Sådan forløber operationsdagen - bedøvelse og nerveblokade

Vi erstatter det ødelagte korsbånd

Mulige komplikationer efter operationen

Opvågning og udskrivelse

Kontakt os inden operationsdagen hvis:

Korsbåndsoperation af børn