Om afsnittet

Sygdomme vi behandler

I Intensiv modtager vi dig i den mest akutte og kritiske fase af din sygdom, hvis du har behov for livreddende intensiv behandling i kortere eller længere tid. 

En indlæggelse kan vare fra et enkelt døgn til mange uger.

Personale du møder

Vi er meget personale, som observerer, plejer og behandler dig, mens du er indlagt.

Du har tilknyttet en intensivsygeplejerske i hver vagt hele døgnet.

Intensivlægerne er i afsnittet døgnet rundt og går bl.a. stuegang hos dig dagligt. 

Du vil også møde læger fra den stamafdeling, du er indlagt på, og evt. læger på tilsyn fra andre afdelinger. Derudover møder du også ergo- og fysioterapeuter, portører mv.

Mens du er indlagt

Modtagelse

Man bliver næsten altid indlagt akut hos os, og indlæggelsestiden kan vare fra et enkelt døgn til mange uger.

Dit forløb

Der er stor forskel på, hvordan man oplever tiden på Intensiv. Man kan være vågen, svinge mellen at være vågen og bedøvet/sovende, eller helt bedøvet/sovende. Det afhænger af sygdom og behandling.

Hvis man får hjælp til at trække vejret fra en respirator, har man ikke mulighed for at tale. Personalet hjælper med at kommunikere på anden vis.

Sengestuer og udstyr

Alle sengepladser på Intensiv er enestuer. Alle intensivstuer grænser op til et kontrolrum, hvor sygeplejerskerne kan overvåge patienterne og følge med i behandlingen.

Patienter på Intensiv er omgivet af meget teknisk apparatur, som blandt andet hjælper personalet med at holde øje med, hvordan patienten har det. Hvilket udstyr der er på netop den stue, du er indlagt på, afhænger af din sygdom og dit behov for pleje og behandling. Ofte vil der være følgende udstyr på alle intensivstuer:

  • Monitor: En slags computerskærm der bl.a. viser blodtrykket, pulsen, iltmætningen i blodet, respirationsfrekvensen, temperaturen mm.
  • Medicinpumper
  • Respirator, der har tilknyttet en skærm
  • Sug: Nogle patienter vil have behov for at blive suget for sekret i luftvejene hvis de ligger i respirator.

Der kan være en del larm på en intensivstue, da alle maskiner har hver deres type lyde og alarm.

Delirium

Den alvorlige sygdom og indlæggelse på Intensiv kan give en midlertidig forvirringstilstand der kaldes Delirium. Personalet er trænet i at lindre dette.

Vi anbefaler pårørende at læse vores pjece: 

Intensiv Delirium

Når du bliver udskrevet

Overflytning til sengeafsnit

Når du ikke længere har behov for behandling på Intensiv, overflyttes du til et sengeafsnit, hvor din behandling og pleje fortsætter i kortere eller længere tid.

Der kan være et langt genoptræningsforløb i vente. For nogle tager det måneder at komme tilbage til hverdagen igen.

Intensiv Café

Intensiv Café  er hospitalets rehabiliteringstilbud og mødested for dig, der har været indlagt på Intensiv. Det er også for dig, der er pårørende. Her kan I møde patienter, pårørende og intensivsygeplejersker, og dele oplevelser og erfaringer om opholdet på intensiv og tiden efter.

Læs mere om Intensiv Café

Til pårørende

At være pårørende til en intensiv patient

Det kan være svært at være pårørende til en patient på Intensiv. Tal gerne med personalet om det, der bekymre dig, og om de spørgsmål du har. For nogle kan det være en hjælp at skrive spørgsmål og svar ned undervejs, eller skrive en dagbog over alt det der sker.

Du kan altid ringe til os hjemmefra for at høre, hvordan det går. I et længere forløb er det ofte en balancegang både at passe det derhjemme og samtidig være på hospitalet. Det er vigtigt, at du ikke slider dig selv helt ned, og det er helt i orden at "holde fri" fra hospitalet, når du har brug for det.

Vi anbefaler at du læser vores pjece:

Pårørendevejledning, Intensiv

Håndhygiejne

For at undgå smittespredning af virus og bakterier til patienterne er det meget vigtigt med en god håndhygiejne. Spril derfor altid hænder, når I kommer, og inden I forlader sengestuen. Er hænderne synligt beskidte, skal I vaske hænderne, inden I spritter af.

Læs mere om håndhygiejne og se, hvordan du gør på siden:

Undgå smitte

Besøg

Der er som udgangspunkt fri besøgstid for nære pårørende, men vi tilstræber, at der er ro i tidsrummet fra kl. 12.00 - 14.00 og efter kl. 21.00.

Vi anbefaler korte besøg med få personer af gangen, da vi ved at patienterne på Intensiv har brug for ro og hvile for at komme sig.

Som pårørende kan du blive bedt om at vente udenfor stuen i kortere eller længere tid på grund af mange aktiviteter, undersøgelser og behandlinger hos de intensive patienter i dagtimerne. 

Digitalt besøg 

I Intensiv tilbyder vi at pårørende kan komme på digitalt besøg hos patienten. Digitale besøg kan være supplement til fysiske besøg, hvis der fx er lang transporttid, arbejde eller børn der skal passes. Hvis du tænker det kunne være en mulighed for dig/jer som pårørende, så spørg sygeplejerskerne om mere information og vejledning.

 

Børn som pårørende

Børn og unge er velkomne i Intensiv, når de er nære pårørende til patienten.

Læs mere og se videoer om børn og unge som pårørende i intensiv

Find vej

Adresse og kort

Adresse

Intensiv Nord 1

Aarhus Universitetshospital

Palle Juul-Jensens Boulevard 165

Indgang J, Plan 3, J315

8200 Aarhus N

Kort

Intensiv Nord 1 ligger ved Indgang J.

Oversigtskort over afsnittets placering

Kontakt

Telefon, åbningstid og mail

Telefon

7846 2952 (Sekretariat)

Åbningstid

Døgnåbent

E-mail

Sikker mail (Kræver MitID)

Med sikker mail sender du via e-boks, og dine oplysninger er dermed beskyttede. 

Adresse

Intensiv Nord 1

Aarhus Universitetshospital

Palle Juul-Jensens Boulevard 165

Indgang J, Plan 3, J315

8200 Aarhus N