Menières sygdom er karakteriseret ved anfaldsvis svimmelhed, samtidig optræden af øresusen og svingende hørelse på det syge øre.

Årsagen til sygdommen er ukendt.

Ved behandlingen med Gentamicin ophæves funktionen af balancesansen i det syge øre for derved at undgå svimmelhedsanfaldene.

Der er en vis risiko for yderligere høretab ved behandlingen. Behandling tilbydes derfor kun til patienter med moderat til svær hørenedsættelse og hyppige svimmelhedsanfald.


Forbered dig til behandlingen

Du må ikke køre bil - planlæg derfor, hvordan du kommer til og fra hospitalet


Om behandlingen

Sådan foregår behandlingen


Risici og bivirkninger

Du kan få større høretab


Når du kommer hjem

Du skal være sygemeldt i mindst 3-4 uger


Videre forløb

Hvis du skal til svar og/eller kontrol, får du en tid i din e-boks


Mere information

Se din journal på www.sundhed.dk

Find mere information om Menières sygdom


Kontakt

Audiologisk Klinik

Hoved- og Halskirurgisk Sengeafsnit

Øre-, Næse- og Halskirurgisk Klinik

Brug ikke informationen på denne side til at stille dine egne diagnoser, og følg kun instruktionerne i vejledningen, hvis hospitalet har henvist dig til siden.