Omalizumab, benralizumab, dupilumab, mepolizumab og reslizumab er alle forskellige biologiske behandlinger, der anvendes som supplerende behandling af svær ustabil astma.

Behandlingen er en specialistbehandling til udvalgte patienter, hvor inhalationsbehandling ikke har medført tilstrækkelig astmakontrol.

Medicinen virker ved at hæmme elementer i den inflammatoriske kaskade, og derved hæmme den underliggende betændelsestilstand ved astma. 

Medicinen bruges ikke akut til astmaanfald, men bruges til at stabilisere astmaen og derved forebygge astma forværringer og bedre astmakontrollen. Derudover kan medicinen medvirke til, at anden medicin kan reduceres eller helt stoppes.


Om behandlingen

Vi undersøger, hvilken type astma du har, og om du kan have gavn af biologisk behandling

Hvordan behandlingen gives afhænger af, hvilken behandling du opstarter

Ved de første tre behandlinger, skal du blive i venteværelset i 30 minutter


Risici og bivirkninger

Du finder yderligere information om bivirkning i det udleverede materiale

Opsøg læge, hvis du oplever udslæt, åndenød efter, du har forladt ambulatoriet


Vær opmærksom på

Kør ikke bil, hvis du oplever bivirkninger, der påvirker din reaktionsevne

Få behandlet infektion med orme eller andre parasitter inden du starter i biologisk behandling

Behandlingen bør anvendes med forsigtighed, hvis du ammer, er gravid eller ønsker at blive gravid

Du kan ikke være bloddoner, mens du er i behandling


Når du kommer hjem

Lægen vil løbende vurdere din øvrige medicin

Kontrol og opfølgning efter 4, 8 og 12 måneder det første år


Kontakt

Kontakt klinik for KOL og lungeinfektioner, Aarhus Universitetshospital

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte afdelingen. Telefonnummeret står på dit kontaktkort.

Find kontaktoplysninger under de enkelte klinikker og sengeafsnit

Brug ikke informationen på denne side til at stille dine egne diagnoser, og følg kun instruktionerne i vejledningen, hvis hospitalet har henvist dig til siden.