Methylphenidat er et lægemiddel, der bruges i behandlingen af dagtræthed ved narkolepsi og idiopatisk hypersomni. Methylphenidat bruges også i behandlingen af ADHD. 


Forbered dig til behandlingen

Medbring en opdateret medicinliste til undersøgelsen

Inden du starter på behandlingen kontrollerer vi dit blodtryk og undersøger dig med et EKG (Elektrokardiogram)


Om behandlingen

Methylphenidat kan give søvnforstyrrelser - tag derfor medicinen mindst 6 timer før sengetid


Sådan virker medicinen

Methylphenidat øger graden af vågenhed og nedsætter i en vis grad risiko for kataplektisk anfald med tab af muskelstyrke og muskelkontrol


Risici og bivirkninger

Methylphenidat må ikke anvendes, hvis du indenfor de sidste 14 dage har været i behandling med lægemidlerne Selegilin og Rasagilin


Vær opmærksom på

Methylphenidat bør som udgangspunkt ikke anvendes under graviditet og amning på grund af manglende erfaring med påvirkning af foster og barn


Videre forløb

Kontrol af hjertekardiogram skal tages efter opstart og efter behov

Blodtryk skal kontrolleres hvert halve år

Efter opstart af behandling er du tilknyttet søvnklinikken


Mere information


Kontakt

Du kan kontaktet os på hverdage mellem 8 og 9.30 på telefon 7845 4222.

Du er også velkommen til at sende en mail til auh.neurologi.msteam@rm.dk

Gå direkte til

Brug ikke informationen på denne side til at stille dine egne diagnoser, og følg kun instruktionerne i vejledningen, hvis hospitalet har henvist dig til siden.