Hvem skal have foretaget ballonudvidelse af pulsåre til nyre?

Hvad er en ballonudvidelse?


Vær opmærksom på

Din livsstil har betydning for operationen


Forbered dig til operationen

Du skal have taget blodprøver før indlæggelsen

Pause med blodpropforebyggende medicin inden operationen

Pause med medicin for diabetes inden operationen

Du skal medbringe din egen medicin samt en medicinoversigt

Medbring underholdning, toiletsager og løstsiddende tøj


På operationsdagen

Du må gerne spise morgenmad

Tag din morgenmedicin

Du skal i bad igen

Du får plads på en etsengs- eller tosengsstue

Samtale med en person fra Regionsapoteket Midtjylland

Fjern hår med maskine - ikke skraber

Temperatur, puls, blodtryk og iltmætning måles

Forbered dig på ventetid


Om operationen

Hvordan foregår operationen?


Risici og bivirkninger

Der er risiko for komplikationer


Efter operationen

Pårørende i sengeafsnittet

Udskrivelse


Genoptræning

Du skal ikke i genoptræning


Når du kommer hjem

Søg læge ved feber, rigelig sivning eller tegn på betændelse

Tag det med ro et par dage


Videre forløb

Blodpropforebyggende og kolesterolsænkende behandling

Kontrol


Kontakt

Kontakt

Plejepersonalet

Karkirurgisk Afsnit

Tlf. 78453101 eller 78453108

Brug ikke informationen på denne side til at stille dine egne diagnoser, og følg kun instruktionerne i vejledningen, hvis hospitalet har henvist dig til siden.