Menières sygdom er karakteriseret ved anfaldsvis svimmelhed, samtidig optræden af øresusen og svingende hørelse på det syge øre.

Årsagen til sygdommen er ukendt.

Ved behandlingen med Gentamicin ophæves funktionen af balancesansen i det syge øre for derved at undgå svimmelhedsanfaldene.

Der er en vis risiko for yderligere høretab ved behandlingen. Behandling tilbydes derfor kun til patienter med moderat til svær hørenedsættelse og hyppige svimmelhedsanfald.


Forbered dig til behandlingen


Om behandlingen


Risici og bivirkninger


Når du kommer hjem

Du skal være sygemeldt i mindst 3-4 uger


Videre forløb

Hvis du skal til svar og/eller kontrol, får du en tid i din e-boks


Mere information


Kontakt

Gå direkte til

Brug ikke informationen på denne side til at stille dine egne diagnoser, og følg kun instruktionerne i vejledningen, hvis hospitalet har henvist dig til siden.