Når dit iltindhold i blodet er vedvarende nedsat, kan det være nødvendigt med iltbehandling i hjemmet. Iltbehandling giver dig mulighed for at øge din fysiske aktivitet og velvære. 

Iltbehandlingen er en livsforlængende behandling. For nogle er behandlingen livslang, for andre drejer det sig om en kortere periode. Det er ikke alle, der oplever at graden af åndenøde mindskes ved behandlingen. 

Iltbehandlingen kontrolleres enten på sygehuset eller ved hjemmebesøg af iltsygeplejersken.


Om behandlingen

Ilt gives oftest fra en iltkoncentrator

Anvend gerne ilten 24 timer/døgn

Brug kun den iltdosering, der er aftalt med lægen eller iltsygeplejersken

Stop med at ryge

Undgå al form for åben ild, som tændt cigaret, e-cigaret, brændeovn, stearinlys, madlavning over gasblus, glødetråde i en føntørrer

Rygning er IKKE TILLADT i rum, hvor ilt-udstyret er placeret eller anvendes. Ilt udgør en brandfare og røg ødelægger ilt-udstyret

Slimhinder i næsen kan udtørre - brug ikke oliebaseret creme

Skift hyppigt iltkateter, mindst hver 2. uge

Anvend ilt under bilkørsel

Motion er vigtig - også når du får ilt


Gode råd

Planlæg ferie eller udflugter i god tid

Hvis strømmen svigter - kontakt iltleverandøren

Kontakt din praktiserende læge, ved øget åndenød, øget slimdannelse, langvarig hovedpine, træthed eller ændringer i psyken

Kontakt dit elselskab for justering af acontobeløbet


Mere information

Yderligere information om iltbehandling

Hvis du får besøg af iltsygeplejerske..


Kontakt

Har du spørgsmål til din iltbehandling og er bosiddende i Aarhus kommune

Har du spørgsmål til din iltbehandling og er bosiddende udenfor Aarhus kommune

Kontakt Iltleverandør

Kontakt Lungesygdomme, Aarhus Universitetshospital

 

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte afdelingen. Telefonnummeret står på dit kontaktkort.

Se eventuelt vores kontaktoplysninger på vores hjemmeside: lunge.auh.dk

Brug ikke informationen på denne side til at stille dine egne diagnoser, og følg kun instruktionerne i vejledningen, hvis hospitalet har henvist dig til siden.