Om klinikken

Vi modtager dig

I Ultralydsklinikken for Gravide modtager vi dig, som skal have foretaget ultralydsscanninger af fosteret, bl.a. de scanninger som alle gravide bliver tilbudt i 1. og 2. trimester.

Vi er derudover specialiseret i føtalmedicin (fostermedicin). Det betyder, at vi varetager specialiserede undersøgelser, kontroller og behandlinger af komplicerede graviditeter. F.eks. graviditeter hvor der er sygdom hos fosteret, og graviditeter hvor sygdom hos den gravide kan komplicere graviditeten, samt andre højrisiko graviditeter.

I klinikken foretager vi bl.a. følgende undersøgelser og behandlinger ved komplicerede graviditeter:

 • Avancerede ultralydsskanninger af fosteret
 • Tilvækstscanninger
 • Moderkageprøver
 • Fostervandsprøver
 • Genetisk rådgivning
 • Kontrol af tvillinge- og trillingegraviditeter
 • Fosterreduktion
 • Tapning af fostervand ved for stor fostervandsmængde
 • Rådgivning
 • Støtte og vejledning under komplicerede graviditeter

Som et ud af tre nationale centre varetager vi diagnostik, rådgivning og behandling ved medfødte hjertesygdomme i samarbejde med hjertelæger. 

Vi undersøger mere end 6000 gravide om året i klinikken.

Personale du møder

Når du kommer i klinikken, kan du møde forskelligt personale.

Undersøgelser og behandlinger bliver foretaget af:

 • Certificerede sonografer, som er sygeplejersker og jordemødre med specialuddannelse i ultralydsscanning
 • Specialiserede læger med ekspertise i føtalmedicin (fostermedicin)

Vi samarbejder også med specialister fra andre relevante specialer f.eks.:

 • Læger med speciale i klinisk genetik 
 • Hjertelæger
 • Børnelæger
 • Kirurger

I klinikken varetager vi også uddannelse og oplæring. Det betyder, at der kan være læge-, jordemoder-, sonograf- og sygeplejerskestuderende, som deltager ved scanningerne.

Vi har ofte forsknings- og udviklingsprojekter i gang, og du kan blive spurgt, om du vil deltage i forskningsprojekter. Det er altid frivilligt, om du vil være med.

Patientvejledninger

I afdelingen har vi udarbejdet patientvejledninger. Her finder du information, videoer og vejledning om graviditet, fødsel og barsel.

Se vores patientvejledninger

Dit besøg

Før du kommer

Når du er blevet henvist, indkalder vi dig. Du modtager indkaldelsesbrevet som Digital Post eller som almindeligt brev, hvis du er fritaget for Digital Post.

I brevet kan du finde information om:

 • Hvor og hvornår du skal møde op
 • Hvad der skal ske under dit besøg
 • Hvad du skal gøre, hvis du bliver forhindret i at møde op til din aftalte tid
 • Hvad du evt. skal gøre hjemmefra

Det er vigtigt, at du har forberedt dig, og læst den information du har fået i dit indkaldelsesbrev.

Husk at medbringe:

 • Sundhedskort
 • Vandrejournal

Læs mere om henvisning og indkaldelse

Når du ankommer

Scan dit sundhedskort på ankomststanderen, når du ankommer. Ankomststanderen er placeret ved indgangen.

Du kan opleve ventetid. Vi prøver så vidt muligt at overholde din aftalte tid.

Du kan henvende dig til personalet i klinikken, hvis du har spørgsmål til din ventetid.

Dit forløb hos os

Sådan foregår det

Du bliver tilbudt to scanninger ved et almindeligt graviditetsforløb:

 • 1. trimester-scanning som bliver foretaget omkring uge 11-14
 • 2. trimester-scanning som bliver foretaget omkring uge 18-20

Læs evt. mere om scanning i graviditeten i Sundhedsstyrelsens pjece

En scanning foregår ved, at vi kører et lydhoved hen over maveskindet. Der kan i nogle tilfælde være behov for at scanne gennem skeden især tidligt i graviditeten, eller hvis vi skal belyse særlige forhold f.eks. moderkagens placering eller livmoderhalsens længde.

Ultralydsscanning medfører sædvanligvis ikke smerter.

Nogle gange kan det være nødvendigt at bede en kollega om at kigge med under undersøgelsen for at opnå så korrekt tolkning af et billede som muligt. Det betyder ikke altid, at der er tegn på, at der er noget galt. Ofte er det blot fordi, undersøgelsen er teknisk vanskelig.

Scanningerne tager ca. 40 minutter. Avancerede scanninger og scanninger af tvillinger kan tage længere tid. Du kan få et scanningsbillede med dig mod betaling. Du kan betale med Mobile Pay.

Hvis der er kendte risici i forbindelse med din graviditet, eller der er mistanke om komplikationer, kan du blive henvist til flere undersøgelser og kontroller af din praktiserende læge, fødselslæge eller jordemoder.

1. trimester scanning

Formålet med 1. trimester scanningen er at:

 • Bekræfte der er liv
 • Fastslå antal fostre
 • Ved tvillinger; bestemme hvilken type tvillinger
 • Fastsætte terminsdatoen
 • Undersøge fosteret for eventuelle misdannelser/tegn på sygdom, som kan findes allerede i 1. trimester, selvom fosteret er meget lille.

Ønsker du en risikovurdering for kromosonafvigelser, måler vi tykkelsen af fosterets nakkefold.

Sandsynligheden for kromosonafvigelser hos fosteret bliver beregnet ud fra den gravides alder, fosterets og nakkefoldens størrelse og niveauet af to biokemiske markører (beta-hCG og PAPP-A), som måles i den blodprøve, der bliver taget hos egen læge ved første graviditetsundersøgelse (doubletesten).   

2. trimester scanning

Formålet med 2. trimester scanningen er at:

 • Undersøge fosteret inklusiv organer for medfødte misdannelser/tegn på sygdom
 • Undersøge fosterets vækst
 • Bestemme moderkagens placering

Hvis der ved scanning findes øget risiko for kromosom-afvigelse hos fosteret, eller der findes misdannelser eller andre tegn på sygdom hos fosteret, bliver du tilbudt en eller flere opfølgende undersøgelser ved en læge for at be- eller afkræfte mistanken. 

Flere undersøgelser og kontroller ved kompliceret graviditet

Gravide med behov for højt specialiseret undersøgelse/behandling kan både blive henvist fra praktiserende læge og fra andre fødeafdelinger i landet.

Er der visse arvelige sygdomme i familien, eller giver scanninger anledning til tilbud om yderligere undersøgelser kan du evt. blive tilbudt genetiske undersøgelser af fosteret via moderkageprøve (fra graviditetsuge 11), blodprøve (Non-invasive testing) eller fostervandsprøve (fra graviditetsuge 16).

Læs mere om genetisk undersøgelse af fosteret

Læs mere om Non-invasive testing (NIPT)

Formålet med tilbuddet om flere scanninger i graviditeten er at opnå viden om graviditeten og fosterets tilstand. På baggrund af den viden kan vi tage eventuelle forholdsregler i forløbet eller i forbindelse med fødslen og perioden som nyfødt.

Hvis undersøgelserne viser, at barnet vil få alvorlig sygdom eller handicap, kan denne viden medvirke til at:

 • Barnet får en bedre start på livet, fordi vi følger graviditeten tættere og har den nødvendige ekspertise klar ved og efter fødslen.
 • Forældrene har mulighed for at forberede sig mentalt og følelsesmæssigt på at få et barn med handicap eller alvorlig sygdom.
 • Kvinden har mulighed for at søge om tilladelse til afbrydelse af graviditeten efter 12. uge.

Undersøgelser andre steder

Vi samarbejder tæt med den øvrige del af afdelingen og andre afdelinger på Aarhus Universitetshospital. Derfor kan du opleve, at vi sender dig til et andet sted for at få lavet en undersøgelse under dit besøg hos os.

Undersøgelser andre steder kan f.eks. være:

 • Blodprøver
 • MR-scanning

Læs om undersøgelser, der foregår i andre afdelinger

Den digitale forløbsguide 'Emento'

Via appen 'Emento' kan du få et overblik over dit forløb i afdelingen. Vi sender dig løbende information. Når du har hentet app'en, opretter du en bruger.

Download app'en til din smartphone på én af følgende måder:

booking.rm.dk eller med app'en MineAftaler kan du se dine kommende aftaler.

Til partner/pårørende

Ultralydsscanningerne kræver stor koncentration hos den sonograf eller læge, der foretager scanningen. Ved undersøgelsen kan der udover den gravide deltage én voksen (partner/pårørende).

Børn kan ikke deltage ved scanningen.

Der må ikke tages billeder eller filmes på stuen uden forudgående aftale med personalet.

Du kan som partner/pårørende:

 • være med i dialogen
 • høre, hvad der bliver sagt under samtalen
 • stille spørgsmål
 • skabe tryghed hos den gravide

Netværk og støtte

Hospitalstilbud

Mens I er på hospitalet, kan I benytte jer af vores forskellige tilbud til patienter og pårørende.

Læs om vores tilbud til patienter og pårørende

Relevant viden, kurser og tilbud

I afdelingen har vi samlet relevant viden, kurser og tilbud i en oversigt. Her finder du information om graviditet, fødsel og barsel.

Se oversigten med viden, kurser og tilbud

Mange kommuner har desuden forskellige tilbud til gravide og kommende forældre. Du kan henvende dig hos din praktiserende læge, sundhedsplejerske eller i din kommune for at få mere information.

Find vej

Adresse og kort

Adresse

Ultralydsklinikken for Gravide

Aarhus Universitetshospital

Palle Juul-Jensens Boulevard 139

Indgang H14, Plan 2, 208

8200 Aarhus N

Kort

Ultralydsklinikken for Gravide ligger ved Indgang H14.

Oversigtskort over klinikkens placering