Imurel anvendes ved forskellige sygdomme, hvor man ønsker at hæmme
kroppens immunsystem.

Hos Lungesygdomme er det fortrinsvist patienter med lungefibrose og sarkoidose samt patienter, som har gennemgået lungetransplantation, der behandles med stoffet.

Imurel gives oftest sammen med binyrebarkhormon (Prednisolon) og tillader nogle gange, at der kan gives lavere Prednisolondosis. Behandlingen gives oftest i måneder til år.


Om behandlingen


Sådan virker medicinen


Risici og bivirkninger

Læs en komplet liste over bivirkninger på indlægssedlen i pakken med medicinen


Vær opmærksom på

Kontakt din praktiserende læge, ved feber >38°c, tiltagende åndenød, hoste eller andre tegn på infektion


Når du kommer hjem

Kom altid til de planlagte blodprøvekontroller


Videre forløb


Kontakt

Kontakt Lungesygdomme Klinik, Aarhus Universitetshospital

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte afdelingen. Telefonnummeret står på dit kontaktkort.

Find kontaktoplysninger under de enkelte klinikker og sengeafsnit

Gå direkte til

Brug ikke informationen på denne side til at stille dine egne diagnoser, og følg kun instruktionerne i vejledningen, hvis hospitalet har henvist dig til siden.