Dit forløb hos os

Mål og plan for din behandling

Træning som en del af alle døgnets dagligdags gøremål

Henvend dig gerne til personalet undervejs

Du kan fravælge at inddrage andre i dit forløb


De fysiske rammer

Opbevaring af værdigenstande


Telefon og internet

Du må gerne bruge din mobiltelefon i afdelingen


Pårørende

Dine pårørende kan overnatte

Der er fri besøgstid


Når du skal hjem

Vi sørger for din transport hjem fra hospitalet

Vi kontakter kommunen om hjælpemidler og anden hjælp

Sammen med dig, vurderer vi, om du har brug for besøg af os

Vi sender en genoptræningsplan til din kommune

Kopi af udskrivningsbrev

Kopi af din journal


Kontakt

Sengeafsnit 1 - Ældresygdomme

Sengeafsnit 2 - Ældresygdomme

Brug ikke informationen på denne side til at stille dine egne diagnoser, og følg kun instruktionerne i vejledningen, hvis hospitalet har henvist dig til siden.