Om afdelingen

Sygdomme vi behandler

I afdelingen undersøger og behandler vi dig, som har en funktionel lidelse eller helbredsangst.

Funktionelle lidelser/BDS omfatter en gruppe af sygdomme, hvor man er belastet af fysiske symptomer, som gør det svært at fungere i dagligdagen.

Helbredsangst er en lidelse, hvor man overvejende er plaget af frygt for at have eller få en alvorlig sygdom.

Det er tilstande, hvor hjernen og kroppen er overbelastet og ikke fungerer normalt, og hvor symptomerne ikke skyldes en anden diagnose.

Patientvejledninger

I vores patientvejledninger kan du læse om undersøgelser og behandlinger og forberede dig på, hvad der skal ske.

Helbredsangst

 

Personale du møder

Når du kommer i afdelingen kan du møde forskelligt personale.

Du kan f.eks. møde:

 • Læger
 • Psykologer
 • Socialrådgiver
 • Fysioterapeut
 • Lægesekretærer

Du kan også forvente at møde personale, som er under uddannelse.

Vores afdeling er tilknyttet Aarhus Universitet, hvor vi gennem forskning arbejder på at forbedre patienters behandlingsmuligheder. Du kan blive spurgt, om du vil deltage i forskningsprojekter. Det er altid frivilligt, om du vil være med.

Dit besøg

Før du kommer

Når du er blevet henvist, indkalder vi dig til samtale. Du modtager indkaldelsesbrevet som Digital Post eller som almindeligt brev, hvis du er fritaget for Digital Post.

I brevet kan du finde information om:

 • Hvor og hvornår du skal møde op
 • Hvad der skal ske under dit besøg
 • Hvad du skal gøre, hvis du bliver forhindret i at møde op til din aftalte tid
 • Hvad du evt. skal gøre hjemmefra

Det er vigtigt, at du har forberedt dig, og læst den information du har fået i dit indkaldelsesbrev. Husk at læse alle bilag.

Læs mere om henvisning og indkaldelse

Når du ankommer

Scan dit sundhedskort på ankomststanderen, når du ankommer på plan 2 (stueetagen) og tag plads i venteområdet.

Du får et ventenummer og kan på ankomstavlen i venteområdet se, hvornår det er din tur.

Når det er din tur, skal du tage elevatoren op til afdelingen, som er på plan 9.

Der er mulighed for at tage et glas vand, mens du venter.

Du kan opleve ventetid, men vi prøver så vidt muligt at overholde din aftalte tid. Du kan henvende dig til sekretæren i afdelingen, hvis du har spørgsmål til din ventetid.

Forundersøgelse og udredning

Funktionel lidelse/BDS

Et par uger før du møder til forundersøgelse, modtager du et link til elektroniske spørgeskemaer, som du skal udfylde, inden du kommer til udredning. Du skal også have taget blodprøver og EKG (måling af hjertets aktivitet).

Du bliver mødt af en læge til forundersøgelsen, som varer 4-5 timer. Inden forundersøgelsen har vi gennemgået din sygehistorie og dine papirer. Selve forundersøgelsen foregår som en samtale, hvor vi gennemgår dit sygdoms- og livsforløb og foretager en fysisk undersøgelse.

Helbredsangst

Et par uger før du møder til forundersøgelsen, modtager du et link til elektroniske spørgeskemaer, som du skal udfylde, inden du kommer til udredning.

Du bliver mødt af en psykolog til forundersøgelsen, som varer 1-2 timer. Inden forundersøgelsen har vi gennemgået din sygehistorie og dine papirer. Selve forundersøgelsen foregår som en samtale, hvor vi gennemgår dine symptomer og din livshistorie.

Behandlingsmuligheder

Funktionelle lidelser/BDS

Du bliver inddraget i de beslutninger, der skal træffes i forbindelse med dit forløb. Behandlingen går først i gang, når du har sagt ja til den plan, der er lagt.

Et behandlingsforløb kan indeholde:

 • Patientundervisning
 • Psykoterapi, fortrinsvist i form af gruppeterapi
 • Gradueret genoptræning
 • Medicin

Hvordan behandlingen skal foregå afhænger af, hvor svære symptomerne er, hvor længe de har stået på, og om der er andre problemstillinger, som skal håndteres.

Læs mere om behandling af funktionelle lidelser

Helbredsangst

Du bliver inddraget i de beslutninger, der skal træffes i forbindelse med dit forløb. Behandlingen går først i gang, når du har sagt ja til den plan, der er lagt.

Et behandlingsforløb kan indeholde:

 • Gruppeterapi
 • Internetleveret terapi
 • Medicin

Hvordan behandlingen skal foregå, afhænger af problemstillingen, eventuelle særlige hensyn, og hvilke andre problemstillinger, der skal håndteres.

Læs mere om behandling af helbredsangst

Når dit forløb hos os slutter

Vi laver et udskrivelsesbrev om dit forløb hos os, som både du og din egen læge har adgang til på sundhed.dk. Der kan du finde information om den behandling, du har fået. Du kan også se de eventuelle aftaler, vi har lavet med dig.

Læs mere om udskrivelse og videre behandling

Patienthistorier

En stor del af vores patienter fortæller, at det er en lettelse at møde andre, som fejler det samme. Her kan du se videoer og læse andre patienters historie.

Gå til patienthistorier

Til pårørende

Du er velkommen til at deltage i udrednings- og behandlingsforløbet, hvis du og patienten ønsker det.

Du kan som pårørende hjælpe med at:

 • høre, hvad der bliver sagt under samtale
 • stille spørgsmål
 • evt. hjælpe patienten med at forberede sig hjemmefra

Alle pårørende bliver tilbudt undervisning.

Læs mere om at være pårørende

 

Netværk og støtte

Mens du er på hospitalet, kan du benytte dig af vores forskellige tilbud til patienter og pårørende.

Læs om vores tilbud til patienter og pårørende

Du kan også finde viden, råd og vejledning i forskellige foreninger og netværk:

Mange kommuner har desuden en pårørendevejleder og andre støttemuligheder. Du kan henvende dig i din kommune for at få mere information.

Find vej

Adresse og kort

Adresse 

Funktionelle Lidelser

Aarhus Universitetshospital

Palle Juul-Jensens Boulevard 11

Indgang A, Plan 9, A903

8200 Aarhus N

Kort

Funktionelle lidelser ligger ved Indgang A.

Oversigtskort over vores placering

Kontakt afdelingen

Telefon

78 46 43 10

Telefontid 

Mandag-torsdag: Kl. 08.00-14.00

Fredag: Kl. 08.00-13.00

Mail

Sikker mail (Kræver MitID)