Ved operationen bliver der indsat en kanyle (rør) fra forsiden af halsen ind i luftrøret (Trachea). Gennem kanylen kommer luften direkte ned i luftrøret og lungerne.

Kanylen sikrer, at vejrtrækningen bliver ubesværet.

Det kan være nødvendigt at have kanylen i en kortere eller længere periode.


Vær opmærksom på

Kontakt booking i Øre-, Næse- og Halskirurgi, hvis du bliver syg eller er forhindret i at komme

Nedsæt rygning til et minimum de sidste 14 dage op til operationen

Hvis du bruger briller, høreapparat og/eller protese...

Lad værdigenstande blive hjemme

Medbring læsestof eller anden underholdning


Forbered dig til operationen

Stop med at spise 6 timer før - stop med at drikke 2 timer før

Hold pause med blodfortyndende medicin


På operationsdagen

Grundig vask og fjernelse af make-up, smykker og piercinger

Dit hår/skæg fjernes i operationsområdet

Medbring vanlig medicin i original indpakning

Fortæl det til personalet, hvis der er noget i din forberedelse, du har haft svært ved eller mangler

Du skal forvente at være indlagt i ca. 14 dage


Om operationen

Sådan foregår operationen


Risici og bivirkninger

Kontakt sengeafsnittet ved feber, rødme eller hævelse ved operationsarret, eller hvis du er i tvivl om noget

Du kan risikere at bløde

Du kan risikere at få infektion


Efter operationen

Du vil have fast vagt om aftenen og om natten

Du vil opleve øget slim fra luftvejene

Du får eventuelt et dræn

Du har smerter

Trådende fjernes 8-10 dage efter operationen

Du skal blive fortrolig med din trakealkanyle


Genoptræning

Vær opmærksom på sundheds- og rehabiliteringstilbud i egen kommune


Når du kommer hjem

Du får udleveret en informations-/vejledningsmappe

Du får udleveret et transportabelt sug, når du bliver udskrevet

Du får hjemmebesøg


Videre forløb

Hvis du skal til svar og/eller kontrol, får du en tid i din e-boks


Mere information

Se din journal på www.sundhed.dk


Kontakt

Hoved- og Halskirurgisk Sengeafsnit

Booking i Øre-, Næse- og Halskirurgi

Øre-, Næse- og Halskirurgisk Klinik

Brug ikke informationen på denne side til at stille dine egne diagnoser, og følg kun instruktionerne i vejledningen, hvis hospitalet har henvist dig til siden.