit indkaldelsesbrev. Du kan også læse mere om de enkelte forløb i klinikken i vores patientvejledninger.

Vi opfordrer dig til at have en pårørende med til samtaler i klinikken. Hvis du ønsker det, kan din pårørende vente uden for, mens vi laver undersøgelser.

Se mere om undersøgelser og behandlinger

Undersøgelser andre steder

Vi samarbejder tæt med de andre klinikker og sengeafsnit i Mave- og Tarmkirurgi samt de andre afdelinger på Aarhus Universitetshospital. Derfor kan du opleve, at vi sender dig et andet sted hen for at få lavet en undersøgelse under dit besøg hos os.

Undersøgelser andre steder kan f.eks. være:

 • Kikkertundersøgelse
 • Undersøgelse i bækkenbund
 • Blodprøver
 • EKG (måling af hjertets aktivitet)
 • Røntgenbilleder

Læs mere om undersøgelse og svar

Når dit forløb hos os slutter

Du er tilknyttet Klinik for Mave- og Tarmkirurgi, så længe vi vurderer, at det er nødvendigt i forhold til din behandling.

I nogle tilfælde fortsætter din behandling et andet sted, når dit forløb hos os slutter.

Videre behandling kan f.eks. være:

 • I en anden afdeling på hospitalet
 • Træning ved fysioterapeut
 • Opfølgning ved egen praktiserende læge

Vi aftaler din opfølgende behandling med dig, inden du bliver afsluttet. Du er altid velkommen til at spørge os om din videre plan, hvis du er i tvivl.

Vi laver et udskrivelsesbrev om dit forløb hos os, som både du og din egen læge har adgang til på sundhed.dk. Der kan du finde information om den behandling, du har fået. Du kan også se de eventuelle aftaler, vi har lavet med dig.

Læs mere om udskrivelse og videre behandling

Til pårørende

Din rolle som pårørende

Du er velkommen til at deltage i samtaler og undersøgelser, hvis du og patienten ønsker det.

Du kan som pårørende hjælpe med at:

 • høre, hvad der bliver sagt under samtalen
 • stille spørgsmål
 • evt. hjælpe patienten med at forberede spørgsmål hjemmefra

Netværk og støtte

Mens du er på hospitalet, kan du benytte dig af vores forskellige tilbud til patienter og pårørende.

Læs om vores tilbud til patienter og pårørende

Du kan også finde råd og vejledning i forskellige foreninger og netværk:

Se liste med patientforeninger på sundhed.dk

Mange kommuner har desuden forskellige støttemuligheder og pårørendevejleder. Du kan henvende dig i din kommune for at få mere information.

Find vej

Adresse og kort

Adresse

Klinik for Mave- og Tarmkirurgi

Aarhus Universitetshospital

Palle Juul-Jensens Boulevard 35

Indgang C, Plan 2, C204

8200 Aarhus N

Kort

Klinik for Mave- og Tarmkirurgi ligger ved Indgang C.

Oversigtskort over klinikkens placering

Klinik for Mave- og Tarmkirurgi

Telefon

78 45 32 22

Telefontid 

Mandag-fredag: Kl. 08.00-15.00

Mail

Sikker mail (Kræver MitID)