Formålet med operationen er at stoppe næseblødningen.

Dette foregår ved, at man under fuld narkose aflukker en del af næsens blodforsyning. 

Det er ikke hele blodforsyningen, der aflukkes, så der kan stadig forekomme næseblødning efter operationen.

Der vil ikke være synlige ar efter operationen.

Det er vigtigt, at læse hele vejledningen igennem.
Gem informationerne, da der kan blive brug for dem efter operationen.


Vær opmærksom på

Kontakt os hvis du er syg, har sår eller ikke kan komme

Køb smertestillende medicin til, når du kommer hjem

Hvis du/barnet bruger briller og/eller høreapparat

Du udskrives samme dag - nogle gange kan det dog være nødvendigt at være indlagt 1 døgn

Medbring læsestof eller anden underholdning


Forbered dig til operationen

Stop med at spise 6 timer før - stop med at drikke 1 time før


På operationsdagen

Grundig vask og fjernelse af make-up, smykker og piercinger

Medbring vanlig medicin i original indpakning

Fortæl det til personalet, hvis der er noget i din forberedelse, du har haft svært ved eller mangler

Du må komme hjem, når personalet vurderer, at du er klar til det


Om operationen

Sådan foregår operationen


Risici og bivirkninger

Kontakt sengeafsnittet ved feber, rødme eller hævelse ved operationsarret, eller hvis du er i tvivl om noget

Du/barnet kan risikere infektion

Du/barnet kan opleve følgende gener og smerter

Du/barnet skal forvente let blødning


Efter operationen

Du/barnet har fået silikoneplader (Doyle splint)

Du/barnet skal forebygge infektion

Du/barnet skal være hjemme og holde sig i ro


Når du kommer hjem

Undgå forskellige former for aktivitet

Skyl din/barnets næse med lunkent saltvand for at fjerne skorper

Køb en næseskyller

Lav selv saltvand til næseskyl


Videre forløb

Hvis du/barnet skal til svar og/eller kontrol, vil der blive tilsendt en tid til e-boks


Mere information

Se din journal på www.sundhed.dk


Kontakt

Hoved- og Halskirurgisk Sengeafsnit

Øre-, Næse- og Halskirurgisk Klinik

Brug ikke informationen på denne side til at stille dine egne diagnoser, og følg kun instruktionerne i vejledningen, hvis hospitalet har henvist dig til siden.