Smertelindring

Det er svært at forberede sig på, hvor ondt det gør at føde.

Jordemoderen taler løbende med dig og din partner om, hvad I selv kan gøre, og hvilken smertelindring vi kan tilbyde dig.

Gode ting du og din partner selv kan gøre:

 • Træk vejret så roligt som muligt
 • Slap af så godt du kan
 • Tænk på eller forestil dig noget godt
 • Bevæg dig og ændre stilling
 • Få din partner til at massere eller holde i hånd
 • Sig til, hvis noget bekymrer dig. Det er godt at føle sig tryg
 • Lyt til musik

Vi kan tilbyde dig:

 • Massage
 • Badekar/brusebad
 • Varme og kolde klude
 • Iltmaske
 • Steriltvandspapler under huden
 • Akupunktur
 • Lattergas på maske
 • Lokalbedøvelse
 • Blokade via et epiduralkateter i ryggen
 • Blokade lokalt i fødselsvejen (pudendusblokade)

Hvis fødslen trækker ud

Vi kan undervejs i fødslen lægge et vestimulerende drop, hvis fødslen trækker ud.

I den sidste del af fødslen kan vi hjælpe barnet ud med håndgreb og evt. en sugekop. Det er nødvendigt i ca. 10% af alle fødsler.

Der kommer en ekstra jordemoder, en fødselslæge og eventuelt en børnelæge på fødestuen, hvis en sugekop skal i brug.

Fødselslægen fastlægger sugekoppen, og børnelægen tjekker, at barnet har det godt.

Barnet får en hævelse på hovedet, der hvor koppen har siddet. Hævelsen går væk af sig selv og er ikke farlig for barnet.

Kejsersnit er en mulighed, hvis vi bliver bekymrede for dit og barnets helbred. Det kan være, at du bløder for kraftigt, eller der er tegn på, at barnet ikke får nok ilt.

Se en video om brug af sugekop på sundhed.dk

Kejsersnit

Planlagt kejsersnit

Hvis du skal føde ved et planlagt kejsersnit, hvor vi ikke forventer problemer, sker det på Regionshospitalet Randers. Også selvom du er indskrevet til fødsel hos os.

Er der tale om et kejsersnit, hvor der er særlige hensyn, f.eks. hvis du har en kompliceret lidelse, foretager vi kejsersnittet her på afsnittet.

Du bliver enten henvist til Regionshospitalet Randers eller vores Barselsafsnit, hvor du bliver indlagt.

Hvis fødslen går i gang, før det planlagte kejsersnit, skal du kontakte Akutmodtagelsen for Gravide.

Læs mere om, hvordan kejsersnit foregår

Akut kejsersnit

Hvis læger og jordemødre vurderer, at det er nødvendigt at få barnet ud med det samme, bliver du kørt fra fødestuen til operationsafsnittet.

Du bliver enten rygmarvs- eller helt bedøvet.

Jordemoderen følger med over på operationsafsnittet.

Det går ofte meget stærkt og kan virke overvældende. Derfor tager vi altid en snak med dig og din partner, når du er kommet til dig selv på opvågningen.

Bristninger

Det er almindeligt, at der opstår en bristning i mellemkød eller kønslæber ved en fødsel. 

Ved fødsel af det første barn vil op mod 75% af alle kvinder opleve at blive syet bagefter.

Læs mere om bristninger af kønslæber og mellemkød under fødslen

Risikoen for at få en bristning, der omfatter noget af ringmusklen ved endetarmen er ca. 4% ved fødsel af første barn og 0,5-1% ved efterfølgende fødsler.

Bristninger i ringmusklen bliver altid syet af en speciallæge. Der bliver fulgt op på behandingen nogle måneder efter fødslen.

Læs mere om bristninger af endetarmens lukkemuskel

Under fødslen gør jordemoderen, hvad hun kan for at forebygge, du får bristninger. F.eks. ved at støtte mellemkødet og guide dig under presseveerne.

Kontakt Fødeafsnittet

Telefon

Jordemoder: 30 71 44 87

Sekretær: 30 71 44 95

Telefontid

Jordemoder: Hele døgnet

Sekretær: Alle dage mellem 7.00-15.00

Mail