Om klinikken

Sygdomme vi behandler

Vi undersøger og behandler dig, hvis du har en sjælden lungesygdom. 

Du kommer også til os, hvis du skal undersøges med henblik på en eventuel lungetransplantation.

Eksempler på sygdomme, vi behandler:

 • Lungefibrose
 • Sarkoidose
 • Sjældne lungesygdomme

Vi er en del af en medicinsk afdeling. Det betyder, at vi behandler sygdomme med medicin. Tilbyder vi dig behandling, vil det typisk være uden indlæggelse.

Vi samarbejder tæt med andre afdelinger på hospitalet om den behandling, du bliver tilbudt. Dele af behandlingen kan derfor foregå i andre afdelinger.

Læs mere om lungesarkoidose

Læs mere om lungefibrose

Personale du møder

Når du kommer i klinikken kan du møde forskellige faggrupper.

Du kan f.eks. møde:

 • Sekretærer
 • Læger
 • Sygeplejersker
 • Fysioterapeuter

Du kan også forvente at møde personale, som er under uddannelse.

Du kan blive spurgt, om du vil deltage i forskningsprojekter. Det er altid frivilligt, om du vil være med.

Dit besøg

Sygeplejerske henter patient i venteværelset

Før du kommer

Når du er blevet henvist, indkalder vi dig til undersøgelse Center for Sjældne Lungesygdomme, i Lungesygdomme Klinik. Du modtager indkaldelsesbrevet som Digital Post eller som almindeligt brev, hvis du er fritaget for Digital Post.

I brevet kan du finde information om:

 • Hvor og hvornår du skal møde op
 • Hvad der skal ske til undersøgelsen
 • Hvad du skal gøre, hvis du bliver forhindret i at møde op til din aftalte tid
 • Hvad du evt. skal gøre hjemmefra

Det er vigtigt, at du har forberedt dig, og læst den information du har fået i dit indkaldelsesbrev. Husk at læse alle bilag.

Læs mere om henvisning og indkaldelse

Når du ankommer

Scan dit sundhedskort på ankomststanderen, når du ankommer. Ankomststanderen er placeret ved indgangen til klinikken.

Der er mulighed for at tage et glas vand, mens du venter.

Du kan opleve ventetid. Vi prøver så vidt muligt at overholde din aftalte tid, men der kan komme akutte patienter, som giver forsinkelser. Du kan henvende dig til personalet i klinikken, hvis du har spørgsmål til din ventetid.

Dit forløb

Undersøgelse i Center for Sjældne Lungesygdomme

Ved dit første besøg taler du med både en læge og en sygeplejerske.

Du vil blive undersøgt og undersøgelser, der evt. allerede er foretaget, vil blive grundigt vurderet, før vi lægger en behandlingsplan. 

Undersøgelser hos os kan f.eks. være

 • Lungefunktionsundersøgelse
 • Gangtest

Undersøgelser i andre afdelinger

Der skal ofte flere undersøgelser til, for at vi kan stille en diagnose. Derfor vil du opleve, at vi sender dig til andre afdelinger for at få lavet flere undersøgelser.

Undersøgelser i andre afdelinger kan f.eks. være:

 • Blodprøver
 • Skanninger af lungerne
 • Kikkertundersøgelser af lungerne
 • Vurdering hos læger fra andre afdelinger som fx Led- og Bindevævssygdomme, Hjertesygdomme og Arbejdsmedicinsk afdeling

Behandling

Du vil typisk få tilbudt behandling med medicin. 

Der kan også være andre behandlingstilbud som f.eks. træning, fysioterapi eller operation. 

Du vil blive inddraget i de beslutninger, der skal træffes i forbindelse med dit forløb, og behandlingen går først i gang, når du har sagt ja til den plan, der er lagt.

Patientvejledninger

I vores patientvejledninger kan du læse om vores undersøgelser og behandlinger og forberede dig på, hvad der skal ske

Se oversigt over alle patientvejledninger i Lungesygdomme

Når dit forløb hos os slutter

Du går til kontrol i Center for Sjældne Lungesygdomme så længe, vi vurderer, at det er nødvendigt i forhold til din behandling.

I nogle tilfælde fortsætter din behandling et andet sted, når dit forløb hos os slutter.

Videre behandling kan f.eks. være:

 • Kontrolbesøg hos din egen læge
 • Genoptræning i din kommune

Vi aftaler den opfølgende behandling med dig, inden du bliver afsluttet. Du er altid velkommen til at spørge os om din videre plan, hvis du er i tvivl.

Vi laver et udskrivelsesbrev om dit forløb hos os, som både du og din egen læge har adgang til på sundhed.dk. Der kan du finde information om den behandling, du har fået. Du kan også se de eventuelle aftaler, vi har lavet med dig.

Du er altid velkommen til at spørge os om din videre plan, hvis du er i tvivl.

Læs mere om udskrivelse og videre behandling

Covid-19 og vacciationer

Hvis du har spørgsmål om covid og vaccinationer, skal du ringe til egen læge.

Du kan også finde informationer om covid hos Sundhedsstyrelsen.

Gå til Sundhedsstyrelsens hjemmeside

Til pårørende

Din rolle som pårørende

Du er velkommen til at deltage i samtaler, hvis du og patienten ønsker det, og vi opfordrer dig til at være med.

Din deltagelse er især vigtig ved første besøg, når der er svar på undersøgelsen, og til de første besøg i den afdeling, der skal behandle patienten.

Du kan som pårørende hjælpe med at:

 • høre, hvad der bliver sagt under samtalen
 • stille spørgsmål
 • evt. hjælpe patienten med at forberede spørgsmål hjemmefra

 

Netværk og støtte

Mens du er på hospitalet, kan du benytte dig af vores forskellige tilbud til patienter og pårørende.

Læs om vores tilbud til patienter og pårørende

Du kan også finde råd og vejledning i forskellige foreninger og netværk:

Mange kommuner har desuden en pårørendevejleder og andre støttemuligheder. Du kan henvende dig i din kommune og få mere information.

Find vej

Adresse og kort

Adresse 

Center for Sjældne Lungesygdomme

Aarhus Universitetshospital

Palle Juul-Jensens Boulevard 99

Indgang G3, Plan 2, G203

8200 Aarhus N

Kort

Center for Sjældne Lungesygdomme ligger ved Indgang G3

Oversigtskort over klinikkens placering

Kontakt

Center for Sjældne Lungesygdomme

Telefon 

78 46 22 01

Telefontid

Sekretær: Mandag-fredag kl. 08.30-10.30 og kl. 13.00-14.00

Sygeplejerske: mandag til fredag kl. 13.00-14.00

Ved akut sygdom

Ring til egen læge, lægevagten eller 112

Mail

Skriv en Skriv en sikker mail til os (Hav dit NemID eller MitID klar)