Om operationen

Formålet med operationen

Ved let slidgigt

Formålet er at mindske ømhed ved bevægelse af leddet. Desuden at fjerne smerter og knystdannelsen ved storetåen (Cheilectomi).

Fordelen ved denne operationstype er, at leddets bevægelighed bevares, og at det er et relativt lille indgreb med kort bandageringstid. Ulempen er, at operationen kan være utilstrækkelig i forhold til at lindre smerterne. I så fald kan en mere omfattende operation blive nødvendig.

Ved svær slidgigt

Formålet er at fjerne smerter ved at foretage en stivgørende operation (artrodese) eller at fjerne selve leddet (Kellers operation).

Fordelen med en stivgørende operation kan være en lidt mere komplet smertelindring og et bedre afsæt. Ulempen er, at det er en større operation med en længere bandageringsperiode sammenlignet med Kellers operation.

Fordelen med Kellers operation er, at tåen stadig kan bevæges, og at indgrebet og efterbehandlingen er mindre omfattende.

Ved slidgigt og samtidig skæv storetå anbefales en stivgørende operation.

Selve indgrebet

Cheilectomi

cheilectomi.png

 

Keller

keller.png

Artrodese

atrodese.png

Cheilectomi

Ved let slidgigt foretages en oprensning af leddet, og den øverste slidte del af leddet med tilhørende knyste fjernes. Der anlægges en blød forbinding, og foden skal have ro i 1-2 uger.

Artrodese

Ved en stivgørende operation åbnes leddet, og brusken fjernes helt.

Knogleenderne rettes til og holdes sammen med en skrue og en lille skinne. Der anlægges en letvægtsgips.

Der tilstræbes en stilling i tåen, hvor den er bøjet lidt opad og vinkler lidt indad. Balancen vil kunne være påvirket midlertidigt, da blommen på tåen ikke har kontakt til underlaget.

Keller

Ved Kellers operation åbnes leddet, og den lednære 1-1½ cm af storetåknoglen fjernes. Der sættes en stift gennem tåen for at holde stillingen af storetåen. Herefter anlægges en elastisk forbinding og en hælsko.

Forventninger til resultatet

Det forventes, at smerterne fra de opererede led forsvinder eller mindskes. Gangevnen bedres normalt som følge af smertelindringen. Der vil kunne opstå symptomer på forfodsnedsynkning, som følge af, at storetåen ikke bidrager i samme grad til vægtoverføring.

Der vil være ømhed og hævelse i adskillige måneder.

Idræt kan tidligst genoptages, når foden fungerer uden gener ved almindelig daglig brug.

Det materiale, det er brugt til fiksering af leddene under operationen, kan ï nogle tilfælde komme til at genere under huden. Så kan det være nødvendigt at fjerne materialet igen ved et senere indgreb.

Operationen foregår ambulant

Indgrebet udføres som regel som en ambulant operation på vores Dagkirurgiske Afsnit.

Du vil enten blive opereret i lokalbedøvelse eller fuld bedøvelse.

Efter operationen

For alle operationstyper gælder, at det operede ben holdes opad og mest muligt i ro de første 3-4 dage. Hvis der er behov for smertestillende midler, må der anvendes paracetamol. Der kan også kortvarigt være brug for svage morfinpræparater lige efter operationen.

Cheilectomi

Det er vigtigt at komme igang med bevægetræning af storetåen så hurtigt, smerterne tillader det. Der må støttes fuldt på foden, og hælskoen skal kun bruges i ca. 2 uger. Trådene og forbindingen fjernes hos din praktiserende læge 2 uger efter operationen.

Artrodese

Ved den stivgørende operation skal knoglerne have ro til at hele sammen. Derfor anlægges en stiv bandage på underbenet i ca. 8 uger. Der støttes på bandagen uden at lægge vægt på forfoden. Ca. 8 uger efter operationen tages røntgenbilleder, og hvis disse viser tilstrækkelig god heling, kan bandagen fjernes.

Keller

Ved Kellers operation må du støtte fuldt ud på hælskoen, mens storetåen holdes i ro. Stift og tråde fjernes i Ortopædkirurgisk Klinik efter ca. 3 uger. Tåen må herefter bevæges og belastes i almindeligt rummeligt fodtøj indenfor smertegrænsen.

Komplikationer

Der kan opstå sårhelingskomplikationer i form af forsinket heling eller infektion. Sådanne komplikationer påvirker som regel ikke slutresultatet, men kan forsinke forløbet.

Hos nogle patienter, som får lavet stivgøringsoperation, udebliver knoglehelingen (ca. 10%). En ny operation kan da vise sig at være påkrævet.


Generelt om fod/ankelkirurgi

Fod/Ankelsektoren

Fod/ankel-sektoren er en af 11 specialsektorer under ortopædkirurgisk afdeling ved Aarhus Universitetshospital. Fod/ankel-sektoren varetager den højt specialiserede fod/ankel-kirurgi i regionen og en stor del af vest-Danmark. Desuden varetages den mere almindelig fod/ankel-kirurgi i det omfang kapaciteten er til rådighed.

Sektoren har undervisningsopgave både for lægestuderende og læger under uddannelse til speciallæger i ortopædisk kirurgi. Du vil derfor kunne møde læger under uddannelse som udfører visse operationer eller dele af operationen, under supervision af en af afdelingens speciallæger. Det vil dog normalt være den læge som du har aftalt operationen med som udfører operationen eller er til stede som superviser og har ansvaret for operationen.

Forventninger til resultat

Den operation som er planlagt har det formål at afhjælpe en specifik sygdomstilstand. Det kan forekomme ved en hvilken som helst operation at der ikke opnås den tilsigtede virkning. I så fald vil det kunne opleves som at tilstanden forværres. Lægen vil informere dig om det hvis der er en særlig øget risiko for et sådan udfald af operationen.

Komplikationsrisiko

Der kan optræde komplikationer til en hvilken som helst operation. Nedenfor er beskrevet den type komplikationer som kan optræde ved alle typer fod/ankel-operationer.

Er der en særlig risiko for komplikationer ved den type operation som du skal have udført eller som følge af særlige helbredsmæssige forhold hos dig selv, vil du få det oplyst af lægen:

Nerveskader:
Ved operation på fod eller ankel vil der kunne forekomme beskadigelse af nervegrene som giver følesans til huden. Det vil kunne give anledning til et hudområde med ændret følesans og i visse tilfælde en nerveknudedannelse som kan være følsom for tryk.

I sjældne tilfælde kan der optræde et smertesyndrom med smerter og stærk overfølsomhed af huden.

Sårhelingskomplikationer:
Der kan forekomme forsinket sårheling eller overfladisk infektion. Det påvirker almindeligvis ikke slutresultatet af operationen, men kan bevirke forlænget bandagering og/eller antibiotikabehandling i en kortere periode og hyppigere ambulante konsultationer.

Alvorlig infektion med infektion i knogle eller led eller omkring det materiale som evt. er sat ind i forbindelse med operationen kan forekomme, men sjældent. En sådan infektion vil i nogle tilfælde medføre, at der skal foretages fornyet operation, og ofte at det indsatte materiale vil skulle fjernes.

Forebyggelse af sårhelingskomplikationer:
Er du ryger, vil rygestop mindske risikoen for sårhelingskomplikationer. Vi anbefaler normalt rygestop fra 5 uger før en planlagt operation.

Efter operationen er det vigtigt at bekæmpe hævelse af foden ved at holde foden hævet til vandret niveau eller lidt derover de første uger.

Optræning

Der er normalt ikke behov for at der iværksættes nogen egentlig optræning efter fod/ankel-operationer. Du vil blive vejledt i hvilke øvelser og hvilken aktivitet, det er hensigtsmæssigt at foretage.

Træning består derudover i at du må begynde at gå, og at gangdistancen øges i takt med at helingen efter operationen tillader det og under hensyn til de gener du har. Det er vigtigt at gangbelastningen ikke medfører for mange smerter. Erfaring viser at det i høj grad drejer sig om at holde igen i efterforløbet og undgå for mange smerter frem for at træne energisk.

Hvis det i særlige tilfælde skønnes, at det er hensigtsmæssigt med et egentlig optræningsforløb, vil det blive vurderet af lægen og fysioterapeuten om det skal ske i kommunalt regi efter udarbejdelse af en genoptræningsplan eller det skal ske hos vores egen fysioterapeut (specialiseret optræning).

Sygemelding

Det kan ikke afgøres på forhånd hvor lang tid det er nødvendigt at være sygemeldt efter en bestemt operation. Sygemeldingsperioden afhænger i høj grad af arbejdets karakter. Lægen kan oplyse dig om, hvad der kan forventes i forhold til din arbejdssituation og den operation som planlægges. Man skal dog være forberedt på, at uanset om det blot er en lille operation man skal have lavet, vil foden være øm og hævet i adskillige måneder efter operationer. Det kan gøre det vanskeligt at finde tilstrækkeligt rummeligt fodtøj, og det vil begrænse mulighederne for at gå.


Mere information

Når/hvis du skal opereres

Læs om hvordan du skal forberede dig på operationen, og hvad du må i tiden efter operationen i den generelle vejledning om operationer i fod og ankel:

Operation i ankel og fod - ambulant


Kontakt

Fod/Ankel sekretariat: 78454160 (Hverdage mellem 9-12)

Brug ikke informationen på denne side til at stille dine egne diagnoser, og følg kun instruktionerne i vejledningen, hvis hospitalet har henvist dig til siden.