Økonomi, pension og forsikring

Fællesøkonomi

Har I fælleskonti, er det vigtigt, at I kontakter banken og får disse adskilt. Ved dødsfald spærres alt med den afdødes navn, hvilket betyder, at man ikke har adgang til disse konti, før Skifteretten har frigivet boet.

Forsikring ved kritisk sygdom

De fleste kræftsygdomme er dækket af forsikring for kritisk sygdom. Du kan have forsikringen gennem din pensionskasse, arbejdsplads, forsikringsselskab, faglige organisation eller gennem banken.

Forsikring ved tabt arbejdsevne

Undersøg om du har en forsikring for tab af erhvervsevne. Du vil typisk have denne forsikring, hvis du har en pensionsopsparing gennem din arbejdsgiver, eller hvis du har tegnet en privat forsikring.

Forsikringerne dækker indtil du holder op med at arbejde eller ved en bestemt alder – alt efter hvilke vilkår, der gælder for forsikringen.

Rejser til udlandet

Det blå sygesikringskort

Ved rejser i Europa skal du medbringe det blå sygesikringskort.
Få mere information om Det blå Sygesikringsbevis på borger.dk

Rejseforsikring

Når du er tilknyttet Enhed for Lindrende Behandling og vil rejse ud af Danmark, skal du undersøge, om du er dækket af din rejseforsikring.

Det er en god idé at drøfte med din læge, om det er hensigtsmæssigt, du rejser.

  • Tjek inden du rejser med SOS International og dit forsikringsselskab, om de vil dække dine eventuelle sygdomsomkostninger. Det kalder de en medicinsk forhåndsgodkendelse.
  • Overvej om dit rejsemål har den lægehjælp, du eventuelt får brug for.

Kontakt

Telefon

Ring på: 78 45 49 90

Telefontid

Mandag - fredag: Kl. 08.00-15.00

Akut hjælp

Akut behov for hjælp: Kontakt egen praktiserende læge

Akut hjælp uden for åbningstid

Kontakt vagtlægen eller den hospitalsafdeling, du er tilknyttet uden for din praktiserende læges åbningstider