Om klinikken

Du kommer hos os når....

I Medicinsk Forskningslaboratorie modtager vi dig, hvis du skal have lavet undersøgelser i forbindelse med dit forløb i Hormon- og Knoglesygdomme Klinik, eller hvis du deltager i et forskningsprojekt.

Når du kommer i laboratoriet kan du altså både være rask projektdeltager og patient.

Personale du møder

Når du kommer i klinikken kan du møde forskellige faggrupper.

Du kan f.eks. møde:

  • Bioanalytikere
  • Læger
  • Sygeplejersker

Du kan også forvente at møde personale, som er under uddannelse.

Dit besøg

Undersøgelser og samtaler

Du kommer i Medicinsk Forskningslaboratorie, fordi du deltager i et forskningsprojekt eller til undersøgelse i forbindelse med dit forløb i Klinik for Hormon- og Knoglesygdomme. Dit besøg vil som udgangspunkt indeholde:

  • Informationssamtaler
  • Kliniske undersøgelser
  • Blodprøvetagning

Hvis du er projektdeltager, får du altid udførlig skriftlig deltager information om det aktuelle projekt og information om dine rettigheder i forbindelse med deltagelse i videnskabelige forsøg.

Undersøgelser i andre afdelinger

Vi samarbejder tæt med de andre afdelinger på Aarhus Universitetshospital. Derfor kan du opleve, at vi sender dig til en anden afdeling for at få lavet en undersøgelse under dit besøg hos os.

Undersøgelser i andre afdelinger kan f.eks. være:

  • MR-skanning
  • PET-skanning
  • Hjerteundersøgelser

Læs om undersøgelser, der foregår i andre afdelinger

Læs mere om undersøgelse og svar

Når dit forløb hos os slutter

Som patient vil du, som udgangspunkt, komme i Medicinsk Forskningslaboratorie i forbindelse med en undersøgelse. Der vil derfor altid være en eller anden form for opfølgning i den klinik, du er tilknyttet - som oftest Klinik for Hormon- og Knoglesygdomme.

Som projektdeltager vil du være i et forløb og vil kunne læse om projektet i den deltagerinformation, du har fået udleveret.

Til pårørende

Din rolle som pårørende

Du er velkommen til at deltage i samtaler og undersøgelser, hvis du og patienten ønsker det.

Find vej

Adresse og kort

Adresse 

Medicinsk Forskningslaboratorie

Aarhus Universitetshospital

Palle Juul-Jensens Boulevard 165

Indgang J, Plan 1, J113

8200 Aarhus N

Kort

Medicinsk Forskningslaboratorie ligger ved Indgang J.

Oversigtskort over klinikkens placering