Om klinikken

Foto: Tonny Foghmar

Sygdomme vi behandler

Vi undersøger og behandler dig, hvis du har sygdom i underlivet.

I Klinik for Kvindesygdomme har vi fire teams med hvert sit speciale.

Vores teams behandler:

 • Endometriose
 • Bækkenbundslidelser
 • Godartede sygdomme i underlivet
 • Kræft i underlivet

Du bliver tilknyttet det team af patientansvarlige læger, som er specialiseret i din sygdom. 

Personale du møder

Når du kommer i klinikken kan du møde forskelligt personale:

Du kan f.eks. møde:

 • Læger
 • Sygeplejersker
 • Sekretærer

Du kan også forvente at møde personale, som er under uddannelse.

Du kan blive spurgt, om du vil deltage i forskningsprojekter. Det er altid frivilligt, om du vil være med.

Patientvejledninger

I Kvindesygdomme og Fødsler har vi udarbejdet information om undersøgelser og behandlinger samt vejledninger inden for relevante emner.

Se oversigt over vores patientvejledninger

Dit besøg

Før du kommer

Når du er blevet henvist, indkalder vi dig. Du modtager indkaldelsesbrevet som Digital Post eller som almindeligt brev, hvis du er fritaget for Digital Post.

I brevet kan du finde information om:

 • Hvor og hvornår du skal møde op
 • Hvad der skal ske under dit besøg
 • Hvad du skal gøre, hvis du bliver forhindret i at møde op til din aftalte tid
 • Hvad du evt. skal gøre hjemmefra

Det er vigtigt, at du har forberedt dig, og læst den information du har fået i dit indkaldelsesbrev. Husk at læse alle bilag.

Hvis du skal til undersøgelser inden dit første besøg, får du besked af os.

Læs mere om henvisning og indkaldelse

Når du ankommer

Scan dit sundhedskort på ankomststanderen, når du ankommer. Ankomststanderen er placeret ved indgangen til klinikken.

Du bliver hentet af personalet, når det er din tur. Det er ikke altid, patienter bliver kaldt ind i den rækkefølge, som de er ankommet. 

Der er mulighed for at tage et glas vand, mens du venter.

Du kan opleve ventetid. Vi prøver så vidt muligt at overholde din aftalte tid, men der kan komme akutte patienter, som giver forsinkelser. Du kan henvende dig til personalet i klinikken, hvis du har spørgsmål til din ventetid.

Dit forløb

Undersøgelse og behandling

Du bliver indkaldt til en samtale og undersøgelse, hvor du møder en læge og en sygeplejerske.

Undersøgelsen består som regel i en gynækologisk undersøgelse, ofte suppleret med en ultralydsscanning og evt. prøvetagning. Måske får du også taget blodprøver. 

På baggrund af undersøgelserne aftaler vi, hvad der skal ske. Det kan også være, at vi sender dig videre, hvis din situation kræver behandling et andet sted. Eller hvis din egen læge kan følge op.

Hvis du skal opereres, informerer vi dig om, hvad der skal ske. Du bliver informeret om både før, under og efter operationen. Det kan f.eks. omhandle fasteregler eller medicin. Tilbyder vi dig en operation, vil du efterfølgende blive indkaldt til operation en anden dag. 

Undersøgelser andre steder

Vi samarbejder tæt med den øvrige del af afdelingen og de andre afdelinger på Aarhus Universitetshospital. Derfor kan du opleve, at vi sender dig til et andet sted for at få lavet en undersøgelse under dit besøg hos os.

Undersøgelser kan f.eks. være:

 • Blodprøver
 • EKG (måling af hjertets aktivitet)
 • Røntgenbilleder

Læs mere om undersøgelse og svar

Opfølgning

Hvis der er brug for, at du skal komme til opfølgning, aftaler vi med dig, hvordan det skal foregå. Det kan f.eks. være telefonisk, ved fremmøde i klinikken eller pr. brev som du enten modtager i fysisk form eller som Digital Post.

Når dit forløb hos os slutter

Du er tilknyttet Klinik for Kvindesygdomme, så længe vi vurderer, at det er nødvendigt i forhold til din behandling.

I nogle tilfælde fortsætter din behandling et andet sted, når dit forløb hos os slutter.

Videre behandling kan f.eks. være:

 • Genoptræning i egen kommune
 • Behandling på et andet hospital
 • Brug af hjæpemidler i eget hjem

Vi aftaler din opfølgende behandling med dig, inden du bliver afsluttet. Du er altid velkommen til at spørge os om din videre plan, hvis du er i tvivl.

Vi laver et udskrivelsesbrev om dit forløb hos os, som både du og din egen læge har adgang til på sundhed.dk. Der kan du finde information om den behandling, du har fået. Du kan også se de eventuelle aftaler, vi har lavet med dig.

Læs mere om udskrivelse og videre behandling

Den digitale forløbsguide 'Emento'

Via appen 'Emento' kan du få et overblik over dit forløb i afdelingen. Vi sender dig løbende information. Når du har hentet app'en, opretter du en bruger.

Download app'en til din smartphone på én af følgende måder:

booking.rm.dk eller med app'en MineAftaler kan du se dine kommende aftaler.

Til pårørende

Din rolle som pårørende

Du er velkommen til at deltage i samtaler og undersøgelser, hvis du og patienten ønsker det.

Du kan som pårørende hjælpe med at:

 • høre, hvad der bliver sagt under samtalen
 • stille spørgsmål
 • evt. hjælpe patienten med at forberede spørgsmål hjemmefra

Netværk og støtte

Mens du er på hospitalet, kan du benytte dig af vores forskellige tilbud til patienter og pårørende.

Læs om vores tilbud til patienter og pårørende

Du kan også finde råd og vejledning i forskellige foreninger og netværk:

Se liste med patientforeninger på sundhed.dk

Mange kommuner har desuden flere støttemuligheder og en pårørendevejleder. Du kan henvende dig i din kommune for at få mere information.

Find vej

Adresse og kort

Adresse 

Klinik for Kvindesygdomme

Aarhus Universitetshospital

Palle Juul-Jensens Boulevard 141

Indgang H15, Plan 2, H209

8200 Aarhus N

Kort

Klinik for Kvindesygdomme ligger ved Indgang H.

Oversigtskort over klinikkens placering