Hvorfor får du en udposning på legemspulsåren?

Hvorfor skal din udposning behandles?


Vær opmærksom på

Din livsstil har betydning for operationen


Forbered dig til operationen

Pause med blodpropforebyggende medicin inden operationen

Pause med medicin for diabetes inden operationen

Du skal møde dagen før operationen

Du får plads på en etsengs- eller tosengsstue

Samtale med en person fra Regionsapoteket Midtjylland

Samtale med sygeplejerske, kirurg og narkoselæge

Du skal have taget blodprøver og EKG

Fjern hår med maskine - ikke skraber

Du skal i bad

Du skal aflevere en urinprøve

Du skal medbringe din egen medicin samt en medicinoversigt

Medbring underholdning, toiletsager og løstsiddende tøj


På operationsdagen

Stop med at spise 6 timer før - stop med at drikke 2 timer før

Temperatur, puls, blodtryk og iltmætning måles

Du skal i bad igen

Pårørende kan vente i sengeafsnittet under operationen


Om operationen

Hvordan foregår selve indgrebet?


Risici og bivirkninger

Du kan have smerter

Der er risiko for alvorlige komplikationer


Efter operationen

Du kommer til opvågningsafsnittet

Pårørende i opvågningsafsnittet

Hvordan forløber dagene efter operationen?

Pårørende i sengeafsnittet

Du skal bevæge dig

Spis og drik protein- og energirigt

Udskrivelse


Genoptræning

Øvelser og information efter indgreb i bughulen


Når du kommer hjem

Tag smertestillende medicin for at opretholde dit aktivitetsniveau

Fjernelse af clips eller tråde

Søg læge ved feber, rigelig sivning eller tegn på betændelse

Undgå karbad og svømmehal


Videre forløb

Blodpropforebyggende og kolesterolsænkende behandling

Kontroller


Kontakt

Kontakt

Plejepersonalet

Karkirurgisk Afsnit

Tlf. 78453101 eller 78453108

Brug ikke informationen på denne side til at stille dine egne diagnoser, og følg kun instruktionerne i vejledningen, hvis hospitalet har henvist dig til siden.