Om Klinisk Mikrobiologi

Prøver vi undersøger

I Klinisk Mikrobiologi undersøger vi forskellige former for prøver for infektioner forårsaget af bakterier, vira, parasitter og svampe. Prøverne kommer enten fra andre hospitalsafdelinger, fra praktiserende læger eller statsejede institutioner (fængsler, centre m.fl.). Du kan også selv sende eller aflevere din prøve til os.

Eksempler på prøver: 

  • Urinprøver, podninger, væv og væsker til dyrkning og resistens
  • Negle og hud for svampe
  • Fæcesprøver fra tarmpatienter for parasitter

Derudover rådgiver vi også andre hospitalsafdelinger i hygiejne og forebyggelse af infektioner.

Aflevering og forsendelse af prøver

Aflevering af prøver

Du kan aflevere dine prøver inden for vores åbningstider:

  • hverdage mellem kl. 7.30 og 20.00 
  • weekender mellem kl. 08.00 og 15.30

Prøverne afleveres ved prøveindleveringen, Indgang D3, plan 2, E202

Se, hvor du finder prøveindleveringen

Forsendelse af prøver

Hvis du har fået udleveret en fortrykt kuvert af hospitalet eller egen læge, skal du sende din prøve i den.

Nogle prøver skal være på køl, inden du afleverer eller sender dem. Andre må godt opbevares ved stuetemperatur.

Find din prøve i vores indholdsfortegnelse og se under "Opbevaring". Her kan du se, hvordan du skal opbevare din prøve inden forsendelse.

Send prøven som Q post fra posthuset

Prøven skal sendes som Q post fra et posthus. Du må IKKE putte den i en postkasse.

Send prøven samme dag som den er lavet eller opbevar den korrekt, inden du sender den.

Send ikke prøve en fredag, lørdag eller dagen før en helligdag

Du skal sørge for at sende din prøve en hverdag (men ikke dagen før en helligdag). Det skal du gøre af hensyn til holdbarheden.

Svar og svartider

Svaret sendes elektronisk

Du kan ikke få svar på din prøve direkte hos os.

Vi sender svaret elektronisk og kun til den sundhedsinsitution, som har taget eller bestilt prøven. 

Prøve taget i forbindelse med besøg på et hospital i Region Midtjylland

Hvis din prøve er taget i forbindelse med en indlæggesle eller et ambulant besøg, sender vi svaret elektronisk til den afdeling, hvor du har været. 

Prøve taget hos din praktiserende læge

Hvis din prøve er taget hos en praktiserende læge eller speciallæge, sender vi svaret til lægens eletronsike system.

Samtidig sender vi en kopi af dit prøvesvar til hospitalernes elektroniske system (Midt-EPJ). Det betyder, at hospitalsafdelinger i Region Midtjylland også vil have adgang til de mikrobiologiske svar på prøver, som er sendt til din praktiserende læge eller speciallæge.

Prøve taget på et hospital uden for Region Midtjylland

Er din prøve taget på et hospital udenfor Region Midtjylland, får de et papirsvar. De kan også se svaret i Sunhedhedsjournalen.

Praktiserende læger og speciallæger uanset hvilken Region de tilhører, får altid elektronsik prøvesvar hvis deres elektroniske system er sat op til det. 

Se svar på sundhed.dk

Du kan også se mikrobiologisvar på sundhed.dk under fanebladet "Laboratoriesvar". Du skal logge ind for at se svarene:

sundhed.dk 

Svartider

Svartiderne afhænger af, hvilken analyse, vi skal lave. Du kan se svartider for de enkelte analyser i:

Vejledninger for rekvirenter af Klinisk Mikrobiologi

Svartiderne er angivet fra, vi modtager prøven hos os. 

God håndhygiejne

Håndhygiejne er den bedst dokumenterede metode til at forebygge smittespredning på hospitalet. 

Derfor er det vigtigt, at du har en god håndhygiejne både som patient og som pårørende.

God håndhygiejne, når du er på hospitalet

Læs mere om, hvordan du undgår smitte med god håndhygiejne:

Undgå smitte

Find vej

Adresse og kort

Adresse 

Klinisk Mikrobiologi

Aarhus Universitetshospital

Palle Juul-Jensens Boulevard 45

Indgang D3, Plan 2, E202

8200 Aarhus N

Kort

Klinisk Mikrobiologi ligger ved Indgang D3.

Oversigtskort over klinikkens placering

Kontakt

Klinisk Mikrobiologi

Telefon

78 45 56 10

Adresse

Prøverne sendes til:

Klinisk Mikrobiologi
Palle Juul-Jensens Boulevard 99
8200 Aarhus N

Prøverne kan også afleveres personligt. Du finder os ved indgang D3 krydspunkt E202. Se hvor det er på hospitalets oversigtskort

Åbningstider

  • hverdage mellem kl. 07.30 og 20.00
  • weekender mellem kl. 08.00 og 15.30