Behandling med Lutetium-177-PSMA foregår på Kræftafdelingen, da denne afdeling har specielle isolationsstuer til strålebehandling. Du skal forblive på isolationsstuen i 1 døgn, men i enkelte tilfælde kan indlæggelsen vare længere.

Mens du er på isolationsstuen må du ikke få besøg af dine pårørende, og personalet vil kun opholde sig kortvarigt på stuen.
Efter det 1. døgn måles den strålemængde du afgiver, og du kan evt. udskrives.

Lutetium-177-PSMA indsprøjtes i en blodåre, og når stoffet binder sig til kræftcellerne udsender Lutetium-isotopen betastråling lokalt på tumoren, hvorved kræftcellerne ødelægges. Risikoen for strålebivirkninger ved denne behandling er lille. De fleste patienter lægger således ikke mærke til noget, da strålerne fra det radioaktive stof Lutetium-177-PSMA er kortrækkende (under 1 mm) og især rammer kræftcellerne, og kun i meget ringe omfang det omgivende væv.

Udover den kortrækkende stråling udsender Lutetium-177-PSMA også langtrækkende og mindre kraftige gammastråling, hvilket giver mulighed for at måle, hvor meget du stråler (en såkaldt stråledosishastighed). Derudover giver det også mulighed for at skanne dig efter behandlingen er givet. Dette gøres med henblik på at se om stoffet har bundet sig, som forventeligt, til kræftcellerne. Efter ca. 1. døgn foretages en sådan skanning i Nuklearmedicin og PET på Palle Juul-Jensens Boulevard 165, indgang J220. 

En stor del af radioaktiviteten udskilles med urinen, og det er derfor en god ide at drikke rigeligt for at fremme udskillelsen.

Du skal også være opmærksom på at undgå forurening med radioaktivitet fra biologiske væsker, dette gælder især urin, blod og spyt. Du skal derfor være påpasselig med
toilethygiejnen og have hospitalstøj på under indlæggelsen.

Efter 1. døgn skal det anvendte hospitalstøj udskiftes. Det snavsede tøj håndteres med handsker.
Mobiltelefon må anvendes i plastpose.
Personalet skal anvende skoovertræk.

Efter din isolation er overstået, skal du også være påpasselig med toilethygiejnen, undgå at dele bestik med andre, og begrænse direkte kontakt i form af kys og sex den første uge efter hver behandling.

Hvis du har spørgsmål, der vedrører de strålehygiejniske forholdsregler ved Lutetium-177- PSMA-behandlingen, er du velkommen til at kontakte Nuklearmedicin og PET på telefonnr. 7845 6260.


Kontakt

Nuklearmedicin og PET

Telefon

Tlf: 7845 6260 (Nuklearmedicinske undersøgelser)
Tlf: 7845 6270 (PET-CT undersøgelser)

Træffetid/åbningstid

Mandag-torsdag: kl. 08.00 - 15.00
Fredag: kl. 08.30-14.30             

E-mail

Sikker mail (Kræver NemId)

nukpet@auh.rm.dk (almindelig mail)

Vær opmærksom på, at almindelig mail ikke er egnet til fortrolige oplysninger. 

Med sikker mail sender du via e-boks, og dine oplysninger er dermed beskyttede.

Adresse

Nuklearmedicin og PET
Aarhus Universitetshospital
Palle Juul-Jensens Boulevard 165
Indgang J, Plan 2, J220
8200 Aarhus N 

Se afdelingen på kort

Vis på kort eller find vej med AUH Find vej app, som kan downloades gratis fra App Store.

Brug ikke informationen på denne side til at stille dine egne diagnoser, og følg kun instruktionerne i vejledningen, hvis hospitalet har henvist dig til siden.