Hvad er HIV?

HIV er et virus, og HIV er en forkortelse for: Human Immundefekt Virus.

Humant: Fordi det smitter og gør mennesker syge. Immundefekt: Fordi det ødelægger kroppens immunforsvar. Immunforsvarets opgave er at passe på kroppen og at bekæmpe forskellige sygdomme, specielt infektionssygdomme.

Behandling af HIV

Behandling af HIV

PrEp - Forebyggende behandling mod HIV

PrEp er en forkortelse af "Pre-exposure prophylaxis", som bruges som forebyggende behandling af HIV.

Behandlingen tilbydes til personer, der er HIV-negative og i øget risiko for at blive smittet med HIV.

Antiretroviral behandling

I dag findes der effektiv medicin, som kan holde HIV-virus i ave. Medicinen kaldes antiretroviral behandling. Behandlingen kan ikke fjerne virus, men kan holde virus nede så man kan leve ligeså længe, som alle andre. Behandlingen er livsvarig. Tager du medicinen hver dag, kan du ikke smitte andre.

Alle patienter - uanset hvor godt deres immunforsvar er, når de får diagnosen HIV, vil får tilbudt antiretroviral behandling. Medicinen er gratis.

Man går til kontrol 1-2 gange om året når man er velbehandlet.

Sporing af smitte

Det er vigtigt at finde ud af, hvem du er smittet af og hvem du evt. har smittet. For den enkelte er tidlig diagnose og behandling vigtig, ligesom videre smitte kan stoppes.

At få HIV diagnosen tidligt og starte behandling, vil være med til at holde immunforsvaret stærkt og man undgår sygdomme, som kan opstå når immunforsvaret er dårligt.

Derfor vil vi hjælpe med smitteopsporing og du er selvfølgelig anonym, når vi laver smitteopsporing.

HIV-rådgivning

HIV-rådgiveren indgår i et tværfagligt team bestående af en læge, en sygeplejerske og en HIV-rådgiver, som møder ny diagnostiserede HIV-smittede umiddelbart efter den positive HIV-test.

I det efterfølgende forløb tilbydes psyko-social støtte til patienten.

  • Samtaler med patienten og evt. nærmeste pårørende 
  • Hjælp til at bearbejde de følelser, der måtte komme efter diagnosen
  • Koordinering af kontakt og forløb i netværksgrupper som Ungegruppe, Mandegruppe, HIV-Danmark, AIDS-Fondet m.m.
  • Hjælp til anonymt at kontakte nuværende og tidligere partnere
  • Samtaler med patienten og evt. nærmeste pårørende
  • Hjælp til hvordan man kan fortælle andre om HIV
  • Informationer om HIV, behandlingsmuligheder, smitteveje oplysningspligt/tavshedspligt, hvilke reaktioner der naturligt kan forventes hos én selv og hos pårørende
  • Intensive samtaleforløb til patienter som har svært ved at finde balance i livet efter HIV-diagnosen
  • Rådgivning til par som ønsker at få børn
  • Konsulentbistand til praktiserende læger som skal overbringe et HIV-positivt svar

Tilbuddet om rådgivning er henvendt til HIV-smittede, pårørende samt personale, der arbejder med HIV-smittede patienter.

OBS!!!!! - KONTAKT HIV-RÅDGIVEREN

Kontakt

HIV-rådgivningen

HIV-rådgiver

Tinne Laursen 

Telefon

Mobil 20 20 07 07

E-mail

Sikker mail (Kræver MitID)

Med sikker mail sender du via e-boks, og dine oplysninger er dermed beskyttede.

Åbningstid/træffetid

Telefontid, hverdage: Kl. 08.30 - 09.00

Adresse

Infektionsklinikken

Aarhus Universitetshospital

Palle Juul-Jensens Boulevard 45

Indgang D3, Plan 2, E202

8200 Aarhus N

Vis på et kort