Om klinikken

Vi modtager dig

Vi undersøger og behandler dig, hvis du har sygdomme, der kan påvirke din graviditet, eller hvis du får komplikationer undervejs.

Årsager til at du kommer i klinikken, kan f.eks. være, at:

 • dit blodtryk stiger for meget
 • du har kvalme og opkastninger
 • du har graviditetsbetinget diabetes eller type 1 eller 2 diabetes
 • du har tidligere haft en kompliceret graviditet eller fødsel 
 • du har graviditetskløe
 • du er i risiko for at føde for tidligt
 • du har anden sygdom, der komplicerer din graviditet

Personale du møder

Når du kommer i klinikken kan du møde forskelligt personale.

Du kan f.eks. møde:

 • Fødselslæger
 • Medicinere
 • Jordemødre
 • Sygeplejersker
 • Social- og sundhedsassistenter
 • Diætister

Du kan også forvente at møde personale, som er under uddannelse.

Du kan blive spurgt, om du vil deltage i forskningsprojekter. Det er altid frivilligt, om du vil være med.

Patientvejledninger

I afdelingen har vi udarbejdet patientvejledninger. Her finder du information, videoer og vejledning om graviditet, fødsel og barsel.

Se vores patientvejledninger

Dit besøg

Foto: Tonny Foghmar

Før du kommer

Når du er blevet henvist, indkalder vi dig. Du modtager indkaldelsesbrevet som Digital Post eller som almindeligt brev, hvis du er fritaget for Digital Post.

I brevet kan du finde information om:

 • Hvor og hvornår du skal møde op
 • Hvad du skal gøre, hvis du bliver forhindret i at møde op til din aftalte tid
 • Hvad du evt. skal gøre hjemmefra

Husk at medbringe:

 • Sundhedskort
 • Vandrejournal

Læs mere om henvisning og indkaldelse

Når du ankommer

Scan dit sundhedskort på ankomststanderen, når du ankommer. Ankomststanderen er placeret ved Ultralydsklinikken for Gravide ved indgang H14, H208. Derefter går du til venteværelset ved H206.

Du kan opleve ventetid. Vi prøver så vidt muligt at overholde din aftalte tid. Du kan henvende dig til personalet i klinikken, hvis du har spørgsmål til din ventetid.

Dit forløb hos os

Samtale og undersøgelse

Når du møder i klinikken, spørger vi ind til, hvordan du har det, og hvad der er vigtigt for dig.

Vi laver undersøgelser af dig og/eller dit barn.

Du får undervisning eller vejledning i forhold til din sygdom og svar på dine spørgsmål. Vi informerer dig også om, hvordan du skal forholde dig efter dit/dine besøg hos os og evt. om dit videre forløb.

Ofte vil der være tale om et enkelt eller få besøg i klinikken.

Du er velkommen til at tage din partner eller en pårørende med.

Undersøgelser andre steder

Vi samarbejder tæt med den øvrige del af vores afdeling og andre afdelinger på Aarhus Universitetshospital. Derfor kan du opleve, at vi sender dig til et andet sted for at få lavet en undersøgelse under dit besøg hos os.

Undersøgelser andre steder kan f.eks. være:

 • Blodprøver
 • Skanninger

Læs om undersøgelser, der foregår i andre afdelinger

Den digitale forløbsguide 'Emento'

Via appen 'Emento' kan du få et overblik over dit forløb i afdelingen. Vi sender dig løbende information. Når du har hentet app'en, opretter du en bruger.

Download app'en til din smartphone på én af følgende måder:

booking.rm.dk eller med app'en MineAftaler kan du se dine kommende aftaler.

Til pårørende

Din rolle som pårørende

Du er velkommen til at deltage i besøget på klinikken, hvis du og den gravide ønsker det.

Du kan som pårørende:

 • være med i dialogen
 • høre, hvad der bliver sagt under samtalen
 • stille spørgsmål
 • skabe tryghed hos den gravide

Netværk og støtte

Hospitalstilbud

Mens I er på hospitalet, kan I benytte jer af vores forskellige tilbud til patienter og pårørende.

Læs om vores tilbud til patienter og pårørende

Relevant viden, kurser og tilbud

I afdelingen har vi samlet relevant viden, kurser og tilbud i en oversigt. Her finder du information om graviditet, fødsel og barsel.

Mange kommuner har desuden forskellige tilbud til gravide og kommende forældre. Du kan henvende dig hos din praktiserende læge, sundhedsplejerske eller i din kommune for at få mere information.

Gravid med diabetes

Find vej

Adresse og kort

Adresse 

Klinik for Gravide

Aarhus Universitetshospital

Palle Juul-Jensens Boulevard 139

Indgang H14, Plan 2, H208

8200 Aarhus N

Kort

Klinik for Gravide ligger ved Indgang H14, H208

Oversigtskort over klinikkens placering