Denne vejledning henvender sig til dig, der er forælder til et barn under 18 år med en hudsygdom, som eksempelvis eksem eller psoriasis.

Det er en stor omvæltning for en familie, når ens barn får atopisk eksem, psoriasis eller en anden hudsygdom - både psykisk, fysisk og socialt.

Her gennemgår vi nogle af de muligheder, rettigheder og pligter, I som forældre har i den situation.

I kan søge yderligere rådgivning og vejledning i jeres hjemkommune eller på deres hjemmeside.


Vær opmærksom på


Sådan gør du

Dækning af merudgifter (Lov om Social Service § 41)

I dette afsnit beskrives mulighed og betingelser for at få tilskud til dækning af de merudgifter, der er en følge af jeres barns kroniske eller langvarige lidelse – altså udgifter, I som familie ellers ikke ville have haft.

Tilskudsmuligheder

Disse tilskudsmuligheder er uafhængige af jeres mulighed for at få dækket merudgifter efter Lov om Social Service § 41

Tabt arbejdsfortjeneste

Hvis jeres barn har en svær hudlidelse, kan jeres tilstedeværelse være nødvendig under en eventuel indlæggelse og i forbindelse med ambulant behandling, ligesom der eventuelt i en periode kan være behov for pasning af barnet i hjemmet.

Afhængig af situationen er der forskellige muligheder for at få dækket et eventuelt løntab / få sikret forsørgelsesgrundlaget i forbindelse med barnets sygdom.

I dette afsnit gennemgås kort de forskellige muligheder.


Videre forløb

Valg af fremtidig job og uddannelse

En hudlidelse kan have betydning for, hvilke uddannelser og hvilke erhverv, der vil være godt for jeres barn at vælge.

Ved eksempelvis eksem skal arbejdet være tørt - rent - ikke støvende.

Ved eksem og komplicerende kontaktallergi skal man undgå allergi fremkaldende stoffer.

Mulighed for støtte til livet med kronisk sygdom

Det kan være en svær situation for hele familien, når et barn får konstateret en svær hudlidelse.

Her kan du læse om nogle forskellige muligheder for at få hjælp og støtte til at takle den nye situation.


Mere information


Kontakt

Klinik for Hud- og Kønssygdomme - Sekretær

Telefon

7846 1833

Træffetider

mandag - fredag
Kl. 08.00 - 12.30

tast 1 for kontakt til sekretær 

 

Klinikken for Hud- og Kønssygdomme - Sygeplejersker

Telefon

7846 1833

Træffetider

mandag, tirsdag og fredag
Kl. 08.10 – 09.00

tast 3 for kontakt til sygeplejerske

i klinik for  Hud- og Kønssygdomme 

Sygeplejetelefon S2 vedrørende nældefeber, atopisk eksem, lymfom, sklerodermi og psoriasis

Telefon

7846 1833

Træffetider

mandag - fredag
kl. 08.00 - 08.30

 

tast 2 for kontakt til sygeplejerske

 

Gå direkte til

Brug ikke informationen på denne side til at stille dine egne diagnoser, og følg kun instruktionerne i vejledningen, hvis hospitalet har henvist dig til siden.