Vær opmærksom på


Forbered dig til operationen


På operationsdagen

Medbring vanlig medicin i original indpakning

Du skal være indlagt på Hoved- og Halskirurgisk Sengeafsnit i ca. 1 døgn efter operationen


Om operationen


Risici og bivirkninger

Kontakt sengeafsnittet ved feber, rødme eller hævelse ved operationsarret, eller hvis du er i tvivl om noget


Efter operationen

Du skal være sygemeldt i 1-2 uger efter operationen


Når du kommer hjem


Videre forløb

Hvis du skal til svar og/eller kontrol, får du en tid i din e-boks


Mere information


Kontakt

Gå direkte til

Brug ikke informationen på denne side til at stille dine egne diagnoser, og følg kun instruktionerne i vejledningen, hvis hospitalet har henvist dig til siden.