Om klinikken

Sygdomme vi behandler

Klinik for Arvelig Hjertesygdom er en del af Hjertesygdomme Klinik.

I Klinik for Arvelig Hjertesygdom udreder og behandler vi patienter med arvelige hjertesygdomme. Ved hjælp af undersøgelser og eventuel gentest kortlægger vi, hvordan sygdommen forekommer i familien.

Vi modtager både dig og dine slægtninge til klinisk og genetisk udredning, hvis I har arvelig hjertesygdom i familien, eller hvis der er mistanke om arvelig hjertesygdom i jeres familie.

Patienter med arvelige hjertesygdomme og deres slægtninge bliver ofte tilknyttet klinikken og fortsætter kontrolforløb her.

I sjældne tilfælde kan du også være tilknyttet klinikken, selvom du ikke lider af en arvelig hjertesygdom men har en anden hjertesygdom.

Eksempler på arvelig hjertesygdomme:

 • Aortasygdomme
 • Arvelig amyliodose
 • Brugada syndrom
 • Langt QT syndrom
 • Dilateret kardiomyopati (DCM)
 • Hypertrofisk kardiomyopati (HCM)
 • Arytmogen højre ventrikel kardiomyopati (ARVC)

Læs mere om de enkelte undersøgelser og behandlinger i Hjertesygdomme i vores patientvejledninger:

Patientvejledninger

I Hjertesygdomme har vi udarbejdet information og vejledning til dig, der skal have lavet undersøgelser eller får behandling hos os.

Se en oversigt over alle undersøgelser og behandlinger i Hjertesygdomme

Personale du møder

Når du kommer i klinikken kan du møde forskellige faggrupper. 

Du kan f.eks. møde:

 • Læger
 • Sygeplejersker
 • Ekkoteknikere
 • Sekretærer

Typisk vil du og dine pårørende have tættest kontakt med læge, sygeplejerske og sekretær.

Vi har en del studerende og elever tilknyttet, så du kan også forvente at møde personale, som er under uddannelse.

Du kan blive spurgt, om du vil deltage i forskningsprojekter. Det er altid frivilligt, om du vil være med.

Dit besøg

Før du kommer

Når du er blevet henvist, indkalder vi dig til din udredning eller kontrol alt efter, hvor du er i dit forløb. Du modtager indkaldelsesbrevet som Digital Post eller som almindeligt brev, hvis du er fritaget for Digital Post.

I brevet kan du finde information om:

 • Hvor og hvornår du skal møde op
 • Hvad der skal ske 
 • Hvad du skal gøre, hvis du bliver forhindret i at møde op til din aftalte tid
 • Hvad du evt. skal gøre hjemmefra

Det er vigtigt, at du har forberedt dig, og læst den information du har fået i dit indkaldelsesbrev. Husk at læse alle bilag.

Læs mere om henvisning og indkaldelse

Når du ankommer

Scan dit sundhedskort på ankomststanderen, når du ankommer. Scanneren er placeret ved indgangen til Hjertesygdomme Klinik.

Ankomstscanneren viser, hvilket venterum du skal gå til. Du skal vente i venterummet, indtil du bliver hentet af personale.

Dit forløb

Ved mistanke om arvelig hjertesygdom

Hvis der er mistanke om, at du har en hjertesygdom som kan være arveligt betinget, bliver du henvist til Klinik for Arvelige Hjertesygdomme.

Vi undersøger dig ved at lave et hjertekardiogram og en ultralydsscanning af dit hjerte. Derudover optegner vi dit stamtræ. Oplysningerne danner bl.a grundlag, når lægen skal vurdere, hvad din og din families risiko for arvelig hjertesygdom er.

Hvis det er relevant, vil du blive tilbudt at få taget en gentest (en blodprøve), for at se om der er en genetisk årsag til din sygdom. En sygdom kan godt være arvelig, selvom der ikke er påvist en genetisk årsag. Du vil få grundig information om dette, når du kommer.

Der vil blive lagt en plan for videre udredning af din familie. Du er bindeledet til din familie - det vil sige, at kontakten til din familie går via dig.

Hvis du er slægtning

Som nær slægtning til en persom med arvelig hjertesygdom får du information om, hvilken sygdom der optræder i din familie.

Du bliver undersøgt for, om du har samme sygdom eller er i risiko for at udvikle sygdommen.

Du bliver undersøgt ved, at du får lavet et hjertekardiogram og en ultralydsscanning af dit hjerte.

Hvis din slægtning har fået påvist en genetisk grund til sin hjertesygdom, vil du få tilbudt en gentest (en blodprøve) for den genændring, der er fundet. 

Lægen tager stilling til, hvilket kontrolforløb du eventuelt får tilbudt.

Det er en god ide at lade sig undersøge selvom man føler sig rask. Man kan have lette tegn på sygdommen uden at mærke noget til det. Hvis sygdommen opdages i tidligt stadie kan man ofte forebygge udvikling af sygdommen.

Du kan finde vejledninger til de enkelte behandlinger og undersøgelser her: 

Hjertesygdomms patientvejledninger om specifikke undersøgelser og behandlinger

Kontrolforløb

Både du og dine familiemedlemmer bliver tilbudt kontroller i klinikken. Kontrollerne kan både foregå ved, at du møder op i klinikken eller over telefonen.

Du bliver også tilbudt vejledning i forhold til din sygdom og eventuel genetisk rådgivning. 

Du er altid velkommen til at spørge os om din videre plan, hvis du er i tvivl.

Efter hvert besøg hos os sender vi et journalnotat til din praktiserende læge, som I begge har adgang til på sundhed.dk eller i Appen "Min sundhed". Der kan du finde information om den behandling, du har fået. Du kan også se de eventuelle aftaler, vi har lavet med dig. 

Til pårørende

Din rolle som pårørende

Du er velkommen til at deltage i samtaler og undersøgelser, hvis du og patienten ønsker det. Ved enkelte undersøgelser skal du vente i venteværelset. Når undersøgelsen er overstået, kan du være med til den opfølgende samtale.

Det kan være en fordel, hvis I forbereder spørgsmål til læge og sygeplejerske hjemmefra, så I husker at få spurgt om det, der er vigtigt for jer som familie at vide mere om.

Du kan som pårørende hjælpe med at:

 • Høre, hvad der bliver sagt under samtalen
 • Stille spørgsmål

Netværk og støtte

Der kan være flere udfordringer ved at være syg eller være pårørende til en, som er syg.

Mens du er på hospitalet, kan du og dine pårørende benytte jer af vores forskellige tilbud til patienter og pårørende.

Læs om vores tilbud til patienter og pårørende

Du kan også finde råd og vejledning i forskellige foreninger og netværk:

Mange kommuner har desuden en pårørendevejleder og andre støttemuligheder. Du kan henvende dig i din kommune og få mere information.

Find vej

Adresse og kort

Adresse 

Hjertesygdomme Klinik

Aarhus Universitetshospital

Palle Juul-Jensens Boulevard 89

Indgang F7, Plan 2, F207

8200 Aarhus N

Kort

Hjertesygdomme Klinik ligger ved Indgang F7.

Oversigtskort over klinikkens placering

Kontakt

Telefon, mail og telefontid

Telefon

78 45 20 20 

Telefontid

Mandag til fredag kl. 8-15

E-mail

Sikker mail (Kræver MitID)

Med sikker mail sender du via e-boks, og dine oplysninger er dermed beskyttede.

Adresse

Hjertesygdomme Klinik

Aarhus Universitetshospital
Palle Juul-Jensens Boulevard 99
8200 Aarhus N
Indgang F6, F204

Se på et kort