Denne information er til jer, som har et barn med kronisk respirationsinsufficiens (nedsat vejtrækningsfunktion), og som står overfor, at skulle træffe flere beslutninger om respiratorisk betinget behandling og overvågning.

I kan finde information og svar på mange af jeres spørgsmål omkring respiratorisk betinget behandling og overvågning. Informationen bygger på et forskningsprojekt foretaget i RCV i 2019-2020.

Det kan være en god ide, at læse om overflytningen til RCV og selve behandlingen først. Derefter kan I læse omkring, hvordan det er at have hjælpere i jeres hjem, hvordan I kan organisere jeres hverdagsliv, værne om jeres familieliv samt hvilke tilbud der kan hjælpe jer med at mestre jeres nye situation. Til sidst kan I læse om, hvordan behandlingen kan foregå efter udskrivelsen.

Sammenhængende overgange

Det er vigtigt for RCV at være med til at skabe sammenhængende og vellykkede overgange for jer som familie.

Organisering af hverdagsliv

Praktiske informationer om at indrette hjemmet og organisere hverdagen.

Styrket familieliv

Det handler om at leve et så normalt og meningsfuldt liv som muligt, og få tingene til at fungere for alle i familien.

Mestring

Om at håndtere den situation man er i, når man har et barn med kronisk sygdom.

Tilpasset hjælperordning

Hjælperordning, som matcher barnets og jeres ønsker og behov.

Fremtidig behandlingsforløb

Hvordan skal behandlingsforløbet være fremadrettet?