En stent kan udvide en forsnævring i luftvejene. Denne forsnævring kan have mange forskellige årsager. 

Ved en forsnævring kan der opleves dyspnø. 

Dyspnø er en subjektiv oplevelse af ikke at kunne få luft nok, men er ikke nødvendigvis relateret til fysisk anstrengelse.

Følelsen af ikke at kunne få luft er ofte forbundet med angst, hjælpeløshed og en fornemmelse af at drukne eller blive kvalt.

Symptomet kan være både stationært eller optræde anfaldsvis, og kan forværres eller udløses af fx aktivitet, angst, gråd, latter, tale og lignende. 


Vær opmærksom på

Kontakt booking i Øre-, Næse- og Halskirurgi, hvis du bliver syg eller er forhindret i at komme

Nedsæt rygning til et minimum de sidste 14 dage op til operationen

Køb smertestillende medicin til, når du kommer hjem

Hvis du bruger briller, høreapparat og/eller protese...

Lad værdigenstande blive hjemme

Medbring læsestof eller anden underholdning


Forbered dig til operationen

Stop med at spise 6 timer før - stop med at drikke 2 timer før

Hold pause med blodfortyndende medicin


På operationsdagen

Du skal være indlagt i 1-5 døgn

Grundig vask og fjernelse af make-up, smykker og piercinger

Medbring vanlig medicin i original indpakning

Fortæl det til personalet, hvis der er noget i din forberedelse, du har haft svært ved eller mangler


Om operationen

Sådan foregår operationen


Risici og bivirkninger

Kontakt sengeafsnittet ved feber, tiltagende smerter, åndenød, eller hvis du er i tvivl om noget


Efter operationen

Forvent lette smerter efter operationen

Du skal være sygemeldt i 1-7 dage efter undersøgelsen/operationen

Du skal bruge saltvandsinhalationer


Når du kommer hjem

Du skal bruge saltvandsinhalationer

Undgå hård fysisk træning i 3-4 uger efter operationen


Videre forløb

Hvis du skal til svar og/eller kontrol, får du en tid i din e-boks


Mere information

Se din journal på www.sundhed.dk


Kontakt

Hoved- og Halskirurgisk Sengeafsnit

Booking i Øre-, Næse- og Halskirurgi

Øre-, Næse- og Halskirurgisk Klinik

Brug ikke informationen på denne side til at stille dine egne diagnoser, og følg kun instruktionerne i vejledningen, hvis hospitalet har henvist dig til siden.