Om klinikken

Foto: Tonny Foghmar

Vi tilbyder

Vi tilbyder graviditetsforløb til dig, som f.eks. har eller har oplevet:

 • Psykisk sygdom eller symptomer
 • Sociale udfordringer
 • Vold eller seksuelle krænkelser
 • Svære opvækstforhold

Personale du møder

Vi tilstræber, at du får:

 • Én fast jordemoder
 • Én fødselslæge
 • Socialrådgiver ved behov

Du kan også møde personale, som er under uddannelse.

Du kan blive spurgt, om du vil deltage i forskningsprojekter. Det er altid frivilligt, om du vil være med.

Patientvejledninger

I afdelingen har vi udarbejdet patientvejledninger. Her finder du information, videoer og vejledning om graviditet, fødsel og barsel.

Se vores patientvejledninger

Dit besøg

Før du kommer

Du modtager indkaldelsesbrevet som Digital Post eller som almindeligt brev, hvis du er fritaget for Digital Post.

I brevet kan du finde information om:

 • Hvor og hvornår du skal møde op
 • Hvad der skal ske under besøget
 • Hvad du skal gøre, hvis du bliver forhindret i at møde op til din aftalte tid

Læs mere om henvisning og indkaldelse

Når du ankommer

Scan dit sundhedskort på ankomststanderen i venteområdet. Du får et ventenummer og kan på ankomstavlen i venteområdet se, hvornår det er din tur.

Vi prøver så vidt muligt at overholde din aftalte tid, men der kan forekomme forsinkelser. Du kan henvende dig til personalet, hvis du har spørgsmål til din ventetid.

Dit forløb hos os

Graviditetsforløb

Formålet med et graviditetsforløb hos os er at hjælpe dit barn og jer som familie til den bedst mulige start på livet.

Ved første lægekonsultation vil du blive spurgt ind til din historie, dit psykiske og fysiske helbred samt din aktuelle situation.

Sammen finder vi ud af, hvilket graviditetsforløb, du skal tilbydes.

Et graviditetsforløb hos jordemoder og fødselslæge i Team for sårbare gravide har til formål at give dig tryghed. Vi hjælper dig med at blive velforberedt til fødslen og den første tid med baby. Vi forsøger dermed at forebygge, at du udvikler psykiske symptomer i løbet af graviditeten eller efter fødslen. Skulle det alligevel ske, kan vi hjælpe dig med at få den rette hjælp. Det samme gælder, hvis du har sociale udfordringer.

Et forløb hos os indeholder bl.a.:

 • Graviditetsundersøgelser med bedre tid
 • Medicinrådgivning
 • Forberedelse til fødsel og den første tid med baby
 • Ekstra skanninger

Samarbejde med andre klinikker

Vi samarbejder tæt med andre klinikker på og uden for Aarhus Universitetshospital.

Det kan f.eks. være:

 • Fødegangen
 • Barselsafsnittet
 • Sundhedsplejen
 • Psykiatrien

Derfor kan du opleve, at vi sender dig til en anden klinik for at få lavet en undersøgelse under dit forløb hos os.

Undersøgelser i andre klinikker kan f.eks. være:

 • Blodprøver (herunder sukkerbelastning)
 • Hjertelydskurve

Når dit forløb hos os slutter

Som afslutning på forløbet tilbyder vi dig få måneder efter fødslen en efterfødselssamtale med den jordemoder, som du har gået hos i løbet af graviditeten.

Den digitale forløbsguide 'Emento'

Via appen 'Emento' kan du få et overblik over dit forløb i afdelingen. Vi sender dig løbende information. Når du har hentet app'en, opretter du en bruger.

Download app'en til din smartphone på én af følgende måder:

booking.rm.dk eller med app'en MineAftaler kan du se dine kommende aftaler.

Til partner/pårørende

Du er velkommen til at deltage i samtaler og undersøgelser, hvis du og den gravide ønsker det.

Du kan som partner/pårørende hjælpe med at:

 • høre, hvad der bliver sagt under samtalen
 • stille spørgsmål
 • evt. hjælpe med at forberede spørgsmål hjemmefra
 • skabe tryghed og støtte den gravide

Netværk og støtte

Hospitalstilbud

Mens I er på hospitalet, kan I benytte jer af vores forskellige tilbud til patienter og pårørende.

Læs om vores tilbud til patienter og pårørende

Relevant viden, kurser og tilbud

I afdelingen har vi samlet relevant viden, kurser og tilbud i en oversigt. Her finder du information om graviditet, fødsel og barsel.

Se oversigten med viden, kurser og tilbud

Mange kommuner har desuden forskellige tilbud til gravide og kommende forældre. Du kan henvende dig hos din praktiserende læge, sundhedsplejerske eller i din kommune for at få mere information.

Find vej

Adresse og kort

Adresse 

Team for Sårbare Gravide

Aarhus Universitetshospital

Olof Palmes Allé 38

8200 Aarhus N

Kort

Oversigtskort over klinikkens placering