Der kan være forskellige grunde til at måle den samlede urinmængde, og den samlede udskillelse af stoffer i urinen, over ét eller flere døgn. Det kan f.eks. være til vurdering af nyrefunktionen, til bestemmelse af kalkstofskiftet, eller til sporing af små mængder
hormoner.

Det er meget vigtigt: 

  • at du holder styr på, hvornår du starter og slutter med at opsamle urin
  • at du opsamler al urin i perioden

Forbered dig til opsamlingen

Opbevar din urindunk forsvarligt og hæld ikke eventuel væske i dunken ud

Planlæg, hvornår du vil opsamle urinen

Hent urin opsamlingsdunken fra prøvetagningsenhed C212 hvis du er henvist fra praktiserende læge

Du skal drikke mindst 1½ liter væske i døgnet i opsamlingsperioden

Du skal have et rent plastikkrus eller lignende klar til når du starter urinopsamlingen


Om opsamlingen

Påsæt label med dit navn og CPR-nummer fra den udleverede prøvetagningsblanket (PTB), eller skriv det med kuglepen på etiketten på dunken

Start med at gå på toilettet om morgenen og tøm blæren helt. Denne urin skal ikke i dunken. Dette toiletbesøg er starttidspunktet for opsamlingen

Skriv starttidspunktet (dato og klokkeslæt) på dunken

Alt urin det følgende døgn til og med morgenurinen næste morgen, skal opsamles i dunken

Skriv slutdato og sluttidspunkt på på urindunken

Fylder du mere end én dunk i løbet af opsamlingsperioden, skal du notere samme start og sluttidspunkt som på den første dunk. Nummerér dunkene med 1 og 2


Efter opsamlingen

Opbevaring af fyldte urindunke

Aflevering af fyldte urindunke


Mere information

Hvis du spilder urinen


Kontakt

Adresse

Aarhus Universitetshospital
Blodprøver og Biokemi
Palle Juul-Jensens Boulevard 99
8200 Aarhus N

Mail

biokemi@auh.rm.dk

Hjemmeside

www.biokemi.auh.dk

 

Brug ikke informationen på denne side til at stille dine egne diagnoser, og følg kun instruktionerne i vejledningen, hvis hospitalet har henvist dig til siden.