Om Familieambulatoriet

Vi modtager dig

Familieambulatoriet tilbyder graviditetsforløb til dig som:

 • Får medicin der kan være vanedannende (dvs. morfinlignende medicin, eller beroligende medicin af typen benzodiazepin)
 • Bruger rusmidler (eller har brugt det indenfor 2 år før graviditeten)
 • Har en partner, som bruger rusmidler (eller har brugt det inden for det sidste halve år)

Personale du møder

Vi tilstræber, at du får:

 • Én fast jordemoder
 • Én fødselslæge
 • Socialrådgiver ved behov

Du kan også forvente at møde personale, som er under uddannelse.

Du kan blive spurgt, om du vil deltage i forskningsprojekter. Det er altid frivilligt, om du vil være med.

Patientvejledninger

I afdelingen har vi udarbejdet patientvejledninger. Her finder du information, videoer og vejledning om graviditet, fødsel og barsel.

Se vores patientvejledninger

Dit besøg

Foto: Tonny Foghmar

Før du kommer

Når du er blevet henvist, indkalder vi dig til en samtale. Du modtager indkaldelsesbrevet som Digital Post eller som almindeligt brev, hvis du er fritaget for Digital Post.

I brevet kan du finde information om:

 • Hvor og hvornår du skal møde op
 • Hvad der skal ske under besøget
 • Hvad du skal gøre, hvis du bliver forhindret i at møde op til din aftalte tid
 • Hvad du evt. skal gøre hjemmefra

Det er vigtigt, at du har forberedt dig, og læst den information du har fået i dit indkaldelsesbrev. Husk at læse alle bilag.

Læs mere om henvisning og indkaldelse

Når du ankommer

Scan dit sundhedskort på ankomststanderen i venteområdet. Du får et ventenummer og kan på ankomstavlen i venteområdet se, hvornår det er din tur.

Vi prøver så vidt muligt at overholde din aftalte tid, men der kan forekomme forsinkelser. Du kan henvende dig til personalet, hvis du har spørgsmål til din ventetid.

Dit forløb hos os

Graviditetsforløb

Formålet med et graviditetsforløb hos os er at hjælpe dit barn og jer som familie til den bedst mulige start på livet.

Ved første konsultation møder du en fødselslæge og evt. en socialrådgiver. Du vil blive spurgt ind til din historie, dit psykiske og fysiske helbred, dit forbrug af medicin og/eller rusmidler og din sociale situation.

Et forløb hos os indeholder bl.a.:

 • Graviditetsundersøgelser med bedre tid
 • Rådgivning vedr. medicin, rusmidler og graviditet
 • Støtte til evt. medicinomlægning/rusmiddelafvænning
 • Forberedelse til fødsel og den første tid med baby
 • Ekstra skanninger
 • Efterfødselssamtale og tilbud om gratis prævention få måneder efter fødslen

Hvis du har fået vanedannende medicin eller rusmidler i graviditeten, vil dit barn blive tilbudt:

 • Undersøgelser af en børnelæge og en psykolog for at sikre, at barnet får den rette hjælp, hvis det udvikler problemer
 • Eventuelt indlæggelse på børneafdelingen efter fødslen, hvis der er risiko for, at dit barn kan få abstinenser

Vores samarbejdspartnere

Vi samarbejder tæt med andre på og uden for Aarhus Universitetshospital:

 • Fødeafdelingerne i Region Midt
 • Barselsafsnittene i Region Midt
 • Sundhedsplejen
 • Børneafdelingerne i Gødstrup og Aarhus
 • Smerteklinikken i Region Midt
 • Rusmiddelcentrene i Region Midt
 • Psykiatrien i Region Midt

Derfor kan du opleve, at vi ved behov sender dig til et andet sted under dit besøg hos os for eksempelvis at få lavet en undersøgelse.

Når dit forløb hos os slutter

Som afslutning på forløbet tilbyder vi dig få måneder efter fødslen en efterfødselssamtale med den jordemoder, som du har gået hos i løbet af graviditeten.

Du vil også blive tilbudt gratis prævention.

Den digitale forløbsguide 'Emento'

Via appen 'Emento' kan du få et overblik over dit forløb i afdelingen. Vi sender dig løbende information. Når du har hentet app'en, opretter du en bruger.

Download app'en til din smartphone på én af følgende måder:

booking.rm.dk eller med app'en MineAftaler kan du se dine kommende aftaler.

Til partner/pårørende

Du er velkommen til at deltage i samtaler og undersøgelser, hvis den gravide ønsker det.

Du kan som partner/pårørende hjælpe med at:

 • høre, hvad der bliver sagt under samtalen
 • stille spørgsmål
 • evt. hjælpe med at forberede spørgsmål hjemmefra
 • skabe tryghed og støtte den gravide

Netværk og støtte

Hospitalstilbud

Mens du er på hospitalet, kan du benytte dig af vores forskellige tilbud til patienter og pårørende.

Læs om vores tilbud til patienter og pårørende

Relevant viden, kurser og tilbud

I afdelingen har vi samlet relevant viden, kurser og tilbud i en oversigt. Her finder du information om graviditet, fødsel og barsel.

Se oversigten med viden, kurser og tilbud

Mange kommuner har desuden forskellige tilbud til gravide og kommende forældre. Du kan henvende dig hos din praktiserende læge, sundhedsplejerske eller i din kommune for at få mere information.

Find vej

Adresse og kort

Adresse 

Familieambulatoriet

Aarhus Universitetshospital

Olof Palmes Allé 38

8200 Aarhus N

Kort

Oversigtskort over klinikkens placering