Når dit iltindhold i blodet er vedvarende nedsat, kan det være nødvendigt med iltbehandling i hjemmet. Iltbehandling giver dig mulighed for at øge din fysiske aktivitet og velvære. 

Iltbehandlingen er en livsforlængende behandling. For nogle er behandlingen livslang, for andre drejer det sig om en kortere periode. Det er ikke alle, der oplever at graden af åndenøde mindskes ved behandlingen. 

Iltbehandlingen kontrolleres enten på sygehuset eller ved hjemmebesøg af iltsygeplejersken.


Om behandlingen

Rygning er IKKE TILLADT i rum, hvor ilt-udstyret er placeret eller anvendes. Ilt udgør en brandfare og røg ødelægger ilt-udstyret


Gode råd

Kontakt din praktiserende læge, ved øget åndenød, øget slimdannelse, langvarig hovedpine, træthed eller ændringer i psyken


Mere information


Kontakt

Kontakt Lungesygdomme Klinik, Aarhus Universitetshospital

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte afdelingen. Telefonnummeret står på dit kontaktkort.

Find kontaktoplysninger under de enkelte klinikker og sengeafsnit

Gå direkte til

Brug ikke informationen på denne side til at stille dine egne diagnoser, og følg kun instruktionerne i vejledningen, hvis hospitalet har henvist dig til siden.