Du skal selv tage en blodprøve og sende den til Blodprøver og Biokemi. Denne vejledning fortæller dig hvordan du skal gøre det.


Forbered dig til prøvetagningen

Prøven må ikke tages fredag, lørdag eller dagen før en helligdag

Kontrollér, at navn og CPR-nummer angivet i det lyserøde felt på blodprøvesedlen, er korrekt

Notér dato for prøvetagning i det store hvide felt på blodprøvesedlen, som vist på billedet

HBA1C.jpg

Åben boblekuverten hvori der er

  • Prøvetagningsrør med hvidt låg indeholdende væske
  • Beholder med klart låg indeholdende et lille glasrør

Tag etiketten mærket med nummer og HbA1cl fra blodprøvesedlen (nederst til højre) og sæt den på prøvetagningsrøret med det hvide låg

Tag det lille glasrør ud af beholderen med det klare låg

Find din fingerprikker


Om prøvetagningen

1. Vask hænder grundigt med sæbe inden du begynder

2. Anvend siden af 3. eller 4. fingerspids. Desinficér eventuelt den valgte fingerspids med sprit og lad det tørre helt

3. Pres let med din tommelfinger ned langs fingeren mod blommen et par gange

4. Stik i siden er fingerspidsen med fingerprikkeren

5. Pres igen med din tommelfinger ned langs siden mod blommen og tør den første dråbe blod af i et stykke vat eller en kleenex

6. Pres endnu en dråbe blod ud og hold det lille glasrør hen mod bloddråben. Glasrøret suger selv blodet op.

Det gør ikke noget hvis der er en lille luftboble i glasrøret.

7. Tag straks det hvide låg af prøvetagningsrøret med væsken, og læg det lille glasrør ned i væsken

8. Luk det hvide låg og ryst prøvetagningsrøret grundigt i 30 sekunder

Sikre dig, at alt blod er ude af det lille glasrør. Glasrøret skal forblive nede i væsken. Prøvetagningsrøret må IKKE vendes på hovedet. 


Efter prøvetagningen

Læg prøvetagningsrøret med det hvide låg ned i en lomme i den hvide pose

Læg den hvide pose ned i plastikposen og luk den

Læg plastikposen og blodprøvesedlen i boblekuverten, så der er pap på begge sider

Luk den adresserede boblekuvert. OBS! Husk frankering

Send prøven som Quick-brev med posten samme dag, som den er taget

Send prøven til adressen:

Aarhus Universitetshospital
Blodprøver og Biokemi
Palle Juul-Jensens Boulevard 99
8200 Aarhus N

 


Videre forløb

Svar på undersøgelsen


Kontakt

Adresse

Aarhus Universitetshospital
Blodprøver og Biokemi
Palle Juul-Jensens Boulevard 99
8200 Aarhus N

Mail

biokemi@auh.rm.dk

Hjemmeside

www.biokemi.auh.dk

 

Brug ikke informationen på denne side til at stille dine egne diagnoser, og følg kun instruktionerne i vejledningen, hvis hospitalet har henvist dig til siden.