Efter du har gennemgået korsbåndshjemmesiden, skal du gennemgå to skemaer. Du finder begge skemaer på denne side:

  • Skema 1: test din viden (12 spørgsmål)
  • Skema 2: afklar dit behov for mere viden (8 spørgsmål)

Vi forventer, at du gennemgår begge skemaer 14 dage inden operationen. Alle svarene finder du på korsbåndshjemmesiden. 

Om skemaerne

Formålet med skema 1 er, at du bliver klar over, om du har den viden der er nødvendig, for at du kan handle hensigtsmæssigt  i forhold til afvigelser fra det normale efter operationen og om du føler dig tryg ved den forstående operation. 

Hvis du har svaret nej/ved ikke til nogle af de 12 spørgsmål i skema 1, har du forskellige muligheder for at tilegne dig mere viden. Formålet med skema 2 er at afklare dit behov for mere information. 

Skema 1 - Test din viden

1. Ved du hvad din korsbåndsoperation går ud på?
2. Ved du, hvad der er af praktiske gøremål inden operationen, herunder forberedelse og sygemelding?
3. Kender du fastereglerne før din operation?
4. Ved du, hvordan du skal smertebehandles efter din operation?
5. Ved du, hvordan du laver en isbandage, og hvordan du bruger den efter operationen?
6. Ved du hvordan du skal skifte plaster/forbinding dagen efter operationen?
7. Kender du det anbefalede aktivitetsniveau for at undgå blødning/hævelse i knæet efter operationen?
8. Ved du, hvordan det er hensigtsmæssigt, at dit ben ligger, når du hviler efter operationen?
9. Har du prøvet at udføre øvelserne, der er vist på hjemmesiden?
10. Ved du, hvor ofte du skal træne?
11. Ved du, hvordan du skal gå med krykker, også på trapper?
12. Føler du dig tryg ved operationen og efterforløbet?

Hvis du efter gennemgang af hjemmesiden har svaret nej/ved ikke i ’’Test dig selv’’, har du følgende muligheder for at kunne tilegne dig den viden, du mangler for at kunne handle og reagere hensigtsmæssigt efter din operation:

Skema 2

Valgmuligheder for yderligere information før operationen:

Hvad skal du gøre:

Jeg føler mig velinformeret og tryg efter at have læst hjemmesiden og har ikke behov for mere information

Du skal ikke fortage dig mere inden operationen

Jeg har behov for at maile med en sygeplejerske inden min operation

Send en mail til: asidraet@rm.dk

Jeg har behov for at maile med en fysioterapeut inden min operation

Send en mail til: fysergo@auh.rm.dk

Jeg har brug for telefonisk, at tale med en sygeplejerske, fordi jeg har specifikke spørgsmål

Ring på: 51732735

Jeg har brug for telefonisk at tale med en fysioterapeut, fordi jeg har specifikke spørgsmål

Ring på: 78456750

Jeg har behov for at deltage på informationsmøde med en sygeplejerske. Indholdet i mødet er en gennemgang af hjemmesiden.

Ring og bestil en tid til informationsmøde

51732735

Jeg har behov for at deltage til øvelsesinstruktion vedn en fysioterapeut

Ring og bestil tid: 78456750

Jeg har behov for at tale med en narkoselæge om min bedøvelse

Mød op i Dagkirurgi en hverdag mellem 10.00 og 14.00 (du skal beregne ventetid)