Om klinikken

I Diagnostisk Klinik undersøger vi dig for kræft og medicinske sygdomme. Diagnostisk Klinik er en underklinik til Klinik for Hormon og Knoglesygdomme.

Dit besøg

Før du kommer

Udfyld spørgeskema

Du skal udfylde og medbringe det spørgeskema, som du har fået sammen med din indkaldelse.

Husk at medbringe

Når du kommer i Diagnostisk Klinik, skal du medbringe:

  • Det udfyldte spørgeskema
  • En komplet liste over al den medicin du tager - også kosttilskud og vitaminer

Når du ankommer

Scan dit sundhedskort på ankomststanderen, når du ankommer. Ankomststanderen er placeret i venteområdet.

Du får et ventenummer og kan på ankomstavlen i venteområdet se, hvornår det er din tur.

Du kan opleve ventetid. Vi prøver så vidt muligt at overholde din aftalte tid, men der kan komme akutte patienter, som kan betyde, at din tid bliver forsinket. Du kan henvende dig til personalet i klinikken, hvis du har spørgsmål til din ventetid.

Dit forløb

Forløbet i Diagnostisk Klinik indeholder:

  • Samtale og lægeundersøgelse
  • Undersøgelser f.eks. røntgen
  • Svar på blodprøver

Du vil blive spurgt om aktuelle og tidligere symptomer og sygdomme i forbindelse med lægeundersøgelsen.

I fællesskab vil vi afdække dine forventninger til forløbet her i Diagnostisk Klinik, og den videre plan for din udredning lægges sammen med dig.

Vi lægger vægt på, at du som patient føler dig set og hørt, og at vi kan indgå i et aktivt samarbejde med dig.

Vi vil under hele forløbet i afdelingen være tovholdere for undersøgelsesprogrammet. Du får udleveret et kontaktkort med telefonnummer til klinikken

Undersøgelser i andre afdelinger

Vi samarbejder tæt med andre afdelinger. Derfor kan du opleve, at vi sender dig til en anden afdeling for at få lavet en undersøgelse under dit besøg hos os.

Undersøgelser i andre afdelinger kan f.eks. være:

  • Blodprøver
  • Kikkertundersøgelser af mave og tarm

Læs om undersøgelser, der foregår i andre afdelinger.

Læs mere om undersøgelse og svar

Når dit forløb hos os slutter

Du er tilknyttet Diagnostisk Klinik, så længe vi vurderer, at det er nødvendigt.

Hvis vi finder tegn på sygdom, bliver du henvist til den afdeling, der er specialiseret i at varetage din behandling f.eks. Led- og Bindevævssygdomme, hvis vi finder tegn på en gigtsygdom.

Vi laver et udskrivelsesbrev om dit forløb hos os, som både du og din egen læge har adgang til på sundhed.dk. Der kan I læse om resultatet af vores undersøgelser og om dit eventuelle videre forløb. 

Til pårørende

Din rolle som pårørende

Du er velkommen til at deltage i samtaler og undersøgelser, hvis du og patienten ønsker det.

Du kan som pårørende hjælpe med at:

  • høre, hvad der bliver sagt under samtalen
  • stille spørgsmål
  • evt. hjælpe patienten med at forberede spørgsmål hjemmefra

Find vej

Adresse og kort

Adresse 

Diagnostisk Klinik

Aarhus Universitetshospital

Palle Juul-Jensens Boulevard 165

Indgang J, plan 2, krydspunkt G218

8200 Aarhus N

Kort

Diagnostisk Klinik ligger ved Indgang J.

Oversigtskort over klinikkens placering

Kontakt

Telefon, træffetid og mail

Telefon

7845 5460

Træffetid

Mandag-fredag: Kl. 08.00-15.00

E-mail

Sikker mail (Kræver MitID)

Med sikker mail sender du via e-boks, og dine oplysninger er dermed beskyttede.

Adresse

Diagnostisk Klinik

Aarhus Universitetshospital

Hormon- og Knoglesygdomme

Palle Juul-Jensens Boulevard 165

Indgang J, plan 2, krydspunkt G218

8200 Aarhus N