Imurel anvendes ved forskellige sygdomme, hvor man ønsker at hæmme
kroppens immunsystem.

Hos Lungesygdomme er det fortrinsvist patienter med lungefibrose og sarkoidose samt patienter, som har gennemgået lungetransplantation, der behandles med stoffet.

Imurel gives oftest sammen med binyrebarkhormon (Prednisolon) og tillader nogle gange, at der kan gives lavere Prednisolondosis. Behandlingen gives oftest i måneder til år.


Om behandlingen

Doseringen afhænger af sygdommens art og sværhedsgrad

Sådan tages medicinen


Sådan virker medicinen

Nedsætter betændelsesreaktionen

Virker efter 4-12 uger


Risici og bivirkninger

Bivirkningerne afhænger af dosis og vil oftest forsvinde, når behandlingen stoppes

Læs en komplet liste over bivirkninger på indlægssedlen i pakken med medicinen

Brug prævention og tag ikke Imurel, hvis du ammer, er gravid eller ønsker at blive det


Vær opmærksom på

Brug af anden medicin sammen med Imurel

Drik max. 7 genstande om ugen

Kontakt din praktiserende læge, ved feber >38°c, tiltagende åndenød, hoste eller andre tegn på infektion


Når du kommer hjem

Kom altid til de planlagte blodprøvekontroller

Book tid til blodprøve

Få taget blodprøver hver uge den første måned og herefter 1 gang hver 3. måned

Svar på blodprøver - personalet kontakter dig ved behov

Opbevar Imurel et mørkt og tørt sted


Videre forløb

Undgå "levende" vacciner


Kontakt

Kontakt Lungesygdomme, Aarhus Universitetshospital

 

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte afdelingen. Telefonnummeret står på dit kontaktkort.

Se eventuelt vores kontaktoplysninger på vores hjemmeside: lunge.auh.dk

Brug ikke informationen på denne side til at stille dine egne diagnoser, og følg kun instruktionerne i vejledningen, hvis hospitalet har henvist dig til siden.