I Afdeling for Ortopædkirurgi arbejder vi aktivt med at involvere pårørende i hele forløbet. Da du bliver indlagt på en enestue, er der god mulighed for at inddrage dine pårørende som en værdifuld støtte for dig.

Det er ikke alle, som har pårørende, der kan involveres, og det er ikke alle, der ønsker at pårørende bliver inddraget i deres sygdomsforløb. Det har vi som personale stor respekt for, og det har ikke indflydelse på din pleje og dit behandlingsforløb.

Denne information handler om de muligheder, der er for dine pårørende.


Dit forløb hos os

Pårørende som kontaktperson

Pårørende som hjælp og støtte


De fysiske rammer

Pårørende på stuen

Pårørende kan overnatte på stuen


Mad og drikke

Pårørende må gerne hjælpe ved måltiderne

Forplejning til pårørende

Oversigt over alle cafeer, kiosk og madautomater på hospitalet


Telefon og internet

Gratis wifi


Kontakt

Hvis du eller dine pårørende har yderligere spørgsmål, er I velkommen til at henvende jer til personalet.

Sengeafsnit 2 - Plan 7 krydspunkt J713 -  tlf. 78454142

Sengeafsnit 3 - Plan 8 krydspunkt J813 -  tlf. 78454143

Brug ikke informationen på denne side til at stille dine egne diagnoser, og følg kun instruktionerne i vejledningen, hvis hospitalet har henvist dig til siden.