Behandling med baklofenpumpe tilbydes patienter, der ikke i tilstrækkelig grad kan få dæmpet deres muskelstivhed og spasmer ved hjælp af tablet behandling eller har for mange bivirkninger af tabletbehandlingen.

Du er tilbudt operation med implantation af baklofenpumpe, da det ved forundersøgelsen er blevet vurderet, at det kan hjælpe på din muskelstivhed og spasmer.

 


Forbered dig til operationen


På operationsdagen

Skal du lokalbedøves må du spise og drikke frit

Baklofenpumpen opstartes under operationen eller kort efter operationen, når du er tilbage i sengeafsnittet

Du skal fortsætte med din vanlige medicin det 1. døgn efter operationen


Risici og bivirkninger


Efter operationen


Når du kommer hjem

På 12. dagen efter operationen skal stingene fjernes

Stingene kan fjernes af hjemmesygeplejerske eller egen læge.


Videre forløb

Fyldningstidspunktet er vigtigt at overholde, da pumpen ikke må blive tom


Mere information


Kontakt

Du kan kontakte skleroseteamet på hverdage mellem 8 og 9.30 på telefon 7845 4222.

Du er også velkommen til at sende en mail til auh.neurologi.msteam@rm.dk

Gå direkte til

Brug ikke informationen på denne side til at stille dine egne diagnoser, og følg kun instruktionerne i vejledningen, hvis hospitalet har henvist dig til siden.