AVT er en specialiseret landsdækkende indsats for børn med behandlingskrævende høretab fra 0 til og med 5 år.

Formålet med forløbet er at understøtte udviklingen af barnets hørelse og talesprog. Det sker ved, at vi vejleder og støtter dig som forælder i, hvordan du bedst hjælper dit barn til at høre og udvikle talesprog.

Målet er, at AVT bliver en naturlig del af jeres hverdag. AVT-vejlederen hjælper dig med, hvordan du kan bruge forskellige auditiv verbale strategier i forbindelse med dagligdagsrutiner og -aktiviteter. På den måde kan du give dit barn de bedste betingelser for at udvikle et alderssvarende talesprog inden skolestart.

AVT-metoden er velafprøvet og bliver anbefalet af både Sundheds- og Socialstyrelsen, fordi den har en dokumenteret effekt både internationalt og i Danmark. 

I denne vejledning kan du læse om, hvad AVT går ud på, og hvordan forløbet foregår. 

Kilde: Decibel


Praktisk information


Inden første AVT-session


Om AVT-forløbet


Mere information

Læs mere om børn og unge med høretab på www.decibel.dk


Kontakt

Audiologisk Klinik

Telefon

78 46 31 09

Telefontid

Mandag-torsdag: Kl. 09.00-12.00

Mail

Skriv en sikker mail til os (hav dit MitID klar)

Funktionspostkasse: auh.audiologisk@rm.dk, att.: AVT-teamet

Gå direkte til

Brug ikke informationen på denne side til at stille dine egne diagnoser, og følg kun instruktionerne i vejledningen, hvis hospitalet har henvist dig til siden.