Formålet med operationen er at genoprette den ydre næses form og udseende samt at genskabe en normal luftpassage igennem begge næsebor.

Det er vigtigt at læse hele vejledningen igennem.

Gem informationerne, da der kan blive brug for dem efter operationen.


Vær opmærksom på

Du udskrives samme dag - nogle gange kan det dog være nødvendigt at være indlagt 1 døgn


Forbered dig til operationen


På operationsdagen

Medbring vanlig medicin i original indpakning


Om operationen


Risici og bivirkninger

Kontakt sengeafsnittet ved feber, rødme eller hævelse ved operationsarret, eller hvis du er i tvivl om noget


Efter operationen


Når du kommer hjem


Videre forløb

Hvis du/barnet skal til svar og/eller kontrol, vil der blive tilsendt en tid til e-boks


Mere information


Kontakt

Gå direkte til

Brug ikke informationen på denne side til at stille dine egne diagnoser, og følg kun instruktionerne i vejledningen, hvis hospitalet har henvist dig til siden.