Om laboratoriet

Undersøgelser i laboratoriet

Vi undersøger dig i forbindelse med udredning og behandling af diverse medicinske lever-, mave og tarmsygdomme.

Personale du møder

Når du kommer i laboratoriet møder du:

 • Bioanalytikere

Du kan også forvente at møde personale, som er under uddannelse.

Deltagelse i forskningsprojekter

Vores behandling og pleje tager udgangspunkt i den nyeste viden. Vi arbejder med forskning for at øge viden indenfor behandlingen.

Derfor vil du muligvis blive tilbudt at deltage i et eller flere forskningsprojekter. Du vil i den forbindelse modtage grundig mundtlig og skriftlig information. Det er altid frivilligt, om du vil deltage i et forskningsprojekt. Deltagelse kan indebære, at du får en særlig medicin, eller det kan være observation eller prøvetagning i forbindelse med allerede planlagt behandling.

Afdelingen gennemfører forskningsprojekter inden for alle de sygdomme, som behandles på afdelingen.

Herunder kan du se, hvilke områder afdelingen især har forskningsprojekter inden for:

 • Kroniske leversygdomme
 • Kronisk leverbetændelse
 • Neuroendokrine tumorer
 • Primær leverkræft
 • Tarmsvigt
 • Tarmmotilitet

COVID-19 og immundæmpende medicin

Læs om, hvad vi anbefaler i forhold til corona, når du er i immundæmpende medicin:

COVID-19 og immundæmpende medicin

Dit besøg

Før du kommer

Du bliver enten bedt om at gå direkte fra klinikken hen i laboratoriet for at få taget prøver eller blive undersøgt, eller du får en indkaldelse i din e-boks. Du kan også blive henvist fra andre afdelinger.

Du kan også komme i laboratoriet, hvis du er indlagt på Lever-, Mave- og Tarmsygdomme Sengeafsnit.

Hvis du modtager et indkaldelsesbrev, er det enten som Digital Post eller som almindeligt brev, hvis du er fritaget for Digital Post.

Læs din indkaldelse grundigt

I brevet kan du finde information om:

 • Hvor og hvornår du skal møde op
 • Hvad der skal ske
 • Hvad du skal gøre, hvis du bliver forhindret i at møde op til din aftalte tid
 • Hvad du evt. skal gøre hjemmefra

Det er vigtigt, at du har forberedt dig, og læst den information du har fået i dit indkaldelsesbrev. Husk at læse alle bilag.

Læs din patientvejledning grundigt

Du skal være forberedt på at undersøgelsen kan vare fra 30 min op til 5 timer alt efter, hvilken undersøgelse du skal have. Derfor er det vigtigt, at du læser patientvejledningen grundigt. Gå til vores patientvejledninger her.

Vær særligt opmærksom på faste.

Tager undersøgelsen flere timer, er det en god ide at tage noget læsestof med.

 

Patientvejledninger

I Lever-, Mave- og Tarmsygdomme har vi udarbejdet information og vejledning til dig, der skal have lavet undersøgelser eller får behandling hos os.

Se oversigt over undersøgelser og behandlinger i Lever-, Mave- og Tarmsygdomme

Når du ankommer

Scan dit sundhedskort på ankomststanderen, når du ankommer. Ankomststanderen er placeret ved indgangen til klinikken (C217).

Du får et ventenummer og kan på ankomstavlen i venteområdet se, hvornår det er din tur.

Dit besøg

Dit besøg vil primært bestå af, at du får lavet de undersøgelser, du er henvist til.

Undersøgelser i andre afdelinger

Vi samarbejder tæt med de andre afdelinger på Aarhus Universitetshospital. Derfor kan du opleve, at vi sender dig til en anden afdeling for at få lavet en undersøgelse under dit besøg hos os.

Undersøgelser i andre afdelinger kan f.eks. være:

 • Blodprøver
 • Røntgenbilleder
 • Skanninger

Læs mere om undersøgelse og svar

Svar på prøver

Svartiden afhænger af, hvilken undersøgelse du har været til. Det vil bioanalytikeren kunne fortælle dig mere om på dagen. Alle svar bliver set og godkendt af vores læger.

Svaret får du enten ved dit næste besøg i klinikken, eller det sendes til det sygehus/egen læge, der har henvist dig til undersøgelsen. I nogle tilfælde kan det aftales, at du får svar pr. brev eller telefon.

Mad og drikke

Vi kan ikke tilbyde dig mad og drikke i klinikken, men der er mulighed for at købe mad og drikke i en af hospitales kíosker og/eller caféer.

Den nærmeste café er Cafe Syd på plan 4A.

Læs mere om mad og drikke på hospitalet

Til pårørende

Din rolle som pårørende

Du er velkommen til at deltage i samtaler og undersøgelser, hvis du og patienten ønsker det.

Du kan som pårørende hjælpe med at:

 • høre, hvad der bliver sagt under samtalen
 • stille spørgsmål
 • evt. hjælpe patienten med at forberede spørgsmål hjemmefra

Netværk og støtte

Mens du er på hospitalet, kan du benytte dig af vores forskellige tilbud til patienter og pårørende.

Læs om vores tilbud til patienter og pårørende

Du kan også finde råd og vejledning i forskellige foreninger og netværk:

Mange kommuner har desuden en pårørendevejleder og andre støttemuligheder. Du kan henvende dig i din kommune og få mere information.

Find vej

Adresse og kort

Adresse 

Lever-, Mave- og Tarmsygdomme Klinik

Aarhus Universitetshospital

Palle Juul-Jensens Boulevard 35

Indgang C, Plan 2, C217

8200 Aarhus N

Kort

Lever-, Mave- og Tarmsygdomme Klinik Klinik ligger ved Indgang C.

Oversigtskort over klinikkens placering 

Kontakt

Telefon, mail og telefontid

Telefon

78 45 38 00

Telefontid

Kl. 08.30-12.00, kun akutte henvendelser i tidsrummet kl. 08.00-08.30 og kl. 12.00-15.00.

E-mail

Sikker mail (Kræver MitID)

Med sikker mail sender du via e-boks, og dine oplysninger er dermed beskyttede.

Adresse

Lever-, Mave- og Tarmsygdomme, klinik og laboratorium

Plan 2, Krydspunkt C217

Palle Juul-Jensens Boulevard 35, Indgang C

8200 Aarhus N